listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

WAŻNA INFORMACJA

Poniżej zamieszczona jest lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

lista – Przyjęci i nieprzyjęci

 Etap rekrutacji dotyczący publikacji list zakwalifikowanych i potwierdzenia woli rozpoczyna się 30 marca 2020 r. o godzinie 8:00 i trwa do 06 kwietnia 2020 r. do godziny 13:00. Oświadczenie w formie wypełnionego skanu, w którym rodzic potwierdza wolę korzystania z wychowania przedszkolnego i jednocześnie deklaruje w jakim czasie dziecko będzie przebywać w placówce od 01 września 2020 r. należy przesłać drogą elektroniczną do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane, w nieprzekraczalnym terminie 6 kwietnia br. do godziny 13:00.

 

oświadczenie potwierdzenie woli korzystania z wychowania przedszkolnego

Wzór ww. oświadczenia dostępny jest na stronie naborowej – adres strony www.jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl – w plikach do pobrania.

Wnioski rekrutacyjne wraz z dokumentacją można składać w placówce w godzinach 10 -12 lub e-mail poczta@puchatek19.pl

Na stronie internetowej miasta Jeleniej Góry www.jeleniagora.pl  w zakładce rekrutacja do przedszkoli podany jest harmonogram i regulamin naboru do miejskich  przedszkoli.

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Krok 1

 Przed wyborem przedszkola należy zapoznać się z ofertą wszystkich placówek. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie urzędu miasta- www.jeleniagora.pl/ rekrutacja do przedszkoli i szkół

Krok 2

Należy zalogować się na stronie internetowej: www.jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl, dokładnie zapoznać się z regulaminem naboru, kryteriami naboru i sposobem ich udokumentowania.

Wypełnić wniosek rekrutacyjny  oraz dodatkowe oświadczenia i inne dokumenty wymagane przy rekrutacji. Oświadczenia  można pobrać w zakładce : do pobrania. Wniosek  musi być podpisany przez obojga rodziców w przypadku podania danych . 

WAŻNE: w celu wskazania właściwego adresu miejsca zamieszkania w Jeleniej Górze należy wybrać –powiat Miasto Jelenia Góra

 

Krok 3

Wniosek oraz wymagane dokumenty należy dostarczyć do przedszkola pierwszej preferencji.

Brak wniosku w formie papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje, że dziecko nie będzie mogło brać udziału w procesie rekrutacji. Do poprawnie wypełnionego wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć dokumenty/ oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów.

Krok 4

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają pisemne potwierdzenie woli zapisu (czyli podpisanie umowy z przedszkolem).

WSZYSTKIE CZYNNOŚCI NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI

PUBLIKACJA OFERTY PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH: 24 lutego

PRZYJMOWANIE I WERYFIKACJA WNIOSKÓW

od: 03.03.2020 r. do 20.03.2020 r. do godziny 13:00

PUBLIKACJA WYNIKÓW REKRUTACJI  I POTWIERDZENIE WOLI: 

od: 30.03.2020 r. do 6.04.2020 r. do godziny 13:00

PUBLIKACJA LIST PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH: 16.04.2020 r.