Inne projekty

         

 

            Miejskie Przedszkole nr 19 im. Kubusia Puchatka w Jeleniej Górze od lutego 2020 roku prowadzi edukację włączającą dla dzieci niepełnosprawnych w celu wyrównywania deficytów i zwiększenia szans edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są w ramach projektu

 „ Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych”.

Terapią specjalistyczną objętych zostało 5 dzieci, z zakresu:

  • Terapii pedagogicznej z elementami Arteterapii,
  • Integracji Sensorycznej,
  • Gimnastyki korekcyjnej
  • Terapii logopedycznej

Ponadto w ramach projektu, 10 nauczycielek z naszej placówki poszerzy swoja wiedzę i doświadczenia zdobywając w ramach projektu, dodatkowe kwalifikacje do organizowania wsparcia dzieciom uczęszczającym do przedszkola, uwzględniając ich indywidualne potrzeby.

Przedszkole uzyskało pomoce dydaktyczne niezbędna do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

W ramach projektu zaadaptowano pomieszczenie na poziomie zerowym przedszkola,  na gabinet terapeutyczny wyposażony w „klatkę sensoryczną”.

 

Przykładowe wykorzystanie uzyskanych pomocy dydaktycznych podczas prowadzenia terapii specjalistycznych