Dzieci zgłoszone na lipiec będą uczęszczały do naszego przedszkola.

Materiały do wykorzystania w zakładce grupy

Organizacja grup przedszkolnych podczas miesięcy wakacyjnych : 

W miesiącu lipcu zostaje otwarta tylko strona od wejścia głównego. 

Grupa 4 zostaje połączona z grupą 1 – sala grupy 1

Grupa  2 zostaje połączona z grupą 5 i 6 – sala grupy 3

Grupa 3 zostaje połączona z grupą 7 – sala grupy 7

Grupa 5 i 6 zostaje połączona z grupą 2 – sala gr upy 3

Grupa 8 zostaje połączona z grupą 9 i 10 – sala grupy 8

 Grupa 11 zostaje połączona z grupą  12- sala grupy 12.

 Przedszkole funkcjonuje nadal w rygorze sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS , ministerstwa zdrowia i edukacji.

Proszę o dostarczenie  najpóźniej w dniu zgłoszenia się dziecka dokumentu stwierdzającego konieczność  świadczenia pracy w okresie przebywania dziecka w przedszkolu.

 

Dzieci, które zostały zgłoszone na miesiące wakacyjne będą uczęszczały do naszej placówki. 

W lipcu planujemy otwarcie 4 grup w sierpniu 8. 

W chwili obecnej nie posiadamy już wolnych miejsc na lipiec. 

 Wkrótce otrzymacie Państwo informację dotyczącą organizacji pracy w czasie wakacji. 

 

Od dnia 1 czerwca w związku ze zmianą organizacji pracy nauczycielek będziemy Państwu przekazywali propozycje wspólnych zabaw z dziećmi. 

 

Od dnia 25 marca w zakładce grupy, nauczycielki poszczególnych grup przygotują dla Państwa materiały które można wykorzystać  do wspólnej zabawy z dziećmi.  Grupa 4 ,  12- otrzymywać będzie  materiały  poprzez grupę na portalu społecznościowym. 

 

Kontakt z nauczycielem możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną :admin@puchatek19.pl

Prosimy w temacie wpisać numer grupy do której uczęszcza dziecko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religia

Zajęcia odbywają się w grupach 5 i  6 letnich, dwa razy w tygodniu. Czas trwania zajęć wynosi 30 minut. W zajęciach biorą udział tylko te dzieci, których rodzice wyrazili na nie zgodę. Zajęcia prowadzi Iwona Piasecka – nauczycielka posiadająca kwalifikacje z zakresu nauczania religii.

Język obcy

W przedszkolu odbywają się zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich dzieci.   Zajęcia  odbywają się raz w tygodniu po 30 minut dla 5 6 latków, dla dzieci młodszych zajęcia trwają 1-20 minut. Prowadzone są metodą English Around Me (Angielski Wokół Nas), polegającą na wielokrotnym powtarzaniu słów i zwrotów przez zabawę oraz gry językowo – ruchowe. Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej ze zwróceniem uwagi na umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu. Zajęcia prowadzą nauczycielki: Irena Modelska i Justyna Nowakowska. Zajęcia są bezpłatne.

Rytmika

Zajęcia z rytmiki prowadzone są przez Jadwigę Zbierską. Prowadzone są dwa razy w tygodniu we wszystkich oddziałach przedszkolnych. Rytmika opiera się na zabawach i ćwiczeniach, które wyrabiają , u dzieci poczucie rytmu, koordynację ruchowo – słuchową, wyrabiają płynność ruchów, pamięć oraz słuch muzyczny. Podczas zajęć dzieci uczą się piosenek, tańców oraz grają na instrumentach perkusyjnych. Zajęcia są bezpłatne.

Zajęcia taneczne:

W przedszkolu prowadzone są zajęcia tańca towarzyskiego dla dzieci 5 i 6 letnich. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, raz w tygodniu po 30 minut. Zajęcia podlegają dodatkowej opłacie.

Zajęcia szachowe:

 Na terenie przedszkola organizowane są zajęcia szachowe prowadzone przez pracownika MOS. We wtorki dla dzieci chętnych z  grupy V, w piątki dla grupy VI dla dzieci chętnych, dzieci z pozostałych grup mają zajęcia w piątek od 13:20