Inne projekty

       

PROJEKTY, PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

 

1.Ogólnopolski program edukacyjny „ Działaj z im PETem!” realizuje gr 12

Program ekologiczny, organizatorem wydarzenia i programu edukacyjnego jest Rekpol –Organizacja Odzysku Opakowań S.A – program pomaga odpowiedzieć na pytanie dlaczego segregacja odpadów jest ważna, i jak należy to robić prawidłowo.

 

2. Ogólnopolski program edukacyjny „ Ciekawski zajączek poznaje świat matematyki” – realizuje gr 12

Projekt edukacyjny „Ciekawski Zajączek poznaje świat matematyki” to połączenie czynnościowego nauczania matematyki z różnymi formami aktywności poznawczej dzieci w wieku przedszkolnym. W trakcie nabywania kompetencji matematycznych, dziecięcy umysł wykonuje szereg procesów związanych z klasyfikowaniem i tworzeniem pojęć, tworzeniem logicznych wypowiedzi, spostrzeganiem, przewidywaniem skutków na bazie dostrzeganych przyczyn oraz liczeniem. Nauka w rzeczywistości odbywa się poprzez doświadczanie, a jest ono efektywne wtedy, gdy angażujemy w nie umysł i emocje.

 

3. Ogólnopolska akcja promująca aktywność fizyczną „ Zdrowo i sportowo” – realizuje gr 12

Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Równocześnie akcja ma też pokazać nauczycielom, wychowawcom i opiekunom, że ćwiczyć można praktycznie zawsze i prawie wszędzie. 

 

4. Ogólnopolska akcja edukacyjna MEN „ Dzieci Uczą Rodziców” – realizuje gr. 12

Głównym celem jest zachęcenie rodziców do zwiększenia ilości czasu poświęconego na wspólną naukę i zabawę z dziećmi.

 

5. „ Muzykujemy na flażoletach „ – realizuje gr 8

Głównym celem jest czerpanie satysfakcji z umiejętności gry na instrumencie.

 

6. „Przygoda z hiszpańskim” – program autorski – realizuje gr. 7 i 4

Głównym celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie wielojęzyczności. Pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami nowo poznanego kraju.

 

7. Ogólnopolski projekt edukacyjny” matematyka w zabawie ukryta” – realizuje gr. 7 i 8

Sztuka finansowania – jak być przy kasie – nauka oszczędności oraz gospodarności.

 

8. „ Eko Eksperymasntarium online”- program ekologiczny pod patronatem Ministerstwa Środowiska i Klimatu– realizuje gr. 7 i 8

Program uczy i rozwija dobre praktyki ekologiczne u dzieci. Pokazuje jak świadomie robić zakupy, sprzątać, oszczędzać wodę, prąd – wszystko w formie gier i zabaw odzwierciedlających codzienne czynności.

 

9.Ogólnopolski program, „ Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam, badam, dotykam” – kraina zmysłów. Realizuje gr. 8

Stymulacja zmysłów w sposób nieświadomy poprzez działanie i zabawę.

 

10. Aktywność ruchowa recepta na zdrowie – pr. Autorski – realizuje gr 5

Propagowanie zdrowego styli życia poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród przedszkolaków i ich rodziców.

 11. Projekt „Żyj, mieszkaj i pracuj w Jeleniej Górze” – realizowany w gr 2, 4, 8, 9, 10, 12

W ramach projektu dzieci na podstawie „Bajki o Jelonku”  będą poznawały historię  i dzielnice Jeleniej Góry. Projekt jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Środków Budżetu Państwa.

 

 

            Miejskie Przedszkole nr 19 im. Kubusia Puchatka w Jeleniej Górze od lutego 2020 roku prowadzi edukację włączającą dla dzieci niepełnosprawnych w celu wyrównywania deficytów i zwiększenia szans edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są w ramach projektu

 „ Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych”.

Terapią specjalistyczną objętych zostało 5 dzieci, z zakresu:

  • Terapii pedagogicznej z elementami Arteterapii,
  • Integracji Sensorycznej,
  • Gimnastyki korekcyjnej
  • Terapii logopedycznej

Ponadto w ramach projektu, 10 nauczycielek z naszej placówki poszerzy swoja wiedzę i doświadczenia zdobywając w ramach projektu, dodatkowe kwalifikacje do organizowania wsparcia dzieciom uczęszczającym do przedszkola, uwzględniając ich indywidualne potrzeby.

Przedszkole uzyskało pomoce dydaktyczne niezbędna do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

W ramach projektu zaadaptowano pomieszczenie na poziomie zerowym przedszkola,  na gabinet terapeutyczny wyposażony w „klatkę sensoryczną”.

 

Przykładowe wykorzystanie uzyskanych pomocy dydaktycznych podczas prowadzenia terapii specjalistycznych