Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

Typowy rozkład dnia

Schodzenie się dzieci zabawy dowolne

600-800 zabawy dowolne, samodzielnie podejmowane przez dzieci;

-planowanie przebiegu dnia /wspólnie: dzieci, nauczycielka, rodzice;

-realizacja programu indywidualnego z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

-przygotowanie materiałów i pomocy z udziałem dzieci do zaplanowanych zabaw i zajęć w ciągu całego dnia;

 

800 -1300 Zintegrowana działalnośc edukacyjna w oparciu o podstawę programową, oraz program autorski przedszkola, imprezy okolicznościowe

800-830 zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania;

830-900 śniadanie;

900-1115 realizacja ofert dzieci i nauczycieli we wszystkich obszarach edukacyjnych w sali lub w terenie;

-wycieczki, spacery;

-zajęcia dodatkowe : rytmika,  język angielski, religia

-zabawy w ogrodzie przedszkolnym;

1115-1130 przygotowanie do obiadu;

1130-1200 obiad;

1200-1345 relaksacja, zabawy na świeżym powietrzu, kontynuacja zajęć z pierwszej części dnia, zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach,

1345-1400 przygotowanie do podwieczorku;

1400-1415 podwieczorek;

 

Rozchodzenie się dzieci

1415-1700 zabawy dowolne wg pomysłu dzieci

-zajęcia i gry zorganizowane, indywidualne, ora zespołowe inspirowane przez nauczycielkę;

-kontynuacja ofert edukacyjnych podjętych po śniadaniu;

-zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi;

-podsumowanie działań podjętych w ciągu dnia, przez dzieci i nauczycieli;

-informacja o działalności dzieci od nauczyciela, planowanie kolejnego dnia.