Potwierdzenie woli i podpisanie umów 3 i 4 kwietnia

UWAGA RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o udział w spotkania u w celu potwierdzenia 
Rodziców dzieci zakwalifikowanych do naszej placówki proszę o udział w spotkaniu , które odbędzie się dnia :

3 kwietnia dla dzieci 4, 5 i 6 letnich o godzinie 15:30

4 kwietnia o godzinie 15:30 dla dzieci 3-letnich

Podczas spotkania zostanie podpisana umowa z przedszkolem. Nie musicie Państwo potwierdzać woli wcześniej. Na spotkanie proszę zabrać dowód osobisty. Umowa może zostać podpisana przez jednego rodzica.
W przypadku rezygnacji z miejsca prosimy  o kontakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Krok 1

 Przed wyborem przedszkola należy zapoznać się z ofertą wszystkich placówek. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie urzędu miasta- www.jeleniagora.pl/ rekrutacja do przedszkoli i szkół. Publikacja oferty od dnia 29 lutego

Krok 2

Należy zalogować się na stronie internetowej: www.przedszkola.vnabor.pl, dokładnie zapoznać się z regulaminem naboru, kryteriami naboru i sposobem ich udokumentowania.

Rejestracja kandydatów od 01.03 do 18.03. 2024 r.

do godziny 13:00

Wypełnić wniosek,  podpisać przez obojga rodziców.

Wydrukować wniosek

Wniosek należy dostarczyć do placówki I wyboru !!!

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium np: zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o wielodzietności, oświadczenie o liczbie godzin,  orzeczenie o niepełnosprawności, postanowienia sądu itp. 

 Oświadczenia znajdują się w zakładce: DO POBRANIA 

Krok 3

Wniosek oraz wymagane dokumenty należy dostarczyć do przedszkola pierwszej preferencji.

Po weryfikacji dokumentacji, otrzymacie Państwo informację od dyrektora przedszkola, czy wymagane dokumenty są kompletne czy też wymagają uzupełnienia. 

Brak wniosku w formie papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje, że dziecko nie będzie mogło brać udziału w procesie rekrutacji. 

Krok 4

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają pisemne potwierdzenie woli zapisu .

WSZYSTKIE CZYNNOŚCI NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI

PUBLIKACJA OFERTY PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH: 22 lutego

PRZYJMOWANIE I WERYFIKACJA WNIOSKÓW

od: 01.03.2023 r. do 18.03.2024 r. do godziny 13:00

PUBLIKACJA WYNIKÓW REKRUTACJI  I POTWIERDZENIE WOLI: 

od: 27.03.2024 r. do 05.04.2024 r. do godziny 13:00

PUBLIKACJA LIST PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH: 12.04.2024 r.