Inne projekty

       

PROJEKTY, PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

 

1.Program ekologiczny „Bocian” – realizuje gr 12

 

2. Ogólnopolska akcja edukacyjna MEN „Dzieci Uczą Rodziców’ – realizuje gr 12

Głównym celem jest zachęcanie rodziców do zwiększenia ilości czasu poświęconego na wspólną naukę i zabawę z dziećmi.

 

3. Ogólnopolski projekt edukacyjny „Czyściochowa Akademia” – realizuje gr 8

Celem projektu jest wyrabianie odpowiednich nawyków higienicznych. Obejmuje on sześć obszarów dotyczących higieny; jamy ustnej, nosa, ucha, dłoni, zasad korzystania z toalety, mycia ciała, włosów oraz pielęgnacja skóry

 

4. Ogólnopolska akcja promująca aktywność fizyczną „Zdrowo i sportowo” – realizuje gr 12

Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Równocześnie akcja ma też pokazać nauczycielom, wychowawcom i opiekunom, że ćwiczyć można praktycznie zawsze i prawie wszędzie.

 

5. „Przygoda z hiszpańskim” – program autorski – realizuje gr. 7 

Głównym celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie wielojęzyczności. Pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami nowo poznanego kraju.

 

6. „ Eko Eksperymasntarium online”- program ekologiczny pod patronatem Ministerstwa Środowiska i Klimatu– realizuje gr. 7 

Program uczy i rozwija dobre praktyki ekologiczne u dzieci. Pokazuje jak świadomie robić zakupy, sprzątać, oszczędzać wodę, prąd – wszystko w formie gier i zabaw odzwierciedlających codzienne czynności.

 

7. Aktywność ruchowa recepta na zdrowie – pr. Autorski – realizuje gr 5

Propagowanie zdrowego styli życia poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród przedszkolaków i ich rodziców.

 

8. Projekt edukacyjny promujący zdrowe nawyki żywieniowe „Witaminki” – realizuje gr 8

Głównym celem jest promowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Zachęcanie do spożywania zróżnicowanych potraw, bogatych w warzywa. Stwarzanie okazji do poznawania nowych smaków. Oswajanie z wyglądem warzyw i zapoznanie z ich wartościami odżywczymi.

 

 9. Projekt edukacyjny „Kreatywne dni nietypowe” – realizuje gr 11

Celem projektu jest wszechstronny rozwój dzieci w różnym wieku poprzez stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowania myślenia, rozwijania kreatywności, budowania poczucia własnej sprawczości.

 

 

            Miejskie Przedszkole nr 19 im. Kubusia Puchatka w Jeleniej Górze od lutego 2020 roku prowadzi edukację włączającą dla dzieci niepełnosprawnych w celu wyrównywania deficytów i zwiększenia szans edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są w ramach projektu

 „ Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych”.

Terapią specjalistyczną objętych zostało 5 dzieci, z zakresu:

  • Terapii pedagogicznej z elementami Arteterapii,
  • Integracji Sensorycznej,
  • Gimnastyki korekcyjnej
  • Terapii logopedycznej

Ponadto w ramach projektu, 10 nauczycielek z naszej placówki poszerzy swoja wiedzę i doświadczenia zdobywając w ramach projektu, dodatkowe kwalifikacje do organizowania wsparcia dzieciom uczęszczającym do przedszkola, uwzględniając ich indywidualne potrzeby.

Przedszkole uzyskało pomoce dydaktyczne niezbędna do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

W ramach projektu zaadaptowano pomieszczenie na poziomie zerowym przedszkola,  na gabinet terapeutyczny wyposażony w „klatkę sensoryczną”.

 

Przykładowe wykorzystanie uzyskanych pomocy dydaktycznych podczas prowadzenia terapii specjalistycznych