1 września przyprowadzamy dziecko do godziny 8:30.  W szatni umieszczone zostaną listy z przydziałem dzieci do poszczególnych grup.  Dziecko należy wyposażyć w obuwie zmienne, woreczek z rzeczami na przebranie. Prosimy o podpisanie tych rzeczy.  W przypadku dzieci 3 letnich - kocyk i poduszkę. 

 Wykaz szczegółowej wyprawki otrzymacie Państwo podczas zebrania. 

 

więcej