Zajęcia

Nasze przedszkole proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Zajęcia dostosowane są do wieku , możliwości i zainteresowań dzieci oraz oczekiwań rodziców.

Religia

Zajęcia odbywają się w grupach 5 i  6 letnich, dwa razy w tygodniu. Czas trwania zajęć wynosi 30 minut. W zajęciach biorą udział tylko te dzieci, których rodzice wyrazili na nie zgodę. Zajęcia prowadzi Iwona Piasecka – nauczycielka posiadająca kwalifikacje z zakresu nauczania religii.

Język obcy

W przedszkolu odbywają się zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich dzieci.   Zajęcia  odbywają się raz w tygodniu po 30 minut dla 5 6 latków, dla dzieci młodszych zajęcia trwają 1-20 minut. Prowadzone są metodą English Around Me (Angielski Wokół Nas), polegającą na wielokrotnym powtarzaniu słów i zwrotów przez zabawę oraz gry językowo – ruchowe. Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej ze zwróceniem uwagi na umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu. Zajęcia prowadzą nauczycielki: Irena Modelska i Justyna Nowakowska. Zajęcia są bezpłatne.

Rytmika

Zajęcia z rytmiki prowadzone są przez Jadwigę Zbierską. Prowadzone są dwa razy w tygodniu we wszystkich oddziałach przedszkolnych. Rytmika opiera się na zabawach i ćwiczeniach, które wyrabiają , u dzieci poczucie rytmu, koordynację ruchowo – słuchową, wyrabiają płynność ruchów, pamięć oraz słuch muzyczny. Podczas zajęć dzieci uczą się piosenek, tańców oraz grają na instrumentach perkusyjnych. Zajęcia są bezpłatne.

Zajęcia taneczne:

W przedszkolu prowadzone są zajęcia tańca towarzyskiego dla dzieci 5 i 6 letnich. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, raz w tygodniu po 30 minut. Zajęcia podlegają dodatkowej opłacie.

Zajęcia szachowe:

 Na terenie przedszkola organizowane są zajęcia szachowe prowadzone przez pracownika MOS. We wtorki dla dzieci chętnych z  grupy V, w piątki dla grupy VI dla dzieci chętnych, dzieci z pozostałych grup mają zajęcia w piątek od 13:20