HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

GR 1 – 2 WRZEŚNIA GODZINA 15:30

GR 2– 9 WRZEŚNIA GODZINA 15:30

GR 3– 7 WRZEŚNIA GODZINA 15:30

GR 4 – 7 WRZEŚNIA GODZINA 15:30

GR 5 – 7 WRZEŚNIA GODZINA 15:30

GR 6 – 7 WRZEŚNIA GODZINA 15:30

GR 7 – 2 WRZEŚNIA GODZINA 15:30

GR 8 – 6 WRZEŚNIA GODZINA 15:30

GR 9 – 3 WRZEŚNIA GODZINA

więcej