informacja o rekrutacji w zakładce dla rodziców

Opis placówki, realizowany program...

Miejskie Przedszkole nr 19 im. Kubusia Puchatka

img11

Przedszkole dysponuje 288 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Placówka czynna jest w godzinach od 6:00 do 17:00.  Przedszkole realizuje autorski program wychowania przedszkolnego „Przedszkole Kubusia Puchatka”. Nasze przedszkole oferuje: dobre warunki lokalowe, duże słoneczne sale z przylegającym węzłem sanitarnym, 3 posiłki dziennie, ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do zabaw ruchowych. Szatnia oraz część ogrodu jest monitorowana. sale wyposażone są w wideodomofony. Staramy się aby te same nauczycielki prowadziły dzieci przez cały okres edukacji przedszkolnej.    W ramach zajęć dodatkowych oferujemy bezpłatne lekcje języka angielskiego oraz rytmikę.  Przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Wykwalifikowani nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących. Tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Wspieramy działania wychowawcze rodziców. Na terenie przedszkola organizowane są: zajęcia z rytmiki, teatrzyki, koncerty i pokazy. Rozbudzamy w dzieciach poczucie przynależności do regionu, w którym żyją poprzez współpracę z instytucjami działającymi w naszym środowisku lokalnym. Bierzemy udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych: „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, Przyjaciele Kubusia”, „Mamo Tato wolę wodę”. Nasze przedszkolaki uczestniczą w wycieczkach, konkursach, przeglądach artystycznych, akcjach charytatywnych, inicjatywach promujących zdrowie. W przedszkolu organizowane są imprezy z okazji: Urodzin Kubusia Puchatka, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki , Dnia Ojca. Przedszkole współpracuje z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną oraz z Poradnią Era Psyche. W 2019 r. placówka uzyskała  wojewódzki certyfikat „Przedszkole Promujące Zdrowie”.
 
3-latki     W czerwcu organizowane są zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków. W grupie maluszków realizowany jest projekt: „Moje dziecko przedszkolakiem”, pozwalający na adaptację dzieci i wsparcie rodziców. Wszystkie zajęcia prowadzone w tej grupie opierają się na zabawie. Dzieci mają swoje pierwsze obowiązki, uczą się samodzielności. Maluszki biorą udział zajęciach z języka angielskiego, koncertach, zajęciach z rytmiki, przedstawieniach teatralnych i uroczystościach przedszkolnych. W miarę możliwości, dzieci przebywają codziennie na świeżym powietrzu.
 
4- latki     Zabawy prowadzone w grupie czterolatków są ukierunkowane na aktywność dzieci: motoryczno-ruchową, społeczno-przyrodniczą, językową, matematyczną i artystyczną. Podczas zabaw rozwijane są umiejętności związane z współdziałaniem w grupie rówieśniczej. Dzieci poznają najbliższe otoczenie poprzez wycieczki i spacery. Dzieci biorą udział zajęciach z języka angielskiego, koncertach, zajęciach z rytmiki, przedstawieniach teatralnych i uroczystościach przedszkolnych. W miarę możliwości, przebywają codziennie na świeżym powietrzu.
 
5-latki     Wszelkie zajęcia i zabawy ukierunkowane są na osiągnięcie przez dzieci gotowości do podjęcia nauki w szkole. Aktywność twórczą dzieci staramy się rozwijać stosując różnorodne formy zajęć. Są to zajęcia i zabawy rozwijające własną inwencję dziecka, prowadzone metodami aktywnymi: W. Sherborne, P. Denisona, Orffa. Dzieci uczestniczą w licznych wycieczkach, konkursach i projektach organizowanych przez ODK, Książnicę Karkonoską, Karkonoski Park Narodowy, itp. Przedszkolaki uczestniczą również w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego. W grupie tej prowadzone są również zajęcia z religii. Dzieci objęte są diagnozą przedszkolną. Rodzice otrzymują informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Wdrażamy dzieci do pełnej samodzielności, kreatywnego myślenia i pokonywania trudności.
 
6- latki    Wszelkie zajęcia i zabawy ukierunkowane są na osiągnięcie przez dzieci gotowości do podjęcia nauki w szkole. Wyposażamy dzieci w wiedzę, umiejętności oraz optymizm niezbędny do powodzenia w nauce szkolnej. Na terenie placówki dzieci zostają przebadane przez pedagoga, psychologa i logopedę. W grupie sześciolatków realizowany jest projekt „Moja Mała Ojczyzna”, „Bezpieczny Przedszkolak”, „W świecie matematyki”. Dzieci reprezentują placówkę biorąc udział w olimpiadach, konkursach i imprezach, osiągając swoje pierwsze sukcesy. Sześciolatki uczestniczą w zajęciach z religii. Rodzice otrzymują informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.