Grupa 9

Zdjęcia grupy 9

Rok szkolny 2019/2020

Tematy zajęć na tydzień 22 – 26.06.2020r

Zajęcia na dzień 26.06.2020

 

ZAJĘCIA NA DZIEŃ 26.06.2020

TEMAT: MOJE WAKACJE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 7 kopert w środku z literami tworzącymi hasło :WAKACJE, 6 prostokątów z kolorowego papieru z liczbami od 1 do 6, kredki, kolorowe wycięte z papieru kostiumy kąpielowe ( dla chłopców szorty i dla dziewczynek kostium kąpielowy) sznurek, klamerki, nożyczki, klej,czasopisma.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Wakacje” – Poszukiwanie kopert ponumerowanych ukrytych w pokoju, układanie hasła. Dzieci szukają w pokoju siedmiu kopert. W każdej znajduje się litera. Dzieci układają koperty od 1 do 7 i odczytują zapisane w nich litery ( Hasło: WAKACJE).Potem pytamy : Po co są wakacje? Co by było, gdyby nie było wakacji? Dzieci próbują odpowiedzieć na pytania.

 

 1. Praca z książka cz. 4 str 39 a i b-układanie rytmów, doskonalenie percepcji wzrokowej, przeliczanie, kodowanie, ćwiczenia logicznego myślenia.

 

 1. Kolorowy pociąg” – praca z wiersze D. Gellner pod tym samym tytułem. Prosimy dzieci , aby zapamiętały, kto jechał pociągiem.

„Kolorowy pociąg”
Wycinam z papieru kolorowy pociąg.
Kolorowe koła po szynach turkoczą.
W niebieskim wagonie niebo rozgwieżdżone,
w żółtym – słońce z uśmiechem złocistym.
W czerwonym – kilka maków,
w białym – puszysty obłok,
w zielonym – wilgotne listki.
A w ostatnim – największym –
Bukiet spełnionych marzeń.

 

Pytamy dzieci, ile wagonów miał pociąg z wiersza. Dzieci dostają sześć prostokątów z kolorowego papieru ponumerowanych od1 do 6. Ponownie czytamy wiersz. Gdy czytamy o pierwszym wagonie, dzieci pokazują prostokąt z numerem 1 itd. Następnie rysują w każdym wagonie elementy przedstawione w wierszu. Kolejny raz czytamy wiersz , a dzieci ustawiają wagony z rysunkami w odpowiedniej kolejności. Potem pytamy , co jest w pierwszym wagonie, w piątym itd.

 

 1. Strój kąpielowy”- zabawa plastyczna. Dajemy dzieciom wycięte z kolorowego papieru kształty strojów kąpielowych odpowiednio do płci. , a te ozdabiają je za pomocą rysunków wyciętych z czasopism. Na koniec przyczepiają stroje do sznurków klamerkami do bielizny.

 

 1. A teraz trochę gimnastyki. https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I

 

ZAJĘCIA NA DZIEŃ 24.06.2020

TEMAT: W CO SIĘ BAWIĆ LATEM?

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: piłeczka pingpongowa,słomka,kolorowa taśma,dowolny przedmiot,biały papierowy talerzyk, czerwona wstążka,czerwona farba, kawałki selera,klej, nożyczki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Piłeczka” – zabawa w przedmuchiwanie piłeczki pingpongowej. Naklejamy na podłodze kolorową taśmę, tworząc tor, po którym dzieci przedmuchują piłeczkę za pomocą słomki trzymanej w buzi.

 

 1. Praca z książką cz.4 str 38 a i b -doskonalenie percepcji wzrokowej, pobudzanie kreatywności.

 

 1. Poszukiwanie skarbów” – zabawa ruchowa. Podążanie za wskazówkami drugiej osoby, doskonalenie słuchu fonemowego. Ukrywamy w domu jakiś przedmiot czyli skarb, zadaniem dziecka jest szukanie skarbu zgodnie ze wskazówkami ( zabawa w „ciepło -zimno”) lub podążanie za instrukcja słowną – trzy kroki w prawo, dwa kroki w lewo itp.

 

 1. Pirat z talerzyka” – Dajemy dzieciom biały papierowy talerzyk i czerwona wstążkę. Dzieci malują na talerzyku czerwona farba chustkę pirata i doklejają z boku jej zakończenie z czerwonej wstążki. Dorysowują oczy, nos i buzię.

 

 1. „Pirackie miny” – zabawa ruchowa. Doskonalenie umiejętności wyrażania i nazywania emocji. Dzieci pokazują pirackie miny i określają przy tym emocje pirata i mówią , w jakich okolicznościach mógł zrobić taka minę, np. Pirat jest uśmiechnięty i zadowolony, bo znalazł skarb. Jeśli dziecko ma problemy z wyrażaniem min,można prosić je o konkretne miny i próbę wyjaśnienia okoliczności jej powstania.

 

 1. Selerowe stemple”- zabawa plastyczna. Dziecko dostaje kartkę, na której rysuje rybę ( można też dać gotowy wzór). Dziecko wyciska na talerzyk farby w kolorach odpowiadających kolorom tęczy. W farbach maczają kawałki selera naciowego o odciskają łuski ryby (kolory powinny odpowiadać kolejności kolorom tęczy).

Zajęcia na dzień 23.06.2020

ZAJĘCIA NA DZIEŃ 22.06.2020

TEMAT: W GÓRACH

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: lornetka,butelka,telefon komórkowy,kanapka,mapa,kompas,kartka papieru, chustka,farby, dowolny materiał plastyczny.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Góry” – obejrzenie filmu i rozmowa na jego temat. https://www.youtube.com/watch?v=ZLR0B6O6cmc

Szukanie na mapie polskich gór oraz polskich górskich miast, podawanie ich nazw.

 

 1. Praca z książka cz. 4 str 37 a i b – doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych.

 

 1. Wycieczka w góry „- zabawa polisensoryczna. Rozpoznawanie po dotyku przedmiotu umieszczonego w plecaku. Pytamy dzieci:Co należy zabrać na górska wycieczkę? Pokazujemy dzieciom plecak, w którym znajdują się różne przedmioty, w tym: lornetka,butelka wody,telefon komórkowy, kanapka, kompas, mapa. Zdaniem dzieci jest odgadnięcie po dotyku, jakie przedmioty ukryto w plecaku oraz ocenić, czy są one potrzebne podczas wyprawy w góry i dlaczego.

 

 

 1. „Luneta” – zabawa naśladowcza. Pokazujemy dzieciom kartkę papieru, którą zwijamy tak, by stworzyć lunetę. Przykładamy do oka i mówimy: Jestem na szczycie góry. Widzę…(np. Owce na polanie).Zdaniem dzieci jest naśladowanie i wymienianie tego , co widzą, Zabawa na przemian raz dziecko wymienia co np. widzi , a potem dorosły.

 

 1. Wakacyjna przewodnik’ – zabawa doskonaląca percepcję słuchowa i budującą zaufanie. Dziecko jest wędrowcem, a rodzic – przewodnikiem. Wędrowiec ma zasłonięte oczy, a przewodnik za pomocą dźwięku może być głos) prowadzi wędrowca w określone miejsce pokoju. Następnie następuje zmiana i to rodzic jest wędrowcem , a dziecko przewodnikiem.

 

 

 1. Górskie szczyty” – zabawa plastyczna. Rysowanie przez dzieci konturu gór na kartce i wypełnienie go farbami lub materiałem naturalnym (kolorowy ryż, kasza manna itp)

Tematy zajęć na tydzień 08 – 12.06.2020r

12.06.2020 – piątek

TEMAT: ŁAŃCUCH POKARMOWY

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:opakowania z jajka niespodzianki,obrazki zwierząt i roślin naklejonych na kolorowe kartki, paski papieru, kredki, czarny i biały papier, nożyczki, klej,gwizdek,czarne kartki, patyki i gałązki, żółty papier.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. „Wilki” – zajęcia dydaktyczne. Pytamy dzieci:Pamiętacie zwierze, które wystąpiło w bajce „Czerwony Kapturek”? Czy wilk naprawdę mógłby połknąć człowieka?Co jada wilk?Jak zachowywać się w lesie?Co robić na wypadek kontaktu z nieznanym zwierzęciem?Jakie inne groźne zwierzęta oprócz wilka można spotkać w lesie?

 

 1. „Przysłowia o wilkach” – W plastikowe opakowania po jajkach niespodziankach wkładamy karteczki z napisanymi przysłowiami o wilkach. Dzieci losują po jednym jajku, odczytujemy przysłowie. Zadaniem dzieci jest zastanowić się nad znaczeniem przysłowia. Próbują je wytłumaczyć.

 

 1. Praca z książka cz. 4 str 32 a i b – poszerzanie wiedzy na temat tego , co jedzą zwierzęta, doskonalenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo- ruchowej.

 

 1. Łańcuch pokarmowy” – Pytamy dzieci, czym jest łańcuch pokarmowy i dlaczego tak się nazywa. Dajemy dzieciom karteczki z ogniwami łańcucha pokarmowego ( lis,bażant, stonka, ziemniak;jastrząb, dzięcioł,kornik,świerk;kuna,wiewiórka, orzech, lis;kuropatwa,gąsienica;kapusta ,lis, zając. Można wybrać dwa zestawy). Obrazki poszczególnych obiektów są naklejone na kolorowe kartki- jeden łańcuch to jeden kolor. Zadaniem dzieci jest połączyć kolory, a następnie ustawić w kolejności, tak by utworzyć łańcuch pokarmowy.

 

 1. Poszukiwanie” – zabawa ruchowa. Zakładamy dziecku opaskę na oczy. W pokoju rozkładamy przedmioty, które dzieci omijają , poruszając się na zasadzie echolokacji. W momencie, kiedy zbliżają się do przedmiotu, naprowadzamy je dmuchając w gwizdek. Im bliżej przedmiotu znajdują się dzieci , tym głośniejszy jest dźwięk.

 

 1. „Nietoperze wśród gałęzi’ – zabawa plastyczna doskonaląca sprawność manualną. Dzieci przyklejają na czarnej kartce papieru patyki i gałązki drzew, tak by stworzyły las. Doklejają księżyc wycięty z żółtego papieru. Z białego i czarnego papieru tworzą oczy i przyklejają kilka par wśród gałęzi.

10.06.2020 – środa

TEMAT: POLSKIE ZWIERZĘTA

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartki z literami: R,A,P,K;logotypy największych parków narodowych w Polsce i obrazki charakterystycznych dla nich zwierząt, mapa Polski, karto, farby, plastelina, gąbki, nożyczki, klej, karton.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. „Zabawa z kropkami” – Dzieci otrzymują cztery kartki z literami R,A,P,K,. Na odwrocie kartek znajduje się różna liczba kropek. Zadaniem dzieci jest ułożenie kartek z literami od tej, na której odwrocie jest najmniej kropek, do tej, na której jest ich najwięcej. Dzieci próbują odczytać słowo „park”.

 

2.Praca z książka cz.4 str 31a i b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo – ruchowe, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.

 

 1. Piktogramowy kodeks” – rozmowa na temat zachowania w parkach narodowych. Rozpoznawanie logo największych polskich parków narodowych – przydzielenie do nich odpowiednich zdjęć zwierząt. Pokazujemy dzieciom logotypy największych parków narodowych w Polsce oraz obrazki charakterystycznych dla nich zwierząt. Dzieci przy pomocy przyporządkowują obrazki odpowiednim parkom. Próbują umieścić logotypy we właściwych miejscach na mapie Polski. Następnie w postaci małych narysowanych obrazków tworzą kodeks zachowania się w parkach narodowych.

 

 1. Zazdrość” – rozmowa. Zadajemy dzieciom pytania: Co to znaczy „czuć zazdrość? Czy jest to miłe uczucie? O co można być zazdrosnym?Czy to żel,że się tak czujemy?Czy czuliście kiedyś zazdrość? W jakiej sytuacji?

 

 1. Gąbkowe łapki’ – zabawa plastyczna. Wycinanie odcisków łap zwierząt z gąbki. Dzieci otrzymują gąbki i nożyczki. Wycinają z gąbki ślady łap i przyklejają je na karton.

9.06.2020  wtorek

TEMAT: Z WIZYTĄ W ZOO

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:żółta kartka, klej, flamaster, brązowy papier

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. „W zoo” – wysłuchanie wiersza Janusza Minkiewicza pod tym tytułem/

W ZOO
By kolibry przez wronę
Nie ostały zjedzone,
By przypadkiem też wrony
Nie zjadł lis wygłodzony,
Żeby lis zaś przy tym
Nie zjadł wilk z apetytem,
By pantera w chwil kilka
Nie zdążyła zjeść wilka
I pantery by tygrys
Na śniadanie nie przegryzł,
By tygrysa ( zgadliście!)
Nie zjadł lew, oczywiście…

O to dbać musi stale,
Pilnie patrząc wokoło
Stary Michał Kawalec,
Co dozorcą jest w ZOO.

Musi dbać i o siebie,
Żeby sam przypadkiem
Lwią się nie stał kolacją
Lub tygrysim obiadkiem.

Po wysłuchaniu utworu zdajemy dzieciom pytania:Czy byliście kiedyś w zoo? Jak wyjaśnić swoimi słowami, czy jest zoo? Dlaczego niektóre zwierzęta mieszkają w zoo?Jak należy się tam zachowywać?Czy wolno karmić zwierzęta w zoo?

 

 1. Praca z książka cz. 4 str 30 a i b – doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji w przestrzeni.

 

 1. Żyrafy” – praca plastyczna. Dzieci zwijają żółtą kartkę w rulonik i sklejają ją tak, by stworzyła stożek. Na czubku doklejają narysowane wcześniej głowy żyraf. Stożek ozdabiają cętkami wydzieranymi z brązowego papieru. W międzyczasie można przekazać ciekawostki o żyrafach- najwyższe zwierzęta lądowe, długa szyja umożliwia jej zrywanie pożywienia z wysokich gałęzi,ma taka sama liczbę kręgów szyjnych jak inne ssaki, tylko są one dłuższe, umaszczenie żyraf to kamuflaż na sawannie, zagrożeniem dla żyraf są lwy.
 2. „Małpi Gaj” – przygotowujemy dzieciom tor przeszkód z materiałów i rzeczy , które posiadamy w domu. Dzieci maja zmienić się w małpeczki, których ulubionym zajęciem jest wspinanie się na przeszkody. Dzieci przechodzą po torze z zachowaniem bezpieczeństwa.

 

 1. Odgłosy zwierząt” – zabawa słuchowa. Pokazujemy dzieciom zwierzęta, które wydaja różne dźwięki. Prosimy , aby powtórzyły je. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=odg%C5%82osy+zwierz%C4%85t.

Zabawę możemy poszerzyć o klasyfikację   zwierząt , które spotykamy w zoo

 

 1. Taniec dzikich zwierzą” – zabawa ruchowo- naśladowcza. Włączmy dowolna muzykę, a dzieci naśladują ruchy wybranych zwierząt. Możemy podpowiedzieć np. lew, tygrys,małpa itp. Dzieci podczas tej zabawy mogą się wygłupiać.

 

8.06.2020 – poniedziałek

TEMAT: ZWIERZĘTA NA ŚWIECIE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: papierowa kostka ze zdjęciami lub nazwami zwierząt na ściankach, , kredki, farby,piłka,karteczki z liczbami.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Joga ze zwierzętami” – naśladowanie zwierząt za pomocą ruchu. Przygotowujemy papierowa kostkę, na której ściankach są zdjęcia lub nazwy różnych zwierząt (np. żyrafa, sowa,żaba, nietoperz, wąż,kot).Ustalamy z dziećmi, co będą robić, gdy na kostce wypadnie dane zwierzę. Np. Wąż – dzieci kładą się na ziemi i wija się wąż, ręce trzymają przy ciele, lekko unoszą głowę; sowa – stają w rozkroku, podnoszą ręce do góry, zamykają oczy;nietoperz – kładą się na plecach, podwijają kolana na klatkę piersiową i chwytają oburącz;żaba – kucają w rozkroku, podpierają się rękami;żyrafa – wspinają się na palcach, złączone ręce wyciągają jak najmocniej ku górze;kot – robią koci grzbiet. Zabawę można rozszerzyć o inne zwierzęta.

 

 1. Praca z książka cz.4 str 29a i b -dopasowanie zwierząt do środowiska ich życia.

 

 1. „Ziemia , powietrze, woda, ogień” – zabawa ruchowa. Rzucamy do dzieci piłką, podając jedno z czterech haseł : woda, ziemia, powietrze, ogień. Zdaniem dzieci jest na hasło :Ogień! -nie złapać piłki. Przy pozostałych hasłach dzieci łapią piłkę i podają dowolną nazwę zwierzęcia: odpowiednio żyjącego w wodzie, na lądzie lub w powietrzu.

 

 1. Zwierzęta afrykańskie” – praca plastyczna. Dzieci dorysowują wydrukowanemu konturowi lwa grzywę (kreski), konturowi zebry paski (kreski), a żyrafie cętki (stemplowane palcami).

 

 1. „Polowanie na tygrysa” – zabawa matematyczna. Przed dziećmi leża karteczki z liczbami od 1 do 10. Dzieci wychodzą z pokoju. Ustalamy , która liczba będzie tygrysem. Dzieci powracają i pytają: Czy tygrys jest liczba …? możemy odpowiedzieć tylko „mniej” lub „więcej’. W ten sposób „myśliwy”odgaduje, która liczba jest tygrysem.

 

 1. Jakie to zwierzę?” – dzieci kończą podawane przez nas nazwę zwierzęcia np.:

– Grozny jak …(lew)

– Uparty jak …(osioł)

 – Łagodny jak… (baranek)

– W wodzie czuje się jak…(ryba)

– Powolny jak … (żółw)

– Łazi po płotach jak … (kot)

– Głodny jak…(wilk)

– Mądry jak …(sowa)

– Przebiegły jak … (lis)

– Pracowity jak…(mrówka)

– Dumny jak …(paw)

Tematy zajęć na tydzień 01 – 05.06.2020 r.

05.06.2020r – piątek

Zajęcia na dzień 5.06.2020

04.06.2020 – czwartek

TEMAT: PRAWA DZIECKA

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: logo UNICEF-u, duży arkusz papieru, flamastry, balon, miska, woda, maka, gazety, farby, pędzel,piłka.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. „UNICEF” – zapoznanie z logo i działalnością UNICEF-u oraz sposobami wspierania tej organizacji. Zapoznanie z prawami dziecka. Pytamy dzieci: Co przedstawia nam logo?Czy wiecie , do jakiej organizacji należy to logo/Czym zajmuje się UNICEF?Jak można wspierać ta organizację?Opowiadamy dzieciom o działalności organizacji. Następnie przechodzimy do rozmowy o prawach i obowiązkach. Pytamy: Co to są prawa?Czym różnią się prawa od obowiązków?Czy dzieci też maja obowiązki i prawa?Jakie?
  • Lista praw dziecka:

Prawa cywilne i wolności osobiste, umożliwiające rozwój dziecka: 

 • Prawo do życia i rozwoju,
 • Prawo do tożsamości i identyczności (prawo do nazwiska, imienia, obywatelstwa, wiedzy o własnym pochodzeniu),
 • Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach jego dotyczących w postępowaniu administracyjnym i sądowym, 
 • Prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 • Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa,
 • Prawo do godności i szacunku.
 • Prawo do nietykalności osobistej,
 • Prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15. roku życia.

Prawa socjalne:

 • Prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • Prawo do ochrony życia,
 • Prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • Prawo do opieki zdrowotnej,
 • Prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

Prawa ekonomiczne:

 • Prawo do nauki,
 • Prawo do ochrony pracy podejmowanej w ramach wakacyjnego zarobku lub w ramach nauki 

Prawa kulturalne:

 • Prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • Prawo do informacji,
 • Prawo do znajomości swoich praw.

Prawa polityczne lub publiczne – dzięki nim dziecko może uczestniczyć w życiu państwa:

 • Prawo do stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych. 
 • Prawo do wyrażania swoich poglądów.

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4

https://www.youtube.com/watch?v=df9AMjVApmk

 

 1. Co to za prawo?’- kalambury. Dzieci pokazują lub rysują wylosowane prawo, a rodzice próbują zgadnąć co zobaczył. Następuje zamiana ról. Można zagaić rozmowę o tym, do kogo dzieci mogą się zwrócić, gdy ich prawa są łamane.

 

 1. Piniata”– Do stworzenia piniaty są potrzebne: balon,miska,woda i mąka,gazety. Nadmuchujemy balon, a dzieci w tym czasie drą gazety na kawałki. Łączymy mąkę i wodę, tak , by miały konsystencje śmietany. W ten sposób tworzy klej. Dzieci maczają kawałki gazet w kleju i przyklejają do balona. Najlepiej obkleić balon trzema warstwami gazet. Przy końcówce balona powinien pozostać otwór. Piniatę należy pozostawić do wyschnięcia w ciepłym miejscu.

 

 1. „Prawo do zabawy”- zabawa plastyczna, rysowanie pod stołem, doskonalenie motoryki małej. Przyklejamy pod stołem duże kartki papieru. Dzieci leżąc na podłodze tworzą rysunek o dowolnej tematyce.

 

 1. Zabawa z piłką”- kończenia słów: Mam prawo do …,nie mam prawa do….Rzucamy do dzieci piłką i prosimy o dokończenie zdania.

03.06.2020 – środa

TEMAT: DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zdjęcia dzieci z różnych stron świata, mapa świata, ,zdjęcia dzieci i innym kolorze skóry, bogatych i biednych, pełnosprawnych i niepełnosprawnych,bawiących się różnymi zabawkami, kartki, pastele olejne lub kredki, duży arkusz papieru , flamaster, rolki od papieru toaletowego, farby.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. „Dzieci świata’ – rozmowa na temat wiersza W. Fabera.

W Afryce w szkole ,na lekcji,

Śmiała się dzieci gromada,

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,

że gdzieś na świecie śnieg pada.

A jego rówieśnik, Eskimos,

też w szkole, w chłodnej Grenlandii,

nie uwierzył , że są na świecie

gorące pustynie i palmy.

Afryki, ani Grenlandii

my także jak dotąd nie znamy,

a jednak wierzymy w lodowce,

w gorące pustynie, w banany.

I dzieciom z całego świata

chcemy ręce uścisnąć mocno

i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,

jak i z nas samych wyrosną.

Po wysłuchaniu wiersza zadajemy dzieciom pytania:Z jakich stron świata pochodziły dzieci  z wiersza? Z czego śmiały się afrykańskie dzieci? W co uwierzyli Eskimosi?Co łączy wszystkie dzieci na świecie? 

 1. https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4

 

„Dzieci na świcie”- omówienie strojów dzieci świata. Jeśli mamy mapę świata , próbujemy wraz z dziećmi umiejscowić je na mapie.

 

 1. Muzyka świata” – słuchanie muzyki z różnych stron świat ( z zasobów własnych). Dobieranie zdjęć dzieci do muzyki. Włączmy po kolei muzykę pochodzącą z różnych stron świata, a dzieci próbują dobrać zdjęcie dziecka do wysłuchanej muzyki.

 

https://www.youtube.com/watch?v=c6jVcISoGUI – muzyka afrykańska,

https://www.youtube.com/watch?v=ecnNPXrOZFQ – muzyka eskimoska,

https://www.youtube.com/watch?v=5it3E6PK3r8&list=PLC3884932FBE5B94B – muzyka hinduska,

https://www.youtube.com/watch?v=GrByAFrsWlM – muzyka amerykańska,

https://www.youtube.com/watch?v=JiaTyt4EnGY – muzyka hiszpańska – flamenco.

 

4.Praca z książką cz.4 str 27 a i b -doskonalenie sprawności manualnej, percepcji słuchowej, budowanie wypowiedzi.

 

 1. Zabawa plastyczna „Indianie” – wykonanie Indian z rolek od papieru toaletowego. Dzieci malują rolki na brązowo. Białą farbą dorysowują twarze. Mogą dodać ozdoby: barwy wojenne, kolczyki, piórka, pióropusze itp.

 

 1. Duże sprawy w małych głowach” – wysłuchanie audiobooka .Prezentujemy dzieciom stronę internetowa www.dswmg.pl dotyczącą niepełnosprawnych dzieci. Włączamy jeden rozdział audiobooka dotyczących wybranego rodzaju niepełnosprawności. Po wysłuchaniu rozmawiamy z dziećmi na temat jego treści.

Plik do pobrania na 02.06.2020 – wtorek

Zajecia na dzien 2.06.2020

1.06.2020 – poniedziałek

TEMAT:WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: piłka, kurze jaja, duży arkusz papieru, flamaster, farby, zdjęcia dzieci z całego świata – internet, gazety.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Co mam podobnego” – rozmowa na temat podobieństw i różnic pomiędzy dziećmi na świecie. Pokazujemy zdjęcia przedstawiające różne dzieci. Zadaniem jest znalezienie trzech elementów różniących i trzech podobieństw.

 

2.Praca z książka cz.4 str 25 a i b- doskonalenie percepcji wzrokowej.

 

 1. Różnice”- zabawa z piłką, szukanie wyrazów przeciwstawnych. Rzucamy piłkę do dzieci i prosimy o podanie przeciwieństwa słowa, które wypowiadamy, np. wysoki – niski, młody – stary, mały – duży, chudy – gruby itp. Następnie dzieci przejmują piłkę, wymyślają własne przymiotniki na określenie cech zewnętrznych człowieka. Zabawę można poszerzyć o inne przymiotniki.

 

 1. Inni, a jednak tacy sami?”- eksperyment z jajkami. Pokazujemy dzieciom kurze jajka o różnych kolorach skorupki. Pytamy dzieci: Co kryje się w jajku?Czym mimo różnego wyglądu zewnętrznego w środku jajka są podobne? Dzieci wypowiadają się na temat. Następnie rozbijamy jajka , a dzieci odkrywają,że każde w środku ma to samo: białko i żółtko. Odnosimy to do wyglądu zewnętrznego ludzi – mimo różnic w wyglądzie wszystkie dzieci są podobne.

 

 1. Marsz z przysiadami” – zabawa ruchowa. Dzieci chodzą po pokoju lub podwórku i na hasło: HEJ! Wykonują przysiad, po czym maszerują dalej.

 

6.  „Sny są różne” – zabawa muzyczna.  Dzieci przedstawiają za pomocą ekspresji ruchowej i mimiki emocje i nastrój kojarzący się z muzyka raz durowa (coś wesołego), raz molową ( coś smutnego) .Można wykorzystać muzykę z własnych zasobów

Tematy zajęć na tydzień 25 – 29.05.2020 r.

Język angielski

Język angielski vegetables

29.05.2020 – piątek

TEMAT: SERCE NA DŁONI

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:obrazek przedstawiający serce, kartka z czerwoną plama na środku, zdjęcia przedstawiające: splecione dłonie , matkę i ojca trzymających na rękach małe dziecko,przytulona parę staruszków,duży arkusz papieru,karteczki samoprzylepne,flamastry, kredki, słoik, rolki po papierze, czerwona farba, duży arkusz szarego papieru, piłka.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.”Co oznacza słowo miłość” -wnioskowanie o temacie na bazie zdjęć, rysowanie lub zapisywanie skojarzeń ze słowem miłość, próby porządkowania. Pokazujemy dzieciom obrazek serca, kartkę z czerwoną plamą na środku i zdjęcia wymienione wyżej. Zadaniem dzieci jest opowiedzenie o zdjęciach – dojście do tematu zajęć – miłość. Zapisujemy na kartce słowo MIŁOŚĆ . Dzieci dostają karteczki samoprzylepne. Na nich zapisują lub rysują słowa kojarzące się im z miłością. Potem przyklejają karteczki pod napisem. Próba klasyfikacji MIŁOŚĆ to :osoby, rzeczy, uczucia itp.

 

2.Praca z książką cz.4 str 24b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej, odwzorowywanie, budowanie wypowiedzi.

 

 1. Kocham swoją rodzinę, ponieważ…” – Dajemy dzieciom słoik. Dzieci wycinają z czerwonego papieru serduszka. Na każdym serduszku rysują, za co kochają swoją rodzinę. Mogą to być pojedyncze rysunki lub słowa zapisane z pomocą. Dzieci wrzucają serduszka do słoika, przewiązują wstążką, zamykają i naklejają na wierzchu serduszko.

 

 1. „Czerwony jak serce” – wymienianie kolorowych obiektów, zabawa ruchowo-językowa z piłką,, poszerzanie słownika. Rzucamy do dziecka piłkę i mówimy przy tym: Czerwony jak…Dzieci łapiąc piłkę podają przykłady kolejnych czerwonych przedmiotów. Przykłady nie mogą się powtarzać.

 

5.Zabawa plastyczna „Stemple” – Tworzenie papieru pakowego. Dzieci formują z rolki od papieru toaletowego kształt serca. Maczają rolkę w czerwonej farbie i robią stemple na dużym arkuszu szarego papieru.

 

 1. Praca z książka cz. 4 str 21 a i b – doskonalenie umiejętności dostrzegania pozytywnych i negatywnych sposobów wyrażania uczuć, ćwiczenia w czytaniu.

 

28.05.2020 – czwartek

TEMAT: NIETYPOWE RODZINY

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

 1. https://ebook4all.com.pl/64825-katarzyna-kotowska-jez.html

Po przeczytaniu tekstu lub wysłuchaniu zadajemy dzieciom pytania: O czym była ta historia? Dlaczego ogród poszarzał? Za czym tęsknili kobieta i mężczyzna? Czy kobieta, która stała się mamą chłopczyka, nosiła go w brzuchu? Co oznacza termin „adopcja”? Jak sądzicie, dlaczego chłopiec na początku miał kolce? Dlaczego potem zniknęły?Jak czuł się chłopiec u nowej rodziny?Dlaczego dzieci trafiają do domu dziecka?Jak można pomóc dzieciom z domu dziecka?

 

2.Praca z książką cz.4 str 20a i b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, kreatywności, budowanie wypowiedzi.

 

 1. Zdrobnienie i zgrubienia” – zabawa językowa. Szukanie zdrobnień i zgrubień słów :mama,tata.

 

 1. „Moja rodzina” – zajęcia dydaktyczne doskonalące umiejętność przeliczania, porównywania liczb. Poszerzanie słownika o nazwy członków rodziny. Pytamy dzieci: Ile członków liczy wasza najbliższa rodzina? Dzieci zapisują liczbę na kartce. Następnie głośno wymieniają wszystkich członków rodziny , których znają. Z wracamy uwagę, że nie wszystkie dzieci mają tatę i mamę, niektóre są wychowywane tylko przez jednego rodzica albo przez dziadków.

 

 1. Praca z książka cz.4 str 24a – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i przeliczania.

 

 1. A teraz trochę rodzinnej gimnastyki :https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M

 

Plik do pobrania na 27.05.2020r – środa

żajęcia na dzień 27.05.2020

26.05.2020r – wtorek

TEMAT: MÓJ TATA

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: gazety,kartki,kredki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Prac z wierszem „Wesoły tata”- czytamy wiersz dzieciom.

Mój tata jest niepoważny,

 ciągle się ze mnie śmieje.

Kiedy ja mówię:

– Wciąż rosnę!

On mówi:

-Skąd , ty malejesz!

Ty nie lubisz kaszy na mleku,

zostawiasz ser i warzywa,

więc wcale nie rośniesz, nie tyjesz,

tylko wciąż ciebie ubywa!

Staniesz się taki malutki,

że w krasnoludka się zmienisz,

będziesz się kąpać w akwarium

i drzemać w mojej kieszeni.

Nie pójdziesz na spacer z pieskiem,

tylko z chomikiem lub z myszką.

Ja na to;

– Dobrze tato,

jutro na obiad zjem wszystko.

Ale ty razem ze mną

chrup marchew i sałatę,

bo jak się zamienię w zająca,

chcę mięć zająca – tatę.

Po wysłuchaniu wiersza zadajemy dzieciom pytania: O czym był wiesz?Kto wystąpił w wierszu ?Z czego śmiał się tata chłopca? Dlaczego chłopiec chciał,żeby tata jadł z nim marchewkę i sałatę? W czym chcecie naśladować swojego tatę?

 

 1. Praca z książka cz.4 str 23a i b – budowanie wypowiedzi, doskonalenie zdolności grafomotorycznych.

 

 1. „Kalambury” – dzieci pokazują czynności wykonywane przez ojców , a reszta rodziny zgaduje. Następnie dorośli pokazują, a dzieci próbują odgadnąć czynność jaka wykonują.

 

 1. Głoski” – zabawa w tworzenie słów. Rysowanie obiektów, których nazwy zaczynają się głoską t lub a – kształtowanie słuchu fonemowego.. Układanie wyrazu TATA. Dzieci odliczają do czterech. Dostają kartkę, na której rysują dowolny obiekt zaczynający się na głoskę a lub t. Następnie odliczają do czterech i znów rysują wybrany obiekt na głoskę a lub t. Potem za zadanie mają tak dobrać po cztery kartki, aby utworzyć wyraz TATA.

 

 1. Taniec dla rodziców” -dzieci tańczą do wybranej muzyki na rozłożonej gazecie , tak by nie wyjść stopami poza jej granice. W tym czasie wypowiadamy komendy: Na prawej nodze! Na lewej nodze! W kółeczko! Itp.

 

 1. Tata w pracy „ – rysowanie przez dzieci własnego taty przy pracy. Rozmowa na temat wykonywanych zawodów. Próby zaklasyfikowania zawodów do danej kategorii, podział na grupy. Następnie dzieci starają się narysować tatę w pracy.

 

25.05.2020 – poniedziałek

TEMAT: MOJA MAMA

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: obrazki, których nazwy zaczynają się na M i A, z drugiej strony liczby od1 do 4, duży arkusz papieru, flamastry, zdjęcia dzieci, kolorowy papier, klej.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. „Co to za wyraz?” – Dajemy dzieciom cztery obrazki, których nazwy zaczynają się od głosek wchodzących w skład wyrazy MAMA. Obrazki do wyboru lub przedmioty: motyl,aparat,mrówka, ananas, młotek, autobus, mleko, arbuz. Odwracają obrazki na stronę , gdzie znajdują się liczby od1 do 4.Zadaniem dzieci jest ułożenie cyfr od najmniejszej do największej. Odwracają obrazki ponownie na stronę liter i z pierwszych liter obrazków tworzą wyraz.

 

 1. „Słoneczko z mamą” – poszerzanie słownika, podawanie nazw cech. Na dużej kartce przyklejamy lub zapisujemy wyraz MAMA. Dzieci podają przymiotniki kojarzące się z tym słowem. Uzupełniają zdanie : Moja mama jest…Zapisujemy przymiotniki w formie słoneczka. Dopuszczamy przymiotniki nacechowane pozytywnie , ale też negatywnie. Mama może być zmęczona,zniecierpliwiona itp.

 

3.Praca z książka cz.4 str 22a i b – doskonalenie umiejętności opisu, zdolności grafomotorycznych i logicznego myślenia.

 

 1. Zawody mam” – zajęcia dydaktyczne, przypomnienie nazw zawodów wykonywanych przez mamy. Pytamy dzieci na temat różnych zawodów wykonywanych przez kobiety.

 

 1. Całusy dla mamy” – zabawa plastyczna. Każde dziecko przykleja swoje zdjęcie na kolorowa kartkę z bloku technicznego ( w lewym dolnym rogu). Obok piszą swoje imię. Następnie ozdabiają kartkę serduszkami wyciętymi z kolorowego papieru. Naklejają je tak, żeby leciały jak wysyłane całuski.

 

 1. „Mama i dziecko”– zabawa ruchowa. Kołysanie się w rytm muzyki w parach. Siadamy za dzieckiem, obejmujemy je udami i całym ciałem i kołyszemy w rytm spokojnej melodii. Potem może nastąpić zamiana ról , to dziecko nas obejmuje i kołysze.:)

 

Tematy zajęć na tydzień 18 – 22.05.2020r

Plik do pobrania na 22.05.2020r – piątek

Zajęcia na dzień 22.05.2020

21.05.2020r – czwartek

TEMAT: MUZYKA RELAKSACYJNA

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: duże arkusze papieru lub duża gazeta, farby, kontury litery H, różnorodny materiał plastyczny, książeczka,  karteczki w czterech kolorach.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Po co nam muzyka?” – burza mózgów, doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego. Włączmy fragmenty różnej muzyki z własnych zasobów, a dzieci decydują, do czego mogłaby być dobra. (np. muzyka relaksacyjna, muzyka elektroniczna, rock&roll).

 

 1. Namalujmy muzykę” – malowanie dziesięcioma palcami do muzyki. ( muzyka z gatunku heavy metal). Rozkładamy na podłodze duży arkusz papieru lub gazety. Dzieci swobodnie malują farbami, wykorzystują wszystkie palce i całe dłonie – ilustrują muzykę na początku heavy metal, dajemy nowe arkusze , a potem muzykę relaksacyjną.. Następnie powtarzamy ćwiczenie z muzyka relaksacyjną. Po zakończeniu zadajemy dzieciom pytania: Czym różnią się te prace? Które są spokojne, a które nie? Czy łatwo rozpoznać, które były malowane, podczas którego utworu? Dlaczego?

Muzyka relaksacyjna – https://www.youtube.com/watch?v=JLsomqe8un4

Heavy metal – https://www.youtube.com/watch?v=kEr2jGniO6M

 

3.Wprowadzenie litery H,h – wydzielanie jednej głoski w słowie ‘hamak’, by utożsamić ją później z wprowadzana literą, analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego

 

 1. Praca z książką cz.4, str 17 a i b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej, i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

 1. Rozpoznawanie poznanej litery wśród innych i wyklejanie konturu litery dowolnym materiałem plastycznym. Przeglądamy z dziećmi książeczkę i proponujemy im, aby wyszukiwały w tekście poznana dziś literkę. Następnie rysujemy szablon litery H, zadaniem dzieci jest wyklejenie go dowolnym materiałem plastycznym.

 

 1. Rytm” – zabawa matematyczna., utrwalenie aspektu porządkowego liczby. Kolorowe karteczki układamy w wzór z trzema elementami. Zadaniem dzieci jest ułożenie takiego samego wzoru i kontynuowanie go. Potem zadajemy pytania: Jaki kolor ma 4/8/7 element z kolei?

20.05.2020r – środa

TEMAT: MUZYKA KLASYCZNA

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:konturowe rysunki różnych instrumentów,kredki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Koncert” – wysłuchanie opowiadania A. Frączek.

„ W środę z samego rana do przedszkola przyjechali muzycy. I przywieźli ze sobą przeróżne instrumenty – jedne wielkie, inne malutkie, a wszystkie błyszczące i rozśpiewane. Dzieci przyglądały się im z ogromnym zainteresowaniem. Pan dyrygent, do którego wszyscy zwracali się „maestr’,opowiadał po kolei o każdym z instrumentów, a muzycy wydobywali z nich czarodziejskie dźwięki. Mnóstwo przy tym było niespodzianek! Najpierw się okazało,że ta trąba, pozawijana jak ślimak w muszelce. To wcale nie trąba, ale waltornia,a ta druga, długa, jak wąż, to …puzon.

– Niemożliwe – nie chciał wierzyć Staś.- Jak to puzon? Przecież puzon powinien być długi i pyzaty, a ten jest długi i chudy!

Po trąbach nie -trąbach przyszła kolej na klarnet,skrzypce( które wcale nie skrzypiały). A wreszcie na basetlę, która wcale nie jest podobna do basseta. I bałałajkę, która  niestety nie ma nic wspólnego z bajką…

    Ale nie szkodzi – to spotkanie i tak było ciekawe od najciekawszej bajki.

A po południu dzieci postanowiły da c własny koncert.”

po wysłuchaniu opowiadania dzieci odpowiadają na pytania:Cz to był tak koncert, o jakim rozmawialiśmy wczoraj? ( prezentujemy ilustrację z książki str16b)Czym się różnią te dwa koncerty?Jak nazywała się osoba, która dowodziła całym koncertem?Jakie instrumenty były wymieniane w opowiadaniu?Do czego chłopiec porównał waltornię?Jaki instrument przypominał mu węża?Czy Wam jakieś instrumenty coś przypominają? Niezrozumiałe pojęcia dla dzieci wyjaśniamy.

 

 1. Żywe instrumenty”- zabawa plastyczna. Dajemy dzieciom do wyboru konturowe rysunki różnych instrumentów. Dzieci zastanawiają się, co im przypomina dany instrument, a następnie dorysowują do niego takie elementy, by można było odgadnąć, z czym im się skojarzył.

 

 1. „Nasza orkiestra” – zabawa muzyczna z wykorzystaniem dowolnych przedmiotów. Dzieci wybierają przedmioty znajdujące się w domu i próbują na nich zagrać. Nie wskazujemy , kiedy maja zacząć i skończyć, pozwalamy im na pełną improwizacje. Gdy dzieci skończą koncert – wyrażamy swoja opinie na temat ich muzyki. Następnie możemy dołączyć do dzieci i wspólnie zagrać.:)

 

4.Praca z książka cz.4, str16 a i b – zabawa matematyczna doskonaląca przeliczanie i spostrzegawczość, ćwiczenia słuchowe, doskonalenie zdolności grafomotorycznych.

 

 1. Zabawa tradycyjna do piosenki „Jestem muzykantem”

https://www.youtube.com/watch?v=PfYH147pXPA

Tekst piosenki:

Jestem muzykantem, konszabelantem
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać i my umiemy grać:
Na flecie, na flecie
Firlalalajka, firlalalajka
firlalalajka, firlalalajka bęc!

Jestem muzykantem, konszabelantem
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać i my umiemy grać:
na bębnie, na bębnie
bum tarara, bum tarara,
firlalalajka, bęc!

Jestem muzykantem, konszabelantem
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać i my umiemy grać:
Na trąbce, na trąbce
trutu tutu, trutu tutu
bum tarara, bum tarara,
firlalalajka, bęc!

Jestem muzykantem, konszabelantem
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci.
Ja umiem grać i my umiemy grać:
na skrzypcach, na skrzypcach
cimci ricci, cimcci ricci
trutu tutu, trutu tutu
bum tarara, bum tarara,
firlalalajka, bęc!

 1. Po mojej prawej stronie”- zabawa doskonaląca lateralizację. Dzieci siedzą na dywanie przed nimi krzesło . W ręku trzymają zabawkę. Dzieci wykonują polecenia : połóż zabawkę na krześle, po prawej stronie itp.

 

19.05.2020 – wtorek

TEMAT: MUZYKA WSPÓŁCZESNA

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  zdjęcia różnych gitar (akustyczna,basowa, elektryczna),pudełko po chusteczkach, kolorowy papier/gazety, sznurek lub żyłka, nożyk, kostka.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. „Gatunki muzyczne” – zapoznanie dzieci ze współczesnymi gatunkami muzycznymi, wysłuchanie i podawanie nazw różnych gatunków muzycznych. Włączamy utwory z własnych zasobów: muzyki klasycznej, rapu, disco, rocka, jazzu itd.
 2. a) – „Rap” – prezentujemy utwór z tego gatunku, zadanie dzieci jest znalezienie cech charakterystycznych.(np. rytmiczne wypowiadanie słów do powtarzanej muzyki zamiast śpiewu, to muzyka bardziej do słuchania niż do tańczenia).

 

 1. b) – „Taneczny rytm disco” – wyjaśniamy, że disco to muzyka taneczna. Zadaniem dzieci jest wymyślenie układu tanecznego do piosenki disco.

 

c)- „Kosmiczne dźwięki” – prezentujemy dowolna muzykę techno lub elektroniczną. Dzieci leżą na dywanie z zamkniętymi oczami i próbują zapamiętać, co „widzą” w wyobraźni. Po wysłuchaniu utworu dzieci opowiadają o swoich wyobrażeniach. Proponujemy inscenizacje kosmicznej podróży do wcześniej wysłuchanej muzyki.. Dzieci siadają  w wyimaginowanych statkach kosmicznych, zapinają pasy, odpalają silniki i starują. Podczas podróży napotykają asteroidy, które próbują omijać.

 

 1. d) – „Rock” -wysłuchanie dowolnego utworu rockowego, wskazanie wiodącego instrumentu. Prosimy dzieci , aby wsłuchały się w muzykę i zastanowiły, jaki instrument jest w tym gatunku muzycznym najważniejszy. (gitara elektryczna).

 

 

 1. Gitara a gitara” – prezentujemy zdjęcia różnych gitar (akustyczna, basowa, elektryczna). Dzieci określają podobieństwa i różnice w ich wyglądzie. Wyjaśniamy, która do czego służy. Włączamy dzieciom nagrania, na których słychać różnice w dźwiękach wydawanych przez różne gitary. https://www.youtube.com/watch?v=6olj4uR0y2g

 

 1. Praca z książką cz.4 str 15 a i b -doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji słuchowej, przeliczanie.

 

 1. „Perkusja” – dzieci siadają w siadzie skrzyżnym ( plecy proste, ręce na kolanach). Przy muzyce szybkiej i bardzo rytmicznej wystukują rytmy: klaszczą w ręce, uderzają rytmicznie w kolana, uderzają rytmicznie dłońmi o podłogę. Wykonują dwa razy te same czynności, następnie po cztery razy itd. Rodzice mogą się dołączyć do dzieci.

 

 1. Gitara” – praca techniczna. Dzieci z pudełka po chusteczkach tworzą gitarę. Pokazujemy zdjęcie gitary akustycznej. Dzieci najpierw oklejają pudełko kolorowym papierem lub wydzieranką z gazety, następnie mocują żyłkę lub sznurek, tak aby przechodziła nad otworem w pudełku ( pudełko odgrywa rolę pudła rezonansowego).Na rantach pudełka można wykonać niewielkie nacięcia nożykiem, by struny się nie przesuwały. Następnie dzieci wycinają z kartonu gryf oraz główkę gitar i rysują na nich progi i struny.

 

 1. Kostka”– zabawa matematyczna. Kolejno dzieci rzucają kostką dwa razy. Ich zadaniem jest zsumowanie wyrzuconej liczby oczek i podanie wyniku. Można użyć dwóch kostek, wtedy dziecko rzuca tylko raz na przemian z rodzicami. Wspólne sprawdzanie wyników.

 

18.05.2020r – poniedziałek

TEMAT: INSTRUMENTY DAWNIEJ I DZIŚ

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zdjęcia kilku dawnych instrumentów, nagranie muzyki pradawnej, przedmioty z domu, makaron rurki, papierowe talerze, kolorowe sznurki, papier, współczesne instrumenty, patyczki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Skąd pochodzą dźwięki , czy znasz te instrumenty?” -rozpoznawanie instrumentów po odgłosach, a następnie po ilustracji. Dzieci zamykają oczy, włączmy dźwięki różnych instrumentów, zadaniem dzieci jest odgadnięcie jak instrument wydawał ten dźwięk. Potem pokazujemy zdjęcia , a dzieci próbują podać ich nazwy.

 

 

 1. Dawne instrumenty” -opowiadamy dzieciom, że jednym z pierwszych instrumentów, jakich używał człowiek, było jego ciało – klaskał, tupał, wydawał okrzyki. Następnie wykorzystywano przedmioty codziennego użytku, tworząc z nich proste instrumenty,np. grzechotki, bębny. https://www.youtube.com/watch?v=VFmYjvG42iY

 

 1. „Pradawny rytm” – praca z książką cz.4, str 14a, ćw 1 odczytywanie i kontynuowanie rytmów

 

 1. „Instrumenty wokół nas” – zabawa muzyczna, wydobywanie muzyki z przedmiotów codziennego użytku. Zadaniem dzieci i rodziców jest poszukanie i wybranie jakiegoś przedmiotu z domu, który wydaje interesujące dźwięki. Następnie kolejno rodzice i dzieci prezentują brzmienie swojego „instrumentu”.

 

 1. Mój pradawny instrument” – zajęcia techniczno- plastyczne. Wycinamy środki papierowego talerzyka tak, by została obręcz. Zadaniem dzieci jest oklejeniem kolorowym papierem obręczy a następnie przywiązanie makaronu (rurki) do sznurków i do obręczy. W ten sposób powstała jedna z afrykańskich ozdób, a jednocześnie instrument. Gdy dzieci poruszają instrumentem, rurki makaronu uderzają jedna o drugą i grzechoczą.

 

 1. „Z jakiej rodziny?” – wprowadzenie podziału instrumentów na dęte i strunowe. Praca z książką cz.4, str14 a, ćw.2.https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg

 

 1. Praca z książka cz.4 str14b -analiza słuchowa nazw instrumentów, doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej, przeliczanie.

 

Tematy zajęć na tydzień 11 – 15.05.2020r

Język angielski

Język angielski. In the garden.

Plik do pobrania na 15.05.2020r – piątek

Zajęcia na dzien 15.05.2020

14.05.2020r – czwartek

TEMAT: BIBLIOTEKA

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: książki papierowe, materiałowe, z plastiku, audiobooki i e-booki,różne książki ; grube, cienkie, duże, małe, wysokie, niskie, centymetr, waga, linijka, karteczki samoprzylepne, flamastry, lista pytań do bibliotekarki, zeszyt w kratkę.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Jak wyglądają książki?– poszerzanie słownika o przymiotniki, mapa skojarzeń. Dzieci podają określenia książek, ich wygląd, materiał, z jakiego są zrobione itd. możemy pomóc dzieciom pytaniem: Czy książki są tylko papierowe? Gdy dzieci podadzą swoje pomysły, prezentujemy książki materiałowe, plastikowe, e booki, audiobooki. Pytamy , czy wiedza co to są audiobooki i e -booki. Możemy włączyć wybrany prze siebie audiobook.

https://ninateka.pl/filmy?SearchQuery=bajki+dla+dzieci

 

 1. „Od… do…” – matematyczna zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności porównywania. Dzieci losują z woreczka kolorowe karteczki , każdy kolor odpowiada innemu zadaniu. Na stole lub podłodze leż rozłożone różne książki ( podane powyżej rodzaje 4 -5 sztuk). Kolory karteczek :

– biały – dzieci maja za zadanie  ułożyć książki od najwyższej do najniższej. Do oceny wysokości nie używają żadnych przyborów.

– niebieski – maja za zadanie ułożyć książki od najcieńszej do najgrubszej. Do oceny ich grubości nie używają żadnych przyborów.

– żółty – maja za zadanie ułożyć książki od najlżejszej do najcięższej. Do oceny ich wagi nie używają żadnych przedmiotów.

Następnie po każdym wykonanym zadaniu dostają w zależności od rodzaju zadania linijkę,, centymetr i wagę, za pomocą tych przedmiotów sprawdzają poprawność zadania.

 

 1. „Na półce” – praca z książka cz.4 str 8a i b -segregowanie książek według pierwszej litery tytułu.

 

 1. W bibliotece” – wycieczka do pobliskiej biblioteki. Przygotowanie listy pytań do bibliotekarki. Podczas spaceru utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. W bibliotece zapoznanie się z ułożeniem książek ( alfabetycznie- pierwsza litera nazwiska autora lub tytułu oraz tematycznie).

 

 1. Praca z książka cz.4 str 9a i b – ćwiczenia spostrzegawczości, dostrzeganie różnic w obrazkach.

 

 1. Po kratkach” – zabawa ćwicząca umiejętności grrafomotoryczne, odtwarzanie wzorów, szlaczków, obrazków, figur w kratkach zeszytu w kratkę. Rysujemy w zeszycie proste wzory, szlaczki itp., zadaniem dzieci jest ich skopiowanie.

13.05.2020r – środa

TEMAT: JESTEŚMY AUTORAMI!

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: różnego rodzaju książki (albumy, kucharskie, atlasy, książki dla dzieci, przewodniki, z obrazkami i bez obrazków, wiersze, proza, słowniki),wyrazy do czytania globalnego ( autor, okładka, grzbiet, ilustracja, tytuł, numer strony, spis treści),minki : uśmiechnięta i zła,kawałek chusty lub materiału.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. „Rodzaje książek”- wprowadzenie klasyfikacji książek ze względu na rodzaj. Układamy na stole lub podłodze stos książek ( różne rodzaje i tematykę podane wyżej) – jedna na drugiej , tak by nie było widać okładek. Dziecko po kolei stara się je pogrupować. Pytania pomocne : Co książka ma na okładce? Jaki ma tytuł? Co zawiera środek? Jak myślisz, o czym jest? Następnie wyjaśniamy, że książki mogą się różnić wyglądem, tematem, rodzajem, budową, sposobem zapisu czy przeznaczeniem.

 

2.Praca z książka cz.4 str 6 a i b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej, dekodowanie.

 

 1. Części książki” – wprowadzenie słownictwa do czytania globalnego dotyczącego budowy książki. Prezentujemy wyrazy do czytania globalnego ( napisane drukowanymi literami). Dzieci próbują odczytać pierwsza literę, następnie czytamy cały wyraz, a dzieci go powtarzają: autor, okładka, grzbiet, ilustracja, tytuł, numer strony, spis treści. Jeśli dziecko samo już składa wyrazy może samo odczytywać słowo.

 

 1. Quiz” – rozpoznawanie zdań prawdziwych i fałszywych, doskonalenie logicznego myślenia. Czytamy zdania, a zadaniem dzieci jest określenie za pomocą minki czy to jest prawda czy fałsz.

Przykładowe zdania:

– Okładka to zewnętrzna część książki.

– Autor to osoba, które napisała książkę.

– Każda książka ma 5 stron.

– Spis treści to miejsce, gdzie jest umieszczone nazwisko autora.

– Ilustracja to rysunek w książce.

– Ilustracje zawsze muszą być kolorowe.

– Grzbiet książki to inna nazwa pierwszej strony.

– Spis treści pozwala zobaczyć, co zawiera książka i na których stronach.

– Okładka jest w środku książki.

 

 1. Pamięć” – zabawa doskonaląca pamięć. Na stole lub podłodze leżą różne książki lub czasopisma ( maksymalnie 6) .Dziecko zakrywa oczy i schyla głowę. Zakrywamy chustą lub materiałem jedna z książek. Zadaniem dziecka jest odgadniecie której brakuje. Następnie  zamiana ról i tak kilkakrotnie. Dla utrudnienia możemy zamieniać miejscami książki.

 

 1. Moja książka” – praca z książka cz.4 str 7b -doskonalenie twórczego myślenia i zdolności grafomotorycznych, przypomnienie rodzajów książek. Dzieci decydują , jaki rodzaj książki chciałyby stworzyć i tworzą swoja okładkę.

12.05.2020r – wtorek

TEMAT: JAK POWSTAJE KSIĄŻKA?

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kredki lub  patyczki,książki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Jak powstaje papier? – praca z książką cz.4 str. 7a – doskonalenie myślenia przyczynowo -skutkowego, poszerzanie wiedzy ogólnej.

 

 1. Zabawa ruchowa „Tajemnicza książka” – każdy uczestnik otrzymuje książkę, która kładzie na głowę i stara się utrzymać ja w tej pozycji podczas wykonywania kolejnych poleceń. Np. obracamy się, tańczymy, chodzimy bokiem, kucamy, chodzimy do tyłu itp. Powtarzamy zadanie kilka razy.

 

 1. Wprowadzenie litery F,f – książka cz.4 str. 5 a i b – poszukiwanie litery, doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, czytanie globalne.

 

4.Zabawa dramowa „Odgadywanie tytułów bajek”  – Rodzic przedstawia dziecku za pomocą gestów i ruchów postać z jakiejś bajki. Dziecko próbuje odgadnąć. Po dobrej odpowiedzi następuje zamiana ról. Teraz dziecko próbuje przedstawić ruchem, gestem i mimiką daną postać z bajki.

 

5.Układanie z kredek lub patyczków liter znanych już dzieciom. Próby czytania. Można najpierw prosić dziecko o odwzorowanie litery ułożonej przez rodzica , a następnie , aby samodzielnie ułożyło wskazaną literę.

 

 1. https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI „Skąd pochodzi książka i jak powstaje”

 

11.05.2020r – poniedziałek

TEMAT: TAJEMNICE KSIĄŻEK

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: książki, skakanka lub sznurek,karteczki z cyframi,kawałki kolorowego papieru/klocki/kamyczki, karteczki z literami z alfabetu, taśma klejąca, folia.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. „Książka” -wysłuchanie wiersza A. Kamieńskiej i rozmowa na temat treści utworu.

Czemu książka stoi nie ma?

Może o czym mówić nie ma?

Jej literki czarne rządki

smutne jak jesienne grządki.

Czemu taka nudna, pusta,

jakby jej zamknięto usta?

Aż tu nagle, moja miła,

nie ma książka przemówiła.

I gadała i śpiewała,

czego nie opowiadała!

O przygodach, awanturach,

ptakach, kwiatach, morzach, górach.

Gdzie to wszystko w niej mieszkało?

Jak to wszystko w niej drzemało?

Chyba nie ma o co pytać;

nauczyliśmy się czytać.

Po przeczytaniu wiersza zadajemy dzieciom pytania: Czemu początkowo książka była smutna? Czy miała kolorowe obrazki? Dlaczego nagle zaczęła być ciekawa dla osoby mówiącej w wierszu? Co się zmieniło?

 

 1. Zabawa ruchowa „Wąska ścieżka” – rozkładamy skakankę lub sznurek na podłodze, zadaniem dziecka jest przejście po niej stopa za stopą nie zsuwając się z niej. Można zmieniać kształty skakanki.

 

3.Praca z książka cz.4 str 8 b- ćwiczenia umiejętności oceniania, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, rozwijanie kreatywności.

 

 1. Szpital książek” – zabawa w reperowanie zniszczonych książek. Wypisujemy na karteczkach liczby, które oznaczają poszczególne czynności:

1 – dzieci segregują książki na „chore” i „zdrowe” ( uszkodzone i nieuszkodzone);

2 – transportują książki z biblioteczki do stołu ( np. mogą to robić wózkami, autami);

3 – dzieci pielęgniarki tną taśmę klejącą i folię na okładki;

4 – dzieci pielęgniarki i rodzice lekarze przyklejają taśmę;

5 – transportują książki ponownie do biblioteczki.

 

 1. Regulamin postępowania z książką” – zabawa z wykorzystaniem książki cz.4 str 9 b. Dzieci oglądają obrazki wskazane na karcie i zastanawiają się, jak należy lub nie należy postępować z książką.

 

 1. Imię” – Rozsypujemy karteczki z literami. Zadaniem dziecka jest odnalezienie i przykrycie np. kawałkami kolorowego papieru/ klockami/ kamykami, wszystkich liter swojego imienia. Zabawę można rozszerzyć o inne proste wyrazy.

 

Tematy zajęć na tydzień 04 – 08.05.2020r

Język angielski

jezyk ang. Vehicles 2

Plik do pobrania na 08.05.2020r – piątek

Zajęcia na dzien 8.05.2020

07.05.2020r – czwartek

TEMAT: Z CZEGO SŁYNIE POLSKA?

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: narysowane buźki z  minkami :uśmiechnięta i zła,farby czerwona i biała, gazety , kredki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Patriotyczny quiz” – wybieranie zachowań patriotycznych spośród innych. Dzieci dostają buźki z minkami : uśmiechniętą i złą. Wymieniamy różne zachowania, zadaniem dzieci jest wybrać te ( za pomocą minek), które wskazują na zachowanie patriotyczne.

Przykłady zachowań:

Znam symbole narodowe.

– Potrafię zaśpiewać hymn.

– Gdy słyszę hymn tańczę.

– Wybieram towary produkowane w Polsce.

– Znam i zwiedzam zabytki w Polsce.

– podczas świat narodowych wywieszam flagę.

– Bawię się godłem i rysuje po nim.

– Kibicuję Polskim reprezentantom sportowym.

– Uczę się historii naszego kraju.

– Zawieszam szalik z napisem Polska i godłem bałwanowi w zimie.

Gdy dziecko zdecyduje,że zachowanie nie jest patriotyczne, prosimy je o wyjaśnienie , dlaczego tak sądzi.

 

 1. „Co pochodzi z Polski?” – wybieranie produktów charakterystycznych dla Polski. Podajemy nazwy produktów, a dzieci mają wybrać te, które są charakterystyczne dla Polski. Podajemy nazwy różnych produktów , jeśli dzieci uznają,że produkt jest typowo polski klaszczą w dłonie. Możemy pomóc dzieciom w tłumaczeniu skąd pochodzą pozostałe produkty. Produkty np. twaróg, oscypek, ser feta,, mozzarella, kapusta kiszona, ananas, croissant, pomidor, ziemniaki, ferrari, kiełbasa podwawelska itp.

 

 1. Co najbardziej smakuje turystom odwiedzającym Polskę?” – Dzieci zgłaszają swoje propozycje. Następnie wykonują zadanie w książce cz.4 str. 11b.

 

 1. Wielki Polak?” – Dzieci próbują odpowiedzieć na pytania: Co to znaczy „wielki Polak”? Czy takie określenie zależy od wzrostu?Kogo można nazwać wielkim Polakiem? Dlaczego?

Sławni Polacy: Mikołaj Koperniki, Jan Paweł II, Maria Skłodowska – Curie, Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Adam Mickiewicz, Lech Wałęsa, Fryderyk Chopin, Robert Kubica, Robert Lewandowski, Adam Małysz, Kamil Stoch, Justyna Kowalczyk. Możemy zapytać dzieci, czy znają osoby wymienione wyżej. Jeśli nie, możemy krótko opowiedzieć o każdej z nich.

 

 1. „Kochamy i szanujemy Polskę” – wykonanie plakatu. Dajemy dzieciom duży arkusz papieru. Na nim narysowane jest flamastrem duże serce, jako symbol miłości do Polski. Nad sercem dzieci wykonują napis „Kochamy i szanujemy Polskę” ( możemy dzieciom napisać litery jakich muszą szukać w gazetach). Wycinają pojedyncze literki z kolorowych gazet i przyklejają nad sercem, tak aby utworzyły napis. Następnie malują farbami jedną ze swych dłoni w barwach narodowych i odbijają dłoń w środku narysowanego serca., co stanowi symbol zgadzania się z zapisanym na górze hasłem. Rodzice robią to samo. Na koniec każdy podpisuje swoja dłoń.

 

 1. Słuchanie hymnu Polski – Nauka części zwrotek hymnu, zwrócenie uwagi na szczególne zachowanie się podczas śpiewu.

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

 

Ref;Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

 

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

 

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany-

Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.

 

06.05.2020r – środa

TEMAT: KRAJOBRAZY POLSKI

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: mapa Polski,zdjęcia krajobrazów (góry, morze, las, łąka) i zwierząt ( np. niedźwiedź, kozica, orzeł, mewa, meduza, ryba, biedronka, motyl, konik polny, dzięcioł, lis, sarna), materiał plastyczny – kredki, farby , papier kolorowy itp., nożyczki, klej.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Mapa Polski” -przypomnienie wiadomości o mapie. Dzieci opowiadaj, jakie informacje o Polsce można odczytać z mapy fizycznej .W razie potrzeby wyjaśniamy,że Polska to kraj, który z jednej strony ma morze, a z drugiej góry.

 

 1. Pejzaże” – praca z książka cz.4 str. 13b – doskonalenie percepcji wzrokowej, budowanie wypowiedzi.

 

 1. Polskie zwierzęta” – zabawa ruchowa utrwalająca przyporządkowywanie zwierząt danym krajobrazom. Układamy w czterech rogach pokoju obrazki przedstawiające krajobrazy ( góry, morze, las, łąka). Dzieci losują z worka zdjęcia zwierząt ( możemy wykorzystać komputer i pokazywać dane zwierzę)( zwierzęta wymienione wyżej). Na sygnał dzieci biegną w kierunku krajobrazu i pokazują lub kładą zdjęcie zwierzęcia, które wylosowały. Na zakończenie sprawdzamy, czy zadanie wykonały poprawnie.

 

 1. Wprowadzenie litery J,j – praca z książką cz.4 str. 12 a i b -doskonalenie zdolności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej i słuchowej.

 

 1. „Łamańce „ -ćwiczenia sprawności językowej. Dzieci powtarzają znane rymowanki, np. Król Karol kupił Królowej Karolinie korale koloru koralowego; Stół z powyłamywanymi nogami; Leży Jerzy koło wieży i nie wierzy ,że na wieży leży gniazdo nietoperzy.

 

 1. Ozdabianie wyciętego szablonu litery J dostępnym materiałem plastycznym. Rysujemy na kartce drukowana literę j i dajemy dzieciom do wycięcia , a następnie ozdobienia według własnego pomysłu.

 

Plik do pobrania na 05.05.2020r – wtorek

Zajęcia na dzień 5.05.2020

04.05.2020r – poniedziałek

TEMAT: POLSKIE SYMBOLE NARODOWE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartki z liczbami od 1 do 6 ( na drugiej stronie litery  słowa Polska), kartki z napisami Polska , Rolska,Połska,,Polzka, Polszka, Bolska.,koperty z literami tworzącymi wyrazy:godło i flaga. Pudełko, monety, lupa, produkty z cenami od 1zł , 2zł, 5zł.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. „Nasz kraj „ – zabawa matematyczna., szeregowanie liczb od najmniejszej do największej. Rozkładamy na stole karteczki z liczbami od 1 do 6. Prosimy dzieci ,aby ułożyły liczby w szeregu od najmniejszej do największej. Następnie odwracają kartki i próbują odczytać powstały wyraz – Polska. Dzieci dzielą wyraz na sylaby, na głoski, przeliczają litery i głoski.

 

 1. „Ukryty wyraz” – doskonalenie spostrzegawczości. Rozkładamy w pokoju karteczki z wyrazami zapisanymi różnymi rodzajami pisma i wielkości, ale również podobne np. Polska, Rolska, Połska,,Polzka, Polszka, Bolska itp. Dzieci mają za zadanie odszukać wszystkie poprawnie napisane wyrazy – Polska.

 

 1. „Rozsypanka”- składanie rozsypanek literowych. Dzieci otrzymują koperty z rozsypankami literowymi wyrazów : GODŁO,FLAGA ( mogą być wydrukowane na kartkach innego koloru , by się nie pomieszały).Dzieci próbują ułożyć wyrazy, a następnie prezentują je i próbują odczytać. Możemy zadać dzieciom pomocnicze pytania : Co oznaczają te wyrazy? Dlaczego mówimy o nich jednocześnie? Jakiego jeszcze symbolu brakuje?Wyjaśniamy dzieciom pojęcia :symbole narodowe, godło, flaga, hymn. https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

 

 

4.Wiersz „Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy – rozmowa na temat wiersz i pamięciowe opanowanie tekstu.

Kto ty jesteś?

— Polak mały.

— Jaki znak twój?

— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?

— Między swemi.

— W jakim kraju?

— W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?

— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?

— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?

— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?

— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej?

— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?

— Oddać życie.

Po przeczytaniu tekstu zadajemy dzieciom pytania: O czym jest wierz? O jakich symbolach była mowa w wierszu? Kto to jest Polak? Kim jest patriota?

 1. Praca z książką cz. 4 str. 10 a i b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, szukanie podobieństw na flagach państw sąsiadujących z Polską, doskonalenie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia.

 

 1. Orzeł i reszka, monety i banknoty” – oglądanie monet przez lupę , omówienie ich wyglądu, zabawa matematyczna z monetami. Dzieci układają przed sobą monety i banknoty. Dzielą swój zbiór na podzbiory : monety 1zł, 2zł, 5zł oraz banknotów. Potem zadajemy dzieciom pytanie : Ile macie monet : jedno -, dwu, pięciozłotowych? Jak wygląda moneta 1zł , czym różni się od 2 zł i 5zł?Dzieci układają przed sobą pięć monet o nominale 1zł, prosimy , by dołożyły jeszcze 2.Pytamy ,ile zł mają razem?

 

Tematy zajęć na tydzień 27 – 30.04.2020r

Plik do pobrania

język angielski

30.04.2020r – czwartek

Zajęcia na dzień 30.04.2020

29.04.2020r – środa

TEMAT: SMOG – CO TO ZA STWÓR?

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: dwie plastikowe butelki, miska z woda, gazety, nożyczki, węgiel do rysowania  lub czarny flamaster,  kredki, duże arkusze papieru, latarka.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.”Puste czy pełne”– doświadczenie wykazujące istnienie powietrza. Przygotowujemy dwie plastikowe butelki – jedna pełna wody, druga pustą. Pytamy dzieci , co jest w butelkach. Potem wyjaśniamy, że druga butelka  również jest pełna i demonstrujemy kolejne doświadczenie: zanurzamy druga butelkę w misce z wodą i naciskamy jej ścianki. Wydobywają się bąbelki powietrza. Wtedy pytamy, co jest w środku.

 

 1. „Komu jest potrzebne powietrze?” – Dzieci rysują na niewielkich kartkach, komu potrzebne jest powietrze, a następnie przywieszają na dużym arkuszu papieru.

 

 1. Czy powietrze jest czyste?” – doświadczenie. Gasimy w pokoju światło i zapalamy latarkę. Dzieci obserwują powietrze w snopie światła, próbując dostrzec drobinki zanieczyszczeń. Następnie dzieci wymieniają źródła zanieczyszczeń powietrza, a my wypisujemy na arkuszu papieru.

 

 1. Praca z książką cz4 str. 4 a i b -doskonalenie zdolności grafomotorycznych, ćwiczenia logicznego myślenia,klasyfikowanie.

 

 1. Co to jest smog?” – Pytamy dzieci. Następnie pytamy: jakie są przyczyny smogu? Wyjaśniamy dzieciom,że powietrze jest zanieczyszczone – przypominamy eksperyment z latarką. Opowiadamy że powietrz zanieczyszczają przede wszystkim fabryki, elektrownie, domy wykorzystujące węgiel, aby wytworzyć ciepło lub prąd. Pokazujemy kawałek węgla, pozwalamy, aby go dotknęły i zobaczyły,ze brudzi ręce. Wyjaśniamy,że spalający się węgiel, tak samo brudzi powietrze. https://tuptuptup.org.pl/zanieczyszczone-powietrze-filmik-edukacyjny-dla-dzieci/

 

6.”Miasto” – praca plastyczna- Dzieci wycinają z gazet prostokąty różnej wielkości i naklejają obok siebie pionowo, tworząc miasto. Następnie nad nimi węglem lu czarnym pisakiem rysują spirale – dym.

 

 1. I na koniec trochę gimnastyki – https://www.youtube.com/watch?v=zxntyealq1g

 

28.04.2020r – wtorek

TEMAT: ŚMIECI

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: różne odpady;plastikowe i szklane butelki, gazety, rysunki dzieci, kartony, opakowania po różnych produktach, sznurki, zepsute zabawki,itp,koperty, rozsypanki literowe( wyrazy (plastik, papier, metal), wyrazy do czytania globalnego (szkło ,mieszane)

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.”Co to?” – zagadka z wykorzystaniem książki cz.4 str. 3a- , znaczek recyklingu do rysowania po śladzie. Potem pytamy dzieci:Czy wiedza , co oznacza ten rysunek?. Jeśli dzieci nie wiedzą staramy się im wytłumaczyć.

 

 1. Co z tym zrobić?”-szukanie nowych zastosowań dla śmieci. Wyrzucamy na środek podłogi różne przedmioty wymienione wyżej.(ważne by powstała sterta śmieci). Tłumaczymy ,ze te rzeczy nie zmieściły się do kosza, bo jest już pełny. Pytamy dzieci Co zrobić?, a one podają swoje propozycje. Następnie pytamy , jak można ponownie wykorzystać te przedmioty. Jeśli dzieci znajdą zastosowanie do jakiegoś przedmiotu odkładamy go od osobnego kartonu, dzięki czemu zmniejsza się liczba rzeczy do wyrzucenia. Zwracamy na to uwagę dzieci. Wyjaśniamy, że z wielu rzeczy można stworzyć coś nowego, zamiast wyrzucać do kosza. Wiele produktów można również przetworzyć. Pokazujemy produkty wytworzone z przetworzonego plastiku, np. z butelek (grzebień,wieszak, reklamówka), z papier (papier toaletowy, wytłoczki od jajek).

 

3.”Ze starego coś nowego”-  praca z książka cz.4 str.3b- zabawa dydaktyczna utrwalająca zasady segregacji sieci, poszerzanie wiedzy proekologicznej, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

4.”Jak segregujemy śmieci?– rozsypanki literowe, rozpoznawanie liter i próby czytania. Dajemy dzieciom kopertę , a w niej litery tworzące wyrazy:papier, plastik, metal ( dla ułatwienia każdy na innym kolorze papieru).Dzieci próbują ułożyć wyrazy i naklejają na kartkę.

 

 1. Kolorowe kosze”- przypomnienie wiadomości na temat segregacji śmieci. Zadajemy pytanie: Dlaczego kosze maja różne kolory?. Ustawimy na podłodze kosze lub kładziemy kartki w kolorach zielonym , niebieskim, żółtym i czarny. Prosimy , aby dzieci wyjaśniły akie odpady wrzucamy to tych koszy. Dzieci dostają kartki z napisami – plastik, szkło, papier i mieszane. Maja za zadanie przykleić kartki do odpowiednich koszy. Mogą także próbować posegregować rzeczy z wcześniejszej zabawy.

 

 1. Oburzony ekoludek” praca plastyczno-techniczna. Udostępniamy dzieciom materiały do wykonania pracy ( różne surowce wtórne: pudełka, plastikowe butelki, gazety, star płyty i inne) klej, nożyczki, taśmę klejącą. Dzieci wykonują ekoludka. Dorysowują mu elementy twarzy .Zwracamy na minę jaką dzieci rysują , ma wyrażać oburzenia . Umieszczamy ekoludka na podstawce wśród zgiętych gazet , czyli śmieci.

 

27.04.2020r – poniedziałek

TEMAT:DBAMY O ŚRODOWISKO

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:zdjęcia przedstawiające tereny czyste i zanieczyszczone,duży arkusz papieru, kredki,zdjęcia różnych zwierząt, w tym zagrożonych wyginięciem,alfabet,różne obrazki, pompony.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.”Co to znaczy dbać o środowisko?- Dzieci próbują dokończyć zdanie” Dbać o środowisko to znaczy…W razie problemów staramy się naprowadzić dzieci na temat poprzez obrazki.

 

2.”Smutny widok”– prezentujemy zdjęcia przedstawiające tereny piękne i czyste oraz zanieczyszczone. Dwa rodzaje zdjęć:

 1. a) piękne widoki parków, lasów,łąki itp.
 2. b) śmieci i inne zanieczyszczenia, np. brudne rzeki, ścieki, dymy z fabryk, dzikie wysypiska śmieci, wycięte lasy.

Dzieci zastanawiają się , według jakiego kryterium podzielić obrazki na grupy. Następnie wyjaśniają ,jakie kryterium wybrały i dlaczego.

 

3.”Deszcz meteorytów”– zabawa ruchowa. Dajemy dzieciom pompony. Te mają za zadanie potrząsać nimi, wymachiwać, zgniatać je w rytm dowolnej melodii. Potem dotykają pomponami nadgarstka, łokcia, ramienia, drugiej reki. Podrzucają pompony. Dzieci ćwiczą każdą z rąk.

 

 1. Zagrożone”- Rozkładamy na stole lub podłodze różne zdjęcia zwierząt( można pokazywać na laptopie, tablecie w telefonie) https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q =odgłosy+zwierząt , wśród nich zagrożone wyginięciem, takich jak goryl,tygrys, nosorożec, słoń, lampart, żubr, niedźwiedź. Dzieci najpierw podają nazwy wszystkich zwierząt. Następnie odwracamy obrazkiem w dół wszystkie zdjęcia zwierząt zagrożonych wyginięciem. Wyjaśniamy dzieciom, że tych zwierząt jest już na świecie bardzo mało, bo ludzie na nie polują lub niszczą ich środowisko życia: wycinają lasy, zatruwają wodę. Wprowadzamy termin „zwierzęta zagrożone wyginięciem”.

 

 1. Wprowadzenie litery Z,z – praca z książką cz.4 str. 2 a i b – ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, zdolności grafomotorycznych.

 

 1. Co było na obrazku” – Pokazujemy dzieciom przez chwilę dowolny obrazek, a następnie zakrywamy. Zadaniem dzieci jest zapamiętać i opowiedzieć , co było na obrazku. Rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej.

 

Tematy zajęć na tydzień 20 – 24,04,2020r

24.04.2020r – piątek

TEMAT: CEBULE I CEBULKI

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:warzywa cebulowe (cebula , czosnek), kartki, wykałaczki,klej, guziki,kredki,serwetka papierowa.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.”Warzywa cebulowe”-pokazujemy dzieciom warzywa cebulowe (czosnek i cebulę). Dzieci opisują warzywa, szukając różnic i podobieństw między nimi. Potem smakują i określają ich cechy charakterystyczne – zapach i smak. Później pytamy dzieci, do czego można wykorzystać cebulę i czosnek. Czytają globalny napis WARZYWA CEBULOWE. Następnie pytamy, które z poznanych warzyw może pomóc w czasie choroby i dlaczego, staramy się omówić bakteriobójcze działanie .Zadajemy pytania:Czy wiecie,że również cebula jest wykorzystywana w procesie leczenia?Wiecie, jakie lekarstwo można z niej zrobić? Dlaczego w trakcie krojenia cebuli lecą łzy?

 

 1. C jak cebula” – wprowadzenie litery C,c. Praca z książka cz.3 str. a i b- doskonalenie spostrzegawczości, percepcji wzrokowej i słuchowej, ćwiczenia logicznego myślenia.

 

3.Praca plastyczna „Cebulowe babuszki” -Dzieci łączą dwie cebule wykałaczka. Dolną cebul umieszczają na krążku papieru , tektury, do górnej przywiązują serwetkę, która imituje chustkę na głowę. Doklejają oczy i guziki tak, by powstała cebulowa babcia w chustce.

 

 1. Blok o emocjach – dyskomfort.”Czuje dyskomfort, gdy...” Na początku tłumaczymy dzieciom co to jest dyskomfort. Potem dzieci starają się dokończyć zdanie w dowolny sposób:- Czuje dyskomfort, gdy…

 

 1. Sposób na dyskomfort”- zabawa rysunkowa. Dzieci otrzymują kartki i kredki. Odczytujemy opis kolejnych sytuacji. Zadaniem dzieci jest narysowanie czegoś, co mogłoby im w tej sytuacji pomóc, przezwyciężyć uczucie dyskomfortu, rozwiązać kłopot. Za każdym razem po wykonaniu rysunku pytamy się , co narysowały.

 

 1. a) Wyszliście na dwór, bo była piękna pogoda. Nagle, jak to w kwietniu, wszystko się zmieniło. Zaczął padać deszcz, a wy nie macie ze sobą niczego, co by was ochroniło. Czujecie dyskomfort, jesteście przemoczeni.

 

 1. b) Po deszczu nadszedł czas prac w ogrodzie. Sadziliście z mamą kolorowe kwiatki:żonkile, bratki. Niestety, zapomnieliście o rękawiczkach. Całe ręce i paznokcie macie brudne, nie czujecie się z tym dobrze, odczuwacie dyskomfort.

 

 1. c) Długo byliście na dworze. Początek wiosny to czas, kiedy jeszcze nie jest najcieplej. Chłód wywołał w was niemiłe uczucie dyskomfortu. Wracacie do domu, ale cały czas czujecie, że jest wam zimno.

 

 1. d) Rozgrzaliście się, dłonie stały się ciepłe. Z radością wyglądacie przez okno i podziwiacie wiosenne kwiatki posadzone na rabatce w ogródku. W oddali pod lasem leży w cieniu biały puch, ale gdzieniegdzie śnieg już zniknął. Spoglądacie na polane nieopodal lasu. Jeszcze wczoraj stał tam ulepiony przez was bałwanek, a teraz stopniał w promieniach słońca. Robi się wam trochę smutno, czujecie dyskomfort.

 

23.04.2020r – czwartek

TEMAT :PLANETA ZIEMIA

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:rysunki drzewa i narzędzi, różne rzeczy pochodzące z natury i wytworzone przez człowieka, kredki, kartki, dowolne materiały plastyczne ( farby, pastele, flamastry itp.), kolorowe karteczki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.”Czym jest natura” – burza mózgów. Dzieci wysuwają swoje pomysły. Wysłuchujemy wypowiedzi  i ewentualnie dodajemy własne wyjaśnienie.

 

 1. Natura czy człowiek?” – kładziemy na stole różne rzeczy. Dzieci wybierają po jednym. Następnie kładą rzeczy przy rysunkach drzewa (rzeczy stworzone przez nature) lub narzędzi (wytwór człowieka). Potem sprawdzamy czy zadanie zostało wykonane prawidłowo.

Przykładowe rzeczy:

wytwory człowieka : reklamówka,piłka,książka,kredki,długopis,kartka,papier po cukierkach, łyżka,ścierka,gąbka,skarpeta,śruba,samochód,zabawka,lalka, mis, puszka, butelka.

rzeczy naturalne: liście,gałązki,źdźbło trawy,cebulka, jabłko, kwiat, kora,słoma,siano,burak, ziemniak, kamień, orzech,bursztyn,muszelka, pióro.

 

3.Praca z książką cz.4 str. 1ai b – ćwiczenia logicznego myślenia,budowanie postawy proekologicznej, poszerzanie wiedzy przyrodniczej, doskonalenie zdolności grafomotorycznych.

 

4.Zabawa ruchowa „Czy to tu?”- utrwalenie nowej informacji. Po jednej stronie pokoju kładziemy rysunek drzewa , a po drugiej – narzędzi. Bierzemy po jednej rzeczy z wcześniejszej zabawy i unosimy. Dzieci maja podejść do obrazka pasującego do podniesionej rzeczy.

 

5.”Sekwencje”- Dzieci układają przed sobą kolorowe kartki (mogą być nakrętki kredki , flamastry itp.) i segregują według koloru. Następnie my układamy różne sekwencje kolorów, a dzieci maja za zadanie je odwzorować. Dla utrudnienia możemy podawać kolejność jedynie słownie lub ułożyć kawałek i poprosić dzieci o samodzielne

 kontynuowanie rytmu.

 

6.”Jak człowiek zmienił świat?” – praca plastyczna. Dzieci otrzymują kartki oraz dowolne materiały plastyczne. Kartki przedzielają pionową kreska na pół,  po lewej stronie rysują środowisko naturalne, a po prawej – zmienione przez człowieka. Po zakończeniu dzieci opowiadaja o swojej pracy.

 

22.04.2020r – środa

TEMAT: SADZIMY I SIEJEMY

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kontury kwiatów, klej wikol, ziarna fasoli, kasza,ryż, kolorowe kartki, zdjęcia kwiatów, plastikowe pojemniki,kredki, nasiona trawy, ziemia.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Wysłuchanie wiersza M. Nawrockiej „Świt w ogrodzie

 

Pospałyby grządki pod kołdrą wilgoci…

Nic z tego! Już wietrzyk swawolnie im psoci:

Rozbujał trawki, siadł na tulipanie,

Zadzwonił konwalią na wczesne śniadanie…

Wietrzyku urwisie! Daj pospać!

Anie dam… słoneczne całusy każdemu dziś sprzedam!

Poprostujcie kołnierze, wygładźcie sukienki,

panowie- krokusy, sasanki – panienki!

Szafirku, zmruż oczy, bo słonce w nie świeci!

Pierwiosnku, pod listkiem nie chowaj swych dzieci.

Już wiosna! Już wiosna, obudźcie się, kwiaty!

Niech tęczą rozbłysną uśpione rabaty!

 

Następnie zadajemy dzieciom pytania: Kto wystąpił w utworze? Co robił wiatr? Dlaczego wiatr budził roślinki do życia? Co oprócz narzędzi ogrodniczych jest potrzebne, by wyhodować (zbudzić) roślinkę? Jak przydaje się wiatr w rozwoju roślin? Jakie kwiatki zbudził wiatr?

 

 1. „Wiosenne kwiatu” – przyporządkowanie zdjęć wiosennych kwiatów ich nazwom, przypomnienie nazw i wyglądu wiosennych kwiatów. Czytamy ponownie wiersz i prosimy dzieci o klaśnięcie, gdy usłyszą każdą nową nazwę kwiatu pojawiającego się w wierszu. Następnie prosimy, by przyporządkowały nazwy napisane globalnie( drukowanymi literami) do zdjęć kwiatów : krokus,sasanka,szafir, pierwiosnek. Na koniec możemy zapytać się , czy znają inne wiosenne kwiaty?

 

3.Praca z książka str 23 a i b – poszerzanie wiedzy przyrodniczej, umiejętności logicznego myślenia, budowanie wypowiedzi.

 

4.Zabawa ruchowa „Pracowite pszczółki”- Rozkładamy na podłodze kartki w kolorach białym,fioletowym,żółtym, różowym. Dzieci chodzą swobodnie po pokoju. Na kartkach są umieszczone zdjęcia : fioletowych szafirków, białych pierwiosnków, żółtych tulipanów i różowych sasanek. Na hasło np. pszczółki zapylają szafirki dzieci podchodzą do odpowiedniej kartki ze zdjęciem kwiatka i obiegają ja na około. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie zmieniając nazwę kwiatka.

 

 1. Praca plastyczna „Kwiatki z nasion” – Dzieci wypełniają kontury kwiatów nasionami fasoli, kasza ryże itp. i dorysowują np.: pszczoły, listki itp.

 

 1. Nasza hodowla- Razem z dziećmi sadzimy trawkę lub inna roślinę w plastikowych pojemnikach. Ozdabiają pojemnik np. naklejają na nim buzię i oczy. Wsypują do środka ziemie i nasiona, regularnie podlewają.

 

21.04.2020r – wtorek

TEMAT:PRACA W OGRODZIE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:gazetki reklamowe ze sklepów, klej, kartki, paski, kartoniki z kolorami, liczbami, literami, kredki, skakanki, obrazki lub zdjęcia narzędzi ogrodniczych i ich nazwy.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.”Narzędzia ogrodnicze” – rozwiązywanie zagadek dotyczących narzędzi ogrodniczych, dopasowywanie nazw narzędzi z zagadek do obrazków rozsypanych przed dziećmi, dopasowywanie wyrazów.

 

Przykładowe zagadki:

 

W domu czasem jest potrzebna –                                          

metalowa albo z drewna.

Po niej strażak też się wspina,

a odpowiedź to … (drabina)

 

W ogrodzie są używane –

metalowe  albo drewniane,

szybko sprzątniesz nimi liście,

pewnie wszyscy odgadliście. (grabie)

 

Ma ostrze i trzonek,

skopiesz nim zagonek. (łopata, szpadel)

 

Co to za gad tak się wije?

A jak się wody napije

i stanie się pękaty

podlewa drzewa i kwiaty? (wąż ogrodowy)

 

Nie ma kół czterech ani nawet dwóch.

Ma tylko jedno na przedzie.

Lecz gdy za rączki mocno trzymasz,

nawet z ciężarem pojedzie. (taczka)

 

Gdy żywopłot przystrzyc trzeba,

suchą gałąź wyciąć z drzewa,

wtedy nam potrzebne będzie

nożycowe to narzędzie. (sekator)

 

Leci z niej woda

przez sito blaszane.

Jaka to wygoda

już kwiatki podlane! (konewka)

 

 1. 2. „Wydzieranka” –wyszukiwanie i wydzieranie zdjęć poznanych narzędzi z gazetek reklamowych, podawanie sposobu wykorzystania znalezionych narzędzi. Dla dzieci chętnych – przyklejenie zdjęć na kartkę i stworzenie kolażu.

 

 1. Praca z książka str. 21 a i b doskonalenie zdolności grafomotorycznych, ćwiczenia logicznego myślenia, porównywanie długości, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

4.”Kwiatowe ogródki” -zabawa ruchowa. Rozkładamy na podłodze trzy paski zapięte. W jednym kładziemy kartonik z wybrana literą, w drugim z kolorem, a w trzecim z liczbą. Mówimy dzieciom ,że paski to małe ogródki. Podajemy dzieciom kartoniki z różnymi literami, liczbami i kolorami. Dzieci chodzą po pokoju w rytm muzyki. Gdy muzyka cichnie, szukają ogródka i wrzucają do niego swój kartonik. Za każdym razem mieszamy kolory, cyfry i litery.

 

5.”Ogrodowe kalambury”- dzieci pokazują czynności wykonywane w ogrodzie na wiosnę. My staramy się odgadnąć jaka czynność i jakie narzędzie przedstawiają . Potem następuje zamiana – teraz my pokazujemy ,a dzieci próbują zgadnąć.

 

6.”Grządki” – zabawa ruchowa . Ćwiczenia przeskoków przez skakankę lub paski. Rozłożone skakanki , paski symbolizują grządki przez ,które dzieci muszą przeskoczyć. Dzieci przeskakują obunóż.

 

20.04.2020r – poniedziałek

TEMAT: WIOSNA RADOSNA

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zdjęcia przedstawiające bociana, krokus, pierwiosnek, sasankę, kukułkę,żabę, skowronka,kartoniki z zapisanymi nazwami obiektów ze zdjęć, zielona kartka papieru, pianka, pestki dyni zafarbowane na fioletowo i żółto, piłka.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.”Wiosenny spacerek”- rozmowa na temat wiersza. Czytamy dzieciom wiersz, a następnie zadajemy pytania: Kto zaprasza dzieci na spacer?Kto podniósł pierwszy głowę skuloną? Jakiego koloru są kaczeńce? Co robi pan ogrodnik w ogrodzie? Co oznacza powrót bocianów i jaskółek?

 

Wiosenne słońce wesoło świeci

i na wycieczkę zaprasza dzieci.

Tutaj śnieg odkrył trawkę zielona,

przebiśnieg podniósł głowę skuloną.

 

Listki i trawki na słonku się grzeją,

żółte kaczeńce do słońca się śmieją.

Ptaszki na drzewach radośnie ćwierkają

i wszyscy wiosny już wyglądają.

 

Ogrodnik porządki robi w ogrodzie,

nowe nasionka wysiewa co dzień.

Na deszczyk będą sobie czekały

i zazieleni  ogród się cały.

 

Kiedy jaskółki zza morza wracają,

kiedy bociany nad gniazdem kołują.

Kiedy w ogrodzie barw tęcza zabłyśnie,

to przyjdzie wiosna już oczywiście.

 

 1. Gramy w zielone” – zabawa ruchowa. Rzucamy piłkę do dzieci i wymieniamy nazwy różnych przedmiotów. Gdy wymienimy nazwę czegoś, co jest zielone, dziecko powinno złapać piłkę. Przy innych nazwach pozwala piłce spaść na ziemię.

 

 1. Wiosna” – Pokazujemy dzieciom zdjęcia lub obrazki przedstawiające bociana, krokus, pierwiosnek, sasankę, kukułkę, żabę, skowronka i kartoniki z zapisanymi globalnie nazwami obiektów ze zdjęć. Dzieci próbują odczytać wyrazy i dzielą je na sylaby (wyklaskują sylaby). Następnie przyporządkowują napisy do czytania globalnego zdjęciom. Próbują podzielić zdjęcia na grupy ,np; kwiaty, ptaki.

 

4.Praca z książka str. 17 ai b – wprowadzenie litery W,w- doskonalenie zdolności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej i słuchowej, ćwiczenia logicznego myślenia.

 

5.”Krokusy”- praca plastyczna. Na zielona kartkę papieru dzieci przyklejają łodygi i liście krokusów, wykonane z pianki technicznej. Następnie dokleją pestki dyni zafarbowane na fioletowo i żółto, tak by stworzyć z nich kwiaty.

 

 1. Praca z książką str.20 a – doskonalenie sprawności manualnej, percepcji wzrokowej, odwzorowywanie.

 

 1. Dla chętnych praca z książka str.20 b- „Wiosenna checklista”- doskonalenie spostrzegawczości i pogłębianie wiedzy przyrodniczej.

 

Tematy na tydzień 14 – 17.04.2020r

17.04.2020r – piątek

TEMAT: PRODUKTY EKOLOGICZNE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: plastikowe kubeczki, ziarna słonecznika, kartki z liczbami od 0 do 10, białe talerzyki jednorazowe, żółty i zielony papier, blok techniczny, nożyczki, klej, zdjęcia owoców i warzyw, kartki, kredki,symbol żywności ekologicznej, gazetki sklepowe, pomarańczowa i zielona włóczka, dużą wytłoczkę od jajek, kostka do gry.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Czym jest gospodarstwo ekologiczne?”- pogadanka. Tłumaczymy dzieciom, czym charakteryzuje się gospodarstwo ekologiczne (np.: zakaz używania chemicznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, pasz przemysłowych,stymulatorów wzrostu, karmienie zwierząt pasza wyprodukowaną w tym gospodarstwie, używanie nawozów wytworzonych prze hodowane zwierzęta, konieczność zachowania różnorodności gatunków roślin i zwierząt). Pokazujemy dzieciom symbol żywności ekologicznej. Dzieci omawiają go i przeliczają gwiazdki.

 

2.Praca plastyczna „Hodowla marchewek”- Przygotowujemy pomarańczowa i zielona włóczkę, nożyczki i dużą wytłoczkę od jajek. Dzieci wraz z nami przygotowują z włóczki małe proste marchewki z zielonymi listkami. Robią dziurki w wytłoczkach i umieszczają w nich marchewki. Następnie dzieci rzucają kostką i wyjmują wylosowaną liczbą marchewek.

 

 1. Praca z książka str.40 – doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej.

 

4.”Ekologiczna żywność”– Zadajemy dzieciom pytanie , czym charakteryzuje się żywność ekologiczna. Następnie dajemy dzieciom do obejrzenia gazetkę sklepową. Dzieci szukają produktów ekologicznych ( wcześniej pokazujemy zdjęcia owoców i warzyw pięknych , wybarwionych i okazałych , ale także trochę brzydszych, mniej wybarwionych, nie pryskanych) i standardowych. Na koniec porównujemy daty na produktach ekologicznych ( jeśli takie posiadamy ) i standardowych.. Pytamy, dlaczego data na produktach ekologicznych jest krótsza.

 

 1. Zabawa ruchowa „Zbieranie ziaren”- Rozsypujemy na podłodze ziarna słonecznika i dajemy dzieciom plastikowe kubeczki. Dzieci chodzą z kubeczkami w rytm dowolnej muzyki. Gdy muzyka milknie pokazujemy dzieciom karteczka z daną liczbą (od 0 do 10). Zadaniem dzieci jest zebrać do kubeczka taką liczbę ziarenek, jaka jest widoczna na kartce. Po zebrani dzieci siadają na podłodze i wysypują ziarna ze swoich kubeczków. Przeliczają liczbę wrzuconych ziaren. W razie pomyłki dokładają lub odejmują ziarna. Rozsypują je ponownie i zabawa jest kontynuowana.

 

 1. Zabawa plastyczna „Słoneczniki”- Dzieci wycinają płatki z żółtego papieru i naklejają je na białe talerzyki jednorazowe. W środku przyklejają ziarna słonecznika. Całość przykleją do kartki z bloku technicznego. Wycinają łodygę i liście i doklejają te elementy do słonecznika.

 

16.04.2020r – czwartek

TEMAT: MASZYNY ROLNICZE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartki , kredki, patyczki, kolorowy papier, nożyczki, klej, zdjęcia narzędzi i maszyn rolniczych, klocki różnego rodzaju.

                     PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Pogadanka” na temat różnych narzędzi i maszyn rolniczych oraz bezpieczeństwa podczas ich wykorzystywania. Pokazujemy dzieciom na zdjęciach podstawowe narzędzia rolnicze: pług do orania ( napowietrzanie gleby, odwracanie jej wierzchniej warstwy: można wykorzystać także jakiś film znaleziony w internecie), bronę ( do bronowania, wyrównywania powierzchni gleby, działa jak grabie), urządzenie do nawożenia, siewnik ( do siania ), dodatkowo proste narzędzia, takie jak motyka,kosa, łopata. Określamy przeznaczenie narzędzi i maszyn widocznych na zdjęciach lub filmie. Dzieci mają za zadanie dobrać zdjęcia do opisu.

 

 1. Praca z książką str.39 a -ćwiczenia logicznego myślenia, doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, przeliczanie.

 

 1. Kosiarze”– zabawa fabularyzowana, ćwiczenia ruchów obu ramion. Po włączeniu dowolnej muzyki dzieci naśladują ruchy kosiarzy ( ruchy obu ramion jednocześnie). Gdy muzyka ustaje, kosiarze odpoczywają ( dzieci siadają ze skrzyżowanymi nogami). Zabawę powtarzamy kilka razy.

 

4.Praca z książka str.39 b – doskonalenie percepcji wzrokowej, zdolności grafomotorycznych i logicznego myślenia.

 

 1. Praca plastyczna „Traktor”- Dzieci tworzą traktor z dwóch patyczków przyklejonych do kartki. Dodają kółka z papieru kolorowego oraz dorysowują kierownice i resztę rysunku ( koła muszą odrysować , następnie wyciąć; na rysunku dorysowujemy różne szczegóły związane z pracą rolnika.)

 

6.”Klocki” -segregowanie klocków według rodzaju i wielkości. Stworzenie  z dostępnych klocków własnej maszyny rolniczej , które będzie pracowała w przyszłości. Rozwijanie inwencji twórczej.

15.04.2020r – środa

TEMAT: POLNE ROŚLINY

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartki, klej, ziarna kukurydzy i fasoli, flamastry, żółta farba, hula hoop, rośliny zbożowe, okopowe, oleiste i włókniste lub ich zdjęcia, popcorn, karteczki z nazwami roślin,farby.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.”Rośliny zbożowe”– rozpoznawanie roślin zbożowych, okopowych,oleistych i włóknistych – klasyfikacja, opisywanie, logiczne myślenie. Pokazujemy dzieciom naturalne  lub zdjęcia okazy roślin zbożowych (żyto, pszenica,owies, kukurydza, jęczmień), roślin okopowych (burak,ziemniaki,marchew, rzepa), oleistych (słonecznik, rzepak, len) i włóknistych (len, konopie).Prosimy dzieci , aby podzieliły je na grupy. Dzieci próbują scharakteryzować rośliny należące do jednej grupy. Pytamy, czym różnią się od siebie rośliny zbożowe ( kwiaty zbóż i owoce mogą tworzyć kłos, kolbę ). Dzieci zastanawiają się nad nazwą „rośliny okopowe” (okopuje się je podczas sadzenia, a następni wykopuje się z ziemi).Opowiadamy dzieciom o pochodzeniu nazwy roślin oleistych i włóknistych ( produkcja oleju oraz wytwarzanie nici i włókien).

 

2.Zabawa ruchowa -Układamy nazwy roślin w hula hoop. Dajemy dzieciom zdjęcie jednej rośliny. Przy włączonej muzyce dzieci biegają po pokoju. Gdy muzyka cichnie szukają w kole nazwy pasującej do ich zdjęcia. Potem zmieniamy zdjęcie i powtarzamy zabawę.

 

3.Zabawa plastyczna „Kukurydza”- Dzieci rysują kolbę kukurydzy żółtym flamastrem. Zielonym flamastrem dorysowują łodygę i liście. Maczają paluszki w żółtej farbie, robią odciski, tworząc miejsce na ziarna kukurydzy. Wypełniają żółte pola prawdziwymi ziarnami kukurydzy.

 

4.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych :

– „Noszenie wody” – Dajemy dzieciom laskę lub duży patyk i pomagamy włożyć ją między łopatki. Dzieci naśladują pracę rolnika, który nosi wodę ze studni: sylwetka wyprostowana, patrzymy przed siebie. Wspinamy się na palce i opadamy na całe stopy. Idziemy na piętach i na palcach.

– „Taczki”- Ćwiczymy w parach, jedno w podporze przodem, nogi w rozkroku, druga osoba staje w rozkroku i łapie pierwsza za kolana. Pary przemieszczają się po pokoju. Potem następuje zamiana ról.

„Maszyny rolnicze” – Na nasz sygnał dzieci naśladują głosem i ruchem np.: traktor, kombajn, wóz z koniem.

 

5.Zabawa manipulacyjna -Mieszamy ziarna fasoli i kukurydzy, zadaniem dzieci  jest oddzielenie i włożenie do osobnych miseczek kukurydzy i fasoli.

 

6.”Kukurydziana mozaika’” – dzieci kolorują farbami popcorn, a następnie przyklejają kolorowy popcorn do kartki i tworzą kukurydziane mozaiki.

 

 1. Praca z książką str..38 – „Od ziarenka do bochenka” – doskonalenie sprawności manualnej i percepcji, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.

14.04.2020r – wtorek

TEMAT: NA POLU

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: nitki siana różnej długości,  druciki kreatywne lub normalne,klej, nożyczki, papier kolorowy, siano i słoma lub ich zdjęcia, zdjęcia terenów wiejskich i miejskich, mapa Polski fizyczna , koszulki do segregatorów, sznurek.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Wieś i miasto’ – szukanie różnic i podobieństw na podstawie zdjęć. Pokazujemy dzieciom zdjęcia terenów wiejskich i miejskich. Prosimy o wskazanie różnic i podobieństw. Pytamy, których terenów w Polsce jest więcej, i wskazujemy na mapie tereny nizinne.

 

2.Praca z książką str 37a – doskonalenie zdolności grafomotorycznyc, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo- ruchowej, przeliczanie.

 

 1. Słoma i siano” – polisensoryczne porównywania słomy i siana, czytanie globalne. Wprowadzamy do czytania globalnego wyrazy: siano i słoma. Potem pytamy dzieci, czym różni się słoma od siana (siano- wysuszona trawa, pożywienie dla zwierząt, słoma- odpadowy materiał po koszeni zboża, siani- bardziej miękkie, słoma -szorstka, zielona lub żółta). W miarę możliwości udostępniamy dzieciom siano i słomę do polisensorycznego poznania (przez dotyk, zapach). Jeśli to niemożliwe, dzieci powinny zobaczyć chociaż zdjęcia.

 

 1. Myszy z siana”– praca plastyczna. Do wykonania pracy potrzebne są koszulki do segregatorów, siano, druciki kreatywne lub normalne, klej, nożyczki i papier kolorowy. Dzieci wypychają koszulki sianem i przewiązują nitką tak, by powstały myszki. Następnie doklejają ogonki z drucików, oczy i uszy z papieru.

 

5.”Od ziarenka do bochenka” – opowieść ruchowo-naśladowcza połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi (opowiadając dzieciom prosimy je o naśladowanie nas podczas opowieści):

Pociąg: Jedziemy dziś do gospodarstwa rolnego pociągiem (ciuch, ciuch, ciuch – naśladowanie odgłosów, tworzymy mini pociąg) przekonamy się , jak wygląda życie na wsi…

– Koniki:Jedziemy na konikach do pana rolnika ( odgłosy kląskania).

Praca rolnika: Najpierw rolnik sieje zboże (siejeje, siejeje, siejeje), deszcz pada na pole (kap, kap, kap), potem zboże rośnie i dojrzewa, a wietrzyk śpiewa (szszszsz). Słońce grzeje całe lato (uf,uf,uf ), nastała pora zbiorów, już na pole wjeżdżają kombajny (wrrr,wrrrrr,wrrrrrr ). Kombajn ścina zboże , a ziarno przesypuje na wozy (szszszszsz), rolnik wiezie ziarno traktorem do młynarza (wrrr,wrrrr,wrrrrr).

Młyn:Młynarz w młynie zmiele ziarno (szerokie otwieranie ust i kręcenie szczęka), z ziaren powstaje mąka. A- psik! Wpada do nosków! Mąka jest gotowa, do piekarni jedziemy samochodem (brum,brum, brum). Nocą, kiedy dzieci śpią ( sen – chrapanie) , piekarz piecze z mąki chleb i bułki. (naśladowanie ruchów wyrabiania ciasta).

Piekarnia: Z samego rana samochody (brum, brum ,brum) z piekarni ruszają do sklepów, by dostarczyć pieczywo. Uwaga, jeszcze gorące (parzy – dmuchanie), ale jak pięknie pachnie (wąchanie – głęboki wdech i wydech).

– Pociąg:Wracamy pociągiem ( ciuch, ciuch, ciuch ) do domu.

6.Zabawa matematyczna– sprawdzanie długości pojedynczych źdźbeł siana, szeregowanie, układanie źdźbeł od najmniejszego do największego, od największego do najmniejszego itp.

 

Tematy zajęć na tydzień 06. -10.04.2020r

Plik do pobrania

angielski

10.04.2020r – piątek

TEMAT: WIELKANOCNE ZWYCZAJE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: jajka, kontury jaja, pompony, waciki, płatki kosmetyczne, farba, klamerki do bielizny, łyżka, kolorowe papierowe jajka z literkami.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.”W poszukiwaniu jajek” – poszukiwanie jajek, klasyfikacja, synteza wzrokowa. Ukrywamy w domu papierowe jajka. Na nich są zapisane litery składające się na słowo WIELKANOC. Jajka są różnej wielkości. Dzieci maja za zadanie poukładać jajka od najmniejszego do największego i przeczytać utworzony wyraz.

 

2.Pogadanka na temat obchodzenia Wielkanocy- zadajemy dzieciom pytania: Czy znacie jakieś tradycje związane z Wielkanocą? Jakie dni wchodzą w skład Świat wielkanocnych?- (przy okazji możemy powtórzyć nazwy dni tygodnia) Jak się nazywają?Jak obchodzą je dzieci?

 

 1. 3. Praca z książką str.36b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

4.”Wielkanoc inaczej” – rozmowa na temat obchodzenia świat w róznych miejscach świata:

– USA- wyścig jajek;

– Francja – robienie gigantycznego omleta;

– Indie – tworzenie latarni, kwiatków z bibuły dla przyjaciół;

– Bermudy – robienie latawców.

 

5.Zabawy ruchowe z użyciem jajek:

– wyścigi z jajkiem na łyżce,

– obieranie jajek ugotowanych na twardo w jak najkrótszym czasie,

–  podawanie sobie jajek z łyżki na łyżkę.

 

6.”Pomponowe jajko’ – zabawa plastyczna. Ozdabianie konturu jajka stemplami przygotowanymi z pomponów lub kawałków waty, lub wacików,lub płatków kosmetycznych maczanych w farbie i trzymanych za pomocą klamerki do bielizny.

 

09.04.2020r – czwartek

TEMAT: ŚWIĄTECZNY STÓŁ

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  flamastry, rolki po papierze toaletowym, kolorowa bibuła,druciki,nożyczki,zdjęcia kwiatów, zdjęcia stołów nakrytych na różne okoliczności ( w tym  na wielkanocne śniadanie), wyrazy do czytania globalnego : babka, mazurek, jajka, biała kiełbasa, szynka.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Praca z wierszem E. Skarżyńskiej”Wielkanocny stół”- Na początku czytamy dzieciom wiersz i zadajemy pytania: Po co ludzie spotykają się przy świątecznym stole?Czy dzielą się w Wielkanoc opłatkiem?Jak spędzają święta?

Nasz stół wielkanocny

haftowany w kwiaty.

W borówkowej zieleni

listeczków skrzydlatych,

lukrowana baba

rozpycha się na nim,

a przy babie –

mazurek w owoce przybrany.

Palmy pachną jak  łąka

w samym środku lata.

Siada mama przy stole,

A przy mamie tata.

I my.

Wiosna na nas

zza firanki zerka,

a pstrokate pisanki

chcą tańczyć oberka.

Wpuśćmy wiosnę,

Niech słońcem

zabłyśnie nad stołem

w wielkanocne świętowanie

jak wiosna wesołe!

 

 1. Wielkanocne jajka” zabawa orientacyjno- porządkowa. Rozkładamy na dywanie paski zawiązane tak ,aby tworzyły owale – jajka. Gdy gra muzyka dzieci poruszają się po pokoju, pomiędzy paskami. Kiedy muzyka cichnie, dzieci wskakują do wybranego jajka – paska. Zgodnie z naszym pleceniem przy następnym zatrzymaniu muzyki dzieci stają przed pisanką, za pisanką, z prawej, lewej strony pisanki czy w pisance.

 

3.”Stół wielkanocny” – opisywanie zdjęć stołów nakrytych na różne okoliczności, poszerzanie słownika, podawanie nazw potrwa widocznych na wielkanocnym stole, analiza słuchowa, czytanie globalne. Pokazujemy dzieciom zdjęcia różnych stołów nakrytych do śniadania i obiadu. Dzieci próbują podawać nazwy potraw widocznych na zdjęciach .Mają za zadanie wybrać ten stół, który jest nakryty do śniadania wielkanocnego. Dzieci opisują produkty ze stołu wielkanocnego. Podają nazwy niektórych z nich i przykładają w ich miejsce wyrazy do czytania globalnego :babka, mazurek ,jajka,biała kiełbasa, szynka.

 

 1. Praca z książka str.36a- doskonalenie zdolności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, odwzorowywanie, czytanie globalne.

 

5.Wykonanie stroików na stół wielkanocny- praca plastyczna. Dzieci ponacinają zieloną bibułę i przyklejają na rolki od papieru toaletowego. Do środka wstawiają tulipany i narcyzy wykonane z kolorowej bibuły i drucików.

 

6.”Wielkanocne kwiaty” – rozpoznawanie i podawanie nazw wiosennych kwiatów. Zadajemy dzieciom pytania: Co oprócz potraw może znaleźć się na świątecznym stole? Jakie kwiaty kojarzą się dzieciom z Wielkanocą?

Pokazujemy dzieciom zdjęcia hiacyntów, gwiazdy betlejemskiej, krokusa, tulipanów, chryzantem, maków, narcyzów, forsycji. Dzieci wybierają spośród nich kwiaty kojarzące się z Wielkanocą i mówią , z czym im się kojarzą pozostałe kwiaty.

 

ZAJĘCIA NA DZIEŃ 8.04.2020

TEMAT: CO KRYJE SIĘ W ŚWIĘCONCE?

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:sylwety królików z literami lub liczbami,elementy święconki, kolorowe pisanki wycięte z kartonu,szablon koszyka wielkanocnego, zdjęcia przedstawiające różne pokarmy, symbole jajek wycięte z kolorowego papieru, trzy koszyczki lub szablony koszyków.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.”Co włożysz do koszyczka?”- omówienie tradycji obchodzenia Wielkiej Soboty, selekcja materiału, poszerzanie słownika, doskonalenie analizy słuchowej, zapoznanie z symboliką potraw w święconce. Umieszczamy  szablon koszyka wielkanocnego lub prawdziwy koszyczek na stole, a na podłodze rozsypujemy zdjęcia różnych pokarmów. Możemy też z koszyczkiem podejść do lodówki. Wśród zdjęć znajduje się siedem pokarmów, które powinny znaleźć się w koszyczku (chleb,jajko,ser,wędlina, chrzan, ciasto, sól). NP. z lodówki dzieci mogą wyciągać produkty i kłaść do koszyczka. Dzieci mają podać nazwy wszystkich produktów oraz włożyć do koszyczka tylko te, które powinny znaleźć się w święconce. Gdy dzieci już włożą pokarmy do koszyka, prosimy je aby wymówiło głośno nazwę produktu i podzieliło ją na sylaby. Potem krótko wyjaśniamy znaczenie poszczególnych potraw w koszyku:

– chleb – symbolizuje ciało Pana Jezusa, ale także dobrobyt

– jajko – to symbol życia i zwycięstwa nad śmiercią, dzielenie się jajkiem miało umacniać więzi rodzinne

– wędlina- miała zapewniać płodność i zdrowie

– sól – to symbol oczyszczenia, miała chronić przed złem

– ser -ma zapewnić rozwój stada zwierząt domowych

– chrzan -miał zapewnić siłę fizyczną

– ciasto – symbolizuje umiejętności i doskonałości

 

2.Zabawa ruchowa „Nasze koszyczki” – Dzieci dostają kolorowe jajka styropianowe lub symbole jajek wyciętych z kolorowego papieru. W rytm muzyki poruszają się po pokoju, na pauzę w muzyce tworzą koszyczki (można ich przygotować trzy) składające się z pisanek (każdy koszyk musi zawierć wszystkie pisanki, każda w innym kolorze) Zabawę można rozszerzyć o wymienianie konkretnej liczby pisanek w koszyczkach. Dzieci wtedy wkładają do koszyczków wymieniona liczbę pisanek.

 

 1. Praca z książką str.35a i b -doskonalenie sprawności manualnej,ćwiczenia logicznego myślenia, cechy wielkościowe.

 

 1. Zabawa matematyczno – ruchowa „Zbieramy pisanki”- Rozrzucamy na podłodze kolorowe kraszanki wycięte z kartonu. Na hasło:Zbieramy jajka! Dzieci jak najszybciej zbierają jajka z podłogi. Po zebraniu siadamy razem na podłodze. Na białej kartce zapisujemy cyfrę (od 1-8) i pokazujemy ją dzieciom. Zadaniem dzieci jest odczytanie cyfry i przeliczenie, ile zebrały jajek. Następnie za pomocą mimiki i gestów okazują swoje zadowolenie lub niezadowolenie w zależności od tego, czy udało im się zebrać więcej czy mniej jajek niż wskazuje cyfra zapisana na kartce. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie. Do zapisywania cyfr można również zaangażować dzieci.

 

 1. Króliczki z koszyczka” – zabawa ruchowa. Rozkładamy na podłodze sylwety królików z literami lub liczbami. Dzieci kolejno skaczą po sylwetach króliczków i odczytują symbole.

 

6.Praca plastyczna – „Mój koszyczek”- Dzieci rysują na białej kartce koszyczek z pokarmami, które powinny się w nim znajdować. Ewentualnie mogą wyciąć z przygotowanych szablonów i nakleić na kartce,tworząc swój koszyczek wielkanocny.

 

7.04.2020r – wtorek

TEMAT:ALE JAJA!

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: barwniki, sylwety jaj w kilku kolorach,różnego rodzaju jajka dekoracyjne lub zdjęcia ( kraszanki, pisanki, wydmuszki), szarfy lub pasek,klej, nożyczki,kredki, farby, flamastry.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.”Wielkanocne jajka” – porównywanie różnego rodzaju jajek dekoracyjnych : kraszanek, pisanek, wydmuszek, zapoznanie z symboliką jaj. Pytamy dzieci, z jakim produktem spożywczym najbardziej kojarzy im się Wielkanoc, i przypominamy, czego symbolem jest jajko. Następnie pokazujemy dzieciom różnego rodzaju jajka: kraszanki (w całości zabarwione na jeden kolor), pisanki, wydmuszki itp. (mogą być to zdjęcia). Dzieci porównują jajka, wskazują podobieństwa i różnice między nimi.

 

2.”Jak barwimy jajka?”- dobieranie koloru kraszanki do zdjęcia produktu, za pomocą którego można zabarwić jajko na dany kolor. Na początku pytamy dzieci, czy znają sposoby barwienia jajek. Na podłodze rozsypujemy papierowe sylwety jajek w dziesięciu kolorach oraz zdjęcia roślin. Dzieci maja dobrać zdjęcie do jaj w taki sposób, aby pokazać, jak uzyskać dany kolor kraszanki.

żółty – suche łupinki cebuli

– czerwony – kora dębu, owoce czarnego bzu, suszone jagody, suche łupiny cebuli

– różowy – sok z buraka

– pomarańczowy –  marchew, dynia

– brązowy – łupiny orzecha

– niebieski – owoce tarniny

– fioletowy – płatki ciemnej malwy

– zielony – trawa, pokrzywa

– czarny – wygotowane olchowe szyszki

 

3.Praca z książka str. 34b – ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej, doskonalenie zdolności grafomotorycznych.

 

4.Zabawa ruchowa „Skaczące pisanki”- dzieci stoją na wyznaczonej linii i skaczą do końca pokoju obunóż. Po drodze wykonują obrót dookoła siebie i przechodzą prze szarfę lub pasek zapięty tak, aby powstało zamknięte koło.

 

5.”Pisanka z układanki” – praca plastyczna.  Rysujemy na kartce dużą pisankę. Dzielimy ją na fragmenty – puzzle, które wycinają dzieci. Potem dajemy dzieciom elementy do ozdobienia lub pokolorowania. Po tej czynności dzieci dopasowują fragmenty do siebie, tworząc puzzle, które przyklejają do drugiej kartki.

 

6.”Przysłowia i powiedzenia” –  staramy się wyjaśnić,że istnieją powiedzenia i przysłowia związane z jajkami:

Jako mądrzejsze od kury.

Czym skorupka za młodu nasiąknie, ty na starość trąci.

Od jajka do jabłka.(od zakąski aż do deseru, od początku do końca – prawdopodobnie pochodzi od Rzymian, ponieważ zaczynali wieczerzę od jajek, a kończyli jabłkami)).

Jajko Kolumba.(określenie prostego rozwiązania pozornie trudnego zagadnienia, wzięło się ono z historii przypisywanej Kolumbowi, który miał rzekomo rozwiązać zagadkę, jak ustawić jajko w pionie. )

Kura znosząca złote jajka. (z bajki La Fontaine’a. Zabić, pozbyć się kury, która znosi złote jajka to „pozbawić się źródeł dużych dochodów”, zazwyczaj przez głupotę lub chciwość)

Staramy się wyjaśnić dzieciom znaczenie tych przysłów i powiedzeń w miarę możliwości.

 

 1. Dla chętnych zabawa ruchowa „Mówiąca pisanka”- dzieci stoją. Rzucamy piłkę, dziecko łapie ja i czeka na hasło np.: Rzuć kucając!, Rzuć siedząc! lub Rzuć po uprzednim podskoku w górę! itp.

 

06.04.2020r – poniedziałek

TEMAT: WIELKANOC ZA PASEM

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: przedmioty lub zdjęcia kojarzące się z Wielkanocą (jajko, kurczak, baranek, palma wielkanocna, bukszpan itp.), kartki, nożyczki,   duże jako wycięte z szarego papieru lub gazety, kolorowe pisanki, kredki , zdjęcia przedstawiające palmy „żywe” i papierowe, różne rodzaje materiału naturalnego (kasza, ryż, gałązki itp.)

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Słuchanie wiersza B. Formy „Wielkanoc” – rozmowa z dziećmi na temat wielkanocnych zwyczajów.

Święta za pasem,

do pracy się bierzemy,

mazurki i baby

smaczne upieczemy.

Pisanki, kraszanki

razem dziś robimy,

wszystkie kolorowe,

bardzo się cieszymy.

Upiekliśmy  z ciasta,

baranka, zajączka,

z posianej rzeżuchy

będzie piękna łączka.

W glinianym wazonie

bazie i żonkile,

a na nich z papieru

kurczątka przemiłe.

 

2.”Zajączki, pisanki, kurczęta, baranki”-poszukiwanie w domu ukrytych przedmiotów kojarzących się z Wielkanocą, zabawa fabularyzowana. Chowamy w różnych miejscach w całym mieszkaniu lub  domu przedmioty albo zdjęcia kojarzące się ze świętami  (jajka, kurczaka, baranka, palmę wielkanocną , bukszpan itp.) Dzieci chodzą i szukają przedmiotów lub zdjęć. Przynoszą je na środek pokoju i starają się wyjaśnić :dlaczego dana rzecz lub obrazek kojarzy im się z Wielkanocą.

 

3.Praca z książką str. 34 a – ćwiczenia logicznego myślenia, doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej.

 

4.”Kurki i kurczęta”– zabawa orientacyjno -porządkowa przy dowolnej muzyce. Dzieci są kurczakami, a jedno z rodziców kurką. Kury ustawiają się przy jednej ze ścian. Gdy muzyka gra, dzieci, które są kurczętami, naśladują sposób poruszania się kurcząt (spacerują, podskakują, machają „skrzydełkami’, grzebią „pazurkami”). Gdy muzyka milknie- szybko chowają się pod „skrzydłami” kury. Zabawę powtarzamy kilka razy.

 

5.”Palmy wielkanocne” – omawianie wyglądu palm oraz tradycji ludowych związanych z ich święceniem. Pokazujemy dzieciom na zdjęciach różne palmy wielkanocne i prosimy , aby dzieci omówiły różnice i podobieństwa między nimi. Następnie przekazujemy dzieciom kilka ciekawostek o palmach:

-Niedziela Palmowa była nazywana „Kwietną” lub „Wierzbową”, bo w Polsce gałązki palmowe zastępowano gałązkami wierzby, przystrajano je kwiatami, bukszpanem, wstążkami.

– Największe palmy w Polsce wykonuje się na kurpiach we wsi Łyse (maja kilka metrów wysokości)

– Palmy maja chronić ludzi i domy przed chorobami i złem (tradycyjnie trzyma się je w domu do następnego roku)

– Poświęcona palmą dotykano kiedyś domowników,a w szczególności dzieci, aby były posłuszne i zdrowe.

 

6.”Taniec na jajkach” – zabawa taneczna. Wycinamy z szarego papieru lub gazety duże jajko. Dzieci w rytm s dowolnej muzyki tańczą na nim, uważają , aby nie zejść na podłogę. Jajko co jakiś czas zmniejszamy.

 

 1. Dla osób chętnych „Kartki dla rodziny” – praca plastyczna z wykorzystaniem kółek. Dzieci na kolorowych kartkach odrysowują małe talerzyki, nakrętki (kółka różnej wielkości). Wycinają je i nacinają w jednym miejscu (promień koła).Zaginają skrzydełka kurek. Dorysowują nóżki, dzioby i oczy. Chętnie dzieci mogą napisać w środku WESOŁYCH ŚWIĄT.

Lub – rodzic rysuje dużą pisankę na kartce papieru, a dziecko dowolnie ją ozdabia czym dysponuje ( może pokolorować, ozdobić wełną, kaszą, ryżem itp.)

 

Tematy na tydzień 30.03.- 03.04.2020r

3.04.2020r – piątek

TEMAT: PO CO HODUJEMY KROWY?

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: plastikowe rękawiczki z małymi dziurkami, pojemnik,zdjęcia przedstawiające produkty mleczne i bezmleczne, duży brystol,marker, czarna farba, obrazek krowy włożony do dużej koperty z wyciętymi okienkami.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

 1. Zgaduj – zgadula”– wnioskowanie o temacie zajęć na podstawie ukrytego obrazka. Przygotowujemy obrazek krowy włożony do dużej koperty z wyciętymi okienkami. Odsłaniamy kolejno okienka, a dzieci starają się zgadnąć, jakie zwierzę będzie tematem zajęć.

 

 1. Co daje krowa?”– Prowadzimy dzieci do lodówki i prosimy o wskazanie tych produktów , które są zrobione z mleka. Następnie pokazujemy zdjęcia przedstawiające produkty mleczne (różne rodzaje serów, masło,jogurt, śmietanę, lody) oraz produkty bezmleczne (warzywa,owoce,,ryby,pieczywo). Dzieci mają za zadanie nazwać wszystkie produkty i wybrać tylko te, które powstają z mleka. Potem porównujemy z tymi, które dziecko wskazało w lodówce.

 

3.Praca z książka str.33 a i b- przeliczanie, doskonalenie zdolności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, poszerzanie wiedzy ogólnej, kodowanie,ćwiczenia logicznego myślenia.

 

 1. Zabawa w parach-”Dojenie krowy”-przygotowujemy plastikowe rękawiczki z wcześniej zrobionymi maleńkimi dziurkami. Wypełniamy rękawiczki wodą. Rodzic trzyma rękawiczkę nad pojemnikiem, a dziecko próbuje „doić” krowę. Potem zamiana- dziecko trzyma rękawiczkę , a rodzic próbuje „doić” krowę.

 

 1. Czy mleko jest zdrowe?”- porównywanie kartonów po mleku, pogadanka na temat wartości odżywczych mleka. Oglądając kartony po mleku dzieci zastanawiają się co oznaczają procenty. Następnie wyjaśniamy dzieciom oznaczenia procentowe i, że mamy różne rodzaje mleka (tłuste, półtłuste itp.). Na koniec pytamy, czy mleko jest zdrowe, czy wszyscy mogą pić mleko i kto w szczególności powinien je pić oraz czy znają inne rodzaje mleka.

 

 1. Ogromna krowa”- praca plastyczna, malowanie dłońmi. Wspólnie wykonujemy krowę w rozmiarze XXL. Na dużym brystolu lub papierze szarym, gazecie rysujemy sylwetę krowy. Dzieci odciskają swoje dłonie umoczone w czarnej farbie, tworząc czarne łaty. Potem dorysowują oczy i nozdrza.

 

2.04.2020r – czwartek

TEMAT: SKĄD SIĘ BIERZE WEŁNA?

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: sweter, szafa z ubraniami, włóczka z wełny, mapa Polski, papierowy talerzyk, biała włóczka, kredki lub flamastry, nożyczki, klej, klocki, kulki z waty, pęseta, klamerki do bielizny,dzwoneczek, kostka do gry.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. „Skąd się bierze wełna?” – Idziemy do szafy z ubraniami i tam dziecko wyszukuje rzeczy z wełny. Następnie podaje nazwy i porównuje wełniane produkty, określa i opisuje wełnę po dotyku. Potem pytamy : „Skąd się bierze wełna ? Później pokazujemy zdjęcia owcy i barana, pytamy, czym się różnią, a jakie są między nimi podobieństwa. Na koniec prezentujemy na mapie, gdzie w Polsce hoduje się najwięcej owiec.

 

2.Zabawa ruchowa „Owieczka, zagroda zamiana” – Z dostępnych mebli tworzymy kilka zagród dla owiec. Dziecko naśladujące owieczkę na hasło: Owieczka! -wychodzi z zagrody i porusza się po pokoju. Na hasło : Zagroda! wraca szybko do dowolnej zagrody.

 

3.Praca plastyczna „Owieczka” – Dzieci nacinają dookoła papierowe talerzyki i przekładają biała włóczkę. Na górze talerzyka doklejają głowę owieczki wyciętą z papieru. Rysują lub doklejają oczy i nos. Na dole talerzyka doklejają nogi wycięte z papieru.

 

4.”Zaganianie owiec do stada”-  zabawa manipulacyjna z kulkami waty. Dzieci budują ogrodzenie z klocków. Za ogrodzenie wkładają kulki waty. Część kulek jest poza ogrodzeniem. Dzieci wkładają „zaginione” owieczki do zagrody za pomocą pęsety.

 

 1. Wyganianie owiec z zagrody”- zabawa motoryczno -matematyczna z kostką. Dzieci wyjmują z zagrody wszystkie kulki z waty, czyli wyganiają owieczki na pastwisko. Raz rzuca kostką rodzic, a raz dziecko. Rzucamy kostką i pokazujemy ile oczek wypadło. Dzieci umieszczają w zagrodzie odpowiednia liczbę owieczek, wkładają kulki waty za pomocą klamerek do bielizny.( Można pokusić się o dołączenie dodawania i odejmowania w zakresie 10. np.: wyszły trzy owieczki, kostka wskazała trzy oczka , ile razem będzie owieczek itp.)

 

6.”Gdzie jest owca?”- zabawa ruchowa. Mama owca ma zawiązane oczy. Próbuje odnaleźć swoje dziecko, zagubioną owieczkę, po dźwięku dzwoneczka lub klaskania, cmokania itp. Dziecko z dzwoneczkiem przemieszcza się po pokoju.

 1.04.2020r – środa

TEMAT: CZY ŚWINKA TO BRUDNE ZWIERZĘ?

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Wybrane bajki o świnkach np. „Trzy świnki”,kartki z bloku technicznego, papierowe prostokąty imitujące cegły, gałązki drzew i wykałaczki drewniane, klej, kredki,różowe kartki papieru, brązowa farba, patyczki do uszu,naczynie z różnymi ziarnami, zwinięte kawałki drucików kreatywnych , sylwetki świnek, pęseta, karton, piłeczki.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.”Świnki w bajkach” – prosimy o wymienienie znanych bajek, w których występują świnie (Babe- świnka z klasą, Kubuś Puchatek, Trzy małe świnki, Świnka Pepa). Następnie czytamy dzieciom bajkę o trzech świnkach lub oglądamy wspólnie fragment którejś z bajek i rozmawiamy o świnkach z bajki lub filmu: gdzie żyją, jak wyglądają, jakie mają przygody. Na koniec przypominamy o domkach, w których mieszkały świnki z bajki „Trzy małe świnki”

 

2.”Domki trzech świnek” – praca plastyczna. Dzieci tworzą domki dla świnek z różnych materiałów:  papierowych prostokącików imitujących cegły, gałązki z drzew i wykałaczek. Dzieci wycinają z papieru szablony trzech domków, następnie wyklejają je materiałami, które wystąpiły w utworze. Ozdabiają prace według własnego pomysłu.

 

3.”Ciekawostki o świnkach”– Zadajemy dzieciom pytania: Czym różniły się świnki z bajek od prawdziwych świń?; Gdzie mieszkały trzy małe świnki, gdzie mieszkają prawdziwe świnie? Następnie przekazujemy ciekawostki o świniach np: świnie wchodzą do błota, by się ochłodzić, podobnie jak kury nie maja gruczołów potowych, są obdarzone doskonałym węchem, podobnie jak psy, są bardzo inteligentne (maja wyższy iloraz inteligencji niż psy).

 

4.Zabawa manualna – „Szukanie ogonków”- Przygotowujemy naczynie z różnymi ziarnami i wrzucamy do niego zwinięte kawałki drucików kreatywnych. Przygotowujemy kilka sylwet świni, mogą być szablony dostosowane do kolorystyki drucików. Dzieci szukają w ziarnie ogonków za pomocą pęsety , następnie przyklejają do szablon ( mogą według kolorów lub dowolnie).

 

5.Zabawa ruchowa- „Karmienie”– Przygotowujemy na grubym kartonie sylwetkę dużej świni z otwartym ryjkiem. Dzieci próbują trafić w otwór piłeczkami – imitując karmienie świni jabłkami.

 

 1. Rysowanie leniwej ósemki, a następnie zrobienie z niej brudnej świnki.( Dzieci wiedzą co to jest leniwa ósemka)

 

 1. Na zakończenie dla chętnych – „Brudna świnka” -praca plastyczna. Dzieci wycinają kontur świnki narysowany na różowym brystolu. Ozdabiają świnkę palcami przy użyciu kremu czekoladowego i płatków owsianych.

Język angielski

easter2

 31.03.2020r – wtorek

31.03.2020

TEMAT: SKĄD SIĘ BIORĄ JAJKA?

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kostka do gry, kartki, żółta farba, nożyczki, klej, kredki lub flamastry, pomarańczowy papier, ewentualnie żółte piórka,dziurkacz, wstążka,jajka lub pudełka po jajkach, zdjęcia jaj różnych ptaków: kury, strusia, przepiórcze, obrazek koguta i kury.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.”Ptaki i ich jaja”– dopasowywanie jaj do ptaków, które je złożyły, porównywanie wielkości, koloru i wagi jaj, szukanie różnic i podobieństw miedzy kurą i kogutem. Zadajemy dzieciom pytanie: Jakie zwierzęta znoszą jajka? Czy są to tylko ptaki?. Pokazujemy zdjęcia jaj różnych ptaków (kurze, przepiórcze, strusie) i wprowadzamy wyraz do czytania globalnego:PRZEPIÓRKA, KURA, STRUŚ. Dzieci dopasowują zdjęcia jaj do ptaków. Na koniec porównują wielkość i kolory jaj. Potem pytamy czym różni się kura od koguta. Następnie pokazuje zdjęcia kury i koguta, dzieci szukają różnic i podobieństw. Później przekazujemy ciekawostki dzieciom  np.; jest ptakiem, który kiepsko lata, nie ma gruczołów potowych,zniesienie jajka zajmuje je mniej więcej dobę.

2.Zabawa ruchowa „Kogut i kura” – Rodzice są kogutem i kurą. Rzucają kostka i pokazuje dzieciom, ile wypadło oczek. Rzucamy kostka kilka razy. Dzieci liczą i tyle razy np. podskakują, gdaczą, klaszczą itp.,

3.Praca z książką str.31 a i b- doskonalenie percepcji wzrokowej, dekodowanie.

4.„Jaja”- poszerzanie wiedzy o jajkach, poznanie znaczenia numerów na jajkach, przyporządkowanie jajek wytłoczkom. Idziemy do lodówki i wyciągamy jajka, dzieci przyglądają się jajkom i pudełkom po jajkach, szukają numerów. Zauważają, że numery na jajkach się powtarzają. Wyjaśnimy znaczenie tych liczb: 3- chów klatkowy, 2- chów ściółkowy, 1- chów na wolnym wybiegu, 0- chów ekologiczny.( przed zabawa jajka dobrze by było umyć)

5.Zabawa ruchowa „W zagrodzie” – dzieci poruszają się po pokoju ,na polecenie naśladują ruchy i głosy wyznaczonego zwierzęcia np.: pies – hau,hau, kaczka – kwa,kwa itp.

6.Praca z książką str. 32 a i b- utrwalenie stosunków przestrzennych, doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, zapoznanie z cyklem życia kury, rytmy.

7.„Jakie potrawy można zrobić z jajek? – dzieci tworzą książkę kucharską zawierającą potrawy z jaj, rysują swoje pomysły (jajecznica, jajko sadzone, jajko na twardo, jajka faszerowane, kogel-mogel itp.) Prace zostają uporządkowanie i połączone za pomocą wstążki w książkę kucharską. Można też ewentualnie zrobić eksperyment z jajkami i pokazać jak się jajko gotuje lub smaży, że białko zmienia kolor z galaretki w białą.

 

30.03.2020r  – poniedziałek

TEMAT: ZWIERZĘTA WIEJSKIE

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:Zdjęcia zwierząt wiejskich, plastikowe lub drewniane figurki zwierząt mieszkających na wsi, kredki, klej, patyki, kawałek styropianu.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Praca z wierszem St. Kraszewskiego „Na wiejskim podwórku” – rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających na wsi oraz ich młodych.

 

Na podwórku dumne matki prowadziły swoje dziatki:

Krowa -łaciate cielątko,

Koza – rogate koźlątko,

Owca -kudłate jagniątko,

Świnka – różowe prosiątko,

Kurka – pierzaste kurczątko,

Gąska -puchate gąsiątko,

Kaczka – płetwiaste kaczątko,

Każda prowadzi swoje dzieciątko!

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.

Krowa -łaciate cielątko,

Koza – rogate koźlątko,

Owca -kudłate jagniątko,

Świnka – różowe prosiątko,

Kurka – pierzaste kurczątko,

Gąska -puchate gąsiątko,

Kaczka – płetwiaste kaczątko,

Każda zgubiła swoje dzieciątko!

Wtem gospodarz konną furka wjechał prosto na podwórko.

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.

Lamentują biedne mamy:”Co my teraz robić mamy?”

Wtem z kryjówki wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:

Krowę -łaciate cielątko,

Kozę – rogate koźlątko,

Owcę -kudłate jagniątko,

Świnkę – różowe prosiątko,

Kurkę – pierzaste kurczątko,

Gąskę -puchate gąsiątko,

Kaczkę – płetwiaste kaczątko,

Znalazło mamę każde dzieciątko.

Po przeczytaniu wiersza zadajemy dzieciom pytania: Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu?; Co wydarzyło się w wierszu?; Kto spowodował kłopoty?; Co zrobił gospodarz?.Następnie znów czytamy wiersz z włączeniem dzieci . Czytamy krowa- łaciate……, a dzieci dopełniają zdanie nazwą młodego zwierzęcia.

 

 1. Zabawa „Zwierzęta” -naśladowanie sposobu poruszania się różnych zwierząt. Podnosimy zdjęcie danego zwierzęcia ewentualnie wymawiamy nazwę lub podnosimy wyraz do czytania globalnego. Dzieci poruszają się swobodnie po pokoju, naśladują chód i odgłos wydawany przez to zwierzę.

 

3.Praca z książką str.30 ai b – ćwiczenia logicznego myślenia, doskonalenie zdolności grafomotorycznych,poszerzanie wiedzy przyrodniczej.

 

4.”Stary Donald farmę miał”- zabawa rozwijająca pamięć i sprawność językową do piosenki o tym samym tytule.  Nauka piosenki. Piosenkę można znaleźć w internecie.

 

5.Praca z książką str. 29 a i b- wprowadzenie litery L,ł- doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej.

 

6.”Patyczkowa zagroda”- zabawa plastyczna. Dzieci przy pomocy rodziców rysują kredkami zwierzęta wiejskie, wycinają samodzielnie i przyklejają do patyczków. Na koniec wbijają patyczki w kawałek styropianu i tworzą płotek z patyczków.

 

Tematy zajęć na tydzień 25 -27.03.2020r

27.03.2020r – piątek

TEMAT: ŚLIMAK,ŚLIMAK, POKAŻ ROGI.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartki, kolorowe sznurki, kleje,zdjęcia ślimaków z muszlami i bez muszli, instrukcja rysowania ślimaka,kredki,zdjęcie przedstawiające budowę ślimaka, kartki, papier kolorowy i czarno- białe gazety.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.”Ślimak,ślimak, pokaż rogi”- zabawa językowa. Wypowiadanie zdania: Ślimak, ślimak pokaż rogi.– wolno, szybko, głośno, cicho, z zadowoleniem, ze smutkiem, ze złością itp.

2.”Ślimaki”- pokazujemy dzieciom zdjęcia lub filmiki ślimaków z muszlami i zadajemy pytania: Co to za zwierzę?; Gdzie można je spotkać? Kiedy?.Następnie pokazujemy zdjęcia ślimaków bez muszli i pytamy się , czym różni się ślimak z muszla od tego bez muszli. Podczas rozmowy staramy się „prostować’ mity związane ze ślimakami:” Dlaczego w książkach rysuje się muszlę ślimaka z kominem?; Czy ślimaki naprawdę mogą jeść ser, kapustę itp.?; Czym żywią się ślimaki?.

3.Wyklejanie ślimaka  na kartce z kawałków kolorowego sznurka lub włóczki.

 

 1. „Rysujemy ślimaki” – dajemy dzieciom instrukcje narysowania ślimaka, zgodnie z którą rysują. Na podstawie rysunku przedstawiamy dzieciom budowę ślimaka. Tłumaczymy , do czego służy muszla. Na koniec zestawiamy rysunek dzieci ze zdjęciami przedstawiającym budowę naszego bohatera zajęć.

 

5.Zabawa ruchowa – „Bociany”- dzieci poruszają się po pomieszczeniu , naśladując bociany. Unoszą wysoko kolana,klaszczą w dłonie pod kolanami i mówią :kle,kle, kle.

Na umówiony sygnał, bociany staja nieruchomo na jednej nodze.

 

6.”Ślimaki z gazety’- dzieci tworzą ślimaki z papieru kolorowego i czarno-białych gazet

 

 26.03.2020 – czwartek

TEMAT: Od motyla do gąsienicy

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zdjęcia przedstawiające różne motyle i gąsienice, kolorowanki z motylami, sól, kolorowa kreda, klej, kolorowe kartki, bransoletki w kolorach kartek.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

 1. Zabawa ruchowa „Barwne motylki”-Dzieci biegają swobodnie i naśladują motylki. Każdy motylek ma bransoletkę w określonym kolorze- pasek papieru na rączce. Kolory bransoletek są identyczne jak kolory kartek papieru na podłodze. Na znak motyle stają na odpowiednią kartkę odpowiadającą kolorowi bransoletki.

 

 1. „Gąsienica – tajemnica – wysłuchanie wiersza Doroty Gellner, rozmowa na temat wysłuchanego utworu:”Kto jest głównym bohaterem wiersz?;Jak wyglądała gąsienica?; Jak spędziła zimę? Co stało się na wiosnę?; Czy gąsienica zimą i wiosna wyglądała tak samo?

 

Idzie ścieżka gąsienica,

kolorowa tajemnica.

Krótkich nóżek mnóstwo ma…

Jedną robi nam „pa,Pa,pa!

Do widzenia!Do widzenia!

Czary mary – już mnie nie ma!

Nitką się owinęła cała

i przez zimę będę spała!

Gdy ochłodzi się na dworze,

będę spała , jak w śpiworze.

Już się niby ni nie dzieje.

Kokon się na wietrze chwieje…

Gąsienica w środku śpi

i zamknęła wszystkie drzwi.

A na wiosnę – patrzcie teraz!

Ktoś w kokonie drzwi otwiera!

Macha do nas skrzydełkami…

Kto to jest? Powiedzcie sami.

 

 1. Praca z książka karta pracy str. 28a i b – omówienie cyklu życia motyla, dekodowanie, logiczne myślenie, przeliczanie, doskonalenie zdolności grafomotorycznych.

 

4.”Motyle” – pokaz zdjęć, filmów różnych motyli i gąsienic, porównywanie, wyszukiwanie różnic i podobieństw. Można spytać dzieci, czy znają zwierzęta, które podobnie jak gąsienica przechodzą tak dużą przemianę zewnętrzną w ciągu życia( np. kijanka- żaba).

 

 1. Wprowadzenie litery „G”- praca z książka karta pracy str. 25 a i b ,doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, czytanie globalne, doskonalenie zdolności grafomotorycznych.

 

 1. „Wesołe świergotanie”- zabawa słuchowo-ortofoniczna. Odtwarzamy nagrania ze śpiewem ptaków. Dzieci oceniają, czy te dźwięki są wesołe, czy smutne. Następnie odtwarzamy nagrania pojedynczych ptaków, dzieci próbują naśladować ich odgłosy i wydawać podobne dźwięki.

 

 1. „Motyle „ – praca plastyczna, wypełnianie kolorowanki z motywem motyla solą wymieszana z kolorowa kredą.

 

 25.03.2020 – środa

TEMAT: ODGŁOSY WIOSNY.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: klocki,wiosenne kwiaty, CD z dźwiękami, karty pracy, zdjęcia :wiatr, deszcz,żaby, bociana,jaskółki, czajki, kosa i sikorki, podpisy do czytania globalnego.

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.”Ptasie rytmy”- dzieci udają kosy. Poruszają się, skacząc w przód obunóż w rytm grany przez rodzica np. na pustej butelce (2 szybkie uderzenia- stop, 2 szybkie uderzenia -stop)

2.”Wiosenne dźwięki” – zadajemy dziecku pytanie „Z jakimi dźwiękami kojarzy się wiosna?- Następnie słuchają dźwięków szumiącego wiatru, deszczu, kumkania żab, odgłosów ptaków(bocian, jaskółka, czajka,kos, sikorka). Potem przyporządkowują odgłosy zdjęciom i podpisom do czytania globalnego.

3.Doskonalenie pamięci świeżej – włączmy  w różnej kolejności dźwięki zaprezentowane w poprzednim ćwiczeniu. Dzieci mają za zadanie ułożyć w odpowiedniej kolejności obrazki przedstawiające obiekty wydające dany dźwięk. Po ułożeniu obrazków prosimy o ich zapamiętanie, po czym zabieramy jeden obrazek i pytamy; „Jakiego obrazka brakuje?”. Następnie przypominamy dzieciom o ptakach,  które do nas przylatują. Dzieci wybierają wśród zdjęć obrazki tych ptaków, które zostają w Polsce na zimę, i tych, które wylatują do ciepłych krajów.

4.Praca z kartą pracy str. 24a i24b – przeliczanie, odejmowanie, dodawanie, poszerzanie wiedzy przyrodniczej, porównywanie liczebności.

5.„Wiosenne opowieści”- rysowanie lub malowanie dłońmi na dużych kartkach papieru w rytm znanej melodii.(melodia do wyboru według państwa uznania).

6.”Skąd dochodzi dźwięk”- zabawa słuchowa. Zawiązujemy dziecku oczy. Przed nim idzie osoba uderzając rytmicznie w klocki. W ten sposób wskazuje mu drogę. Dziecko z zawiązanymi oczami kieruje się słuchem i podąża za źródłem dźwięku.

7.Praca z kartą pracy książka str. 26- doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej, odwzorowywanie.

8.”Slalom”- zabawa ruchowa – Dziecko ma w określonym czasie pokonać slalom ułożony z dowolnych materiałów. Przed rozpoczęciem dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym i tak samo kończy slalom. Można dodać , aby dziecko jakąś rzecz przenosiło na głowie, pomiędzy kolanami itp.

Język angielski

We are learning this month.

 1. Spring

weather ( rain / it’s raining, sun / it’s sunny, fog / it’s foggy, warm / is warmer )

clothes ( jacket, sweter, t-shirt, blouse, shoes )

nature ( grass is growing, birds are singing, snow is melting, flowers are blooming )

 1. Farm

animals ( horse, hen, chicken, rooster, sheep, duck, goose, pig, dog, cow, rabbit )

How many…? / we are counting ( one, two … )

Zwroty: It’s a (dog) / What is this? / What colour is it? / How many legs?

 1. Song

Old Mc Donald had a farm

Old MACDONALD had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm he had a cow
E-I-E-I-O
With a moo moo here
And a moo moo there
Here a moo, there a moo
Everywhere a moo moo
Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O

Old MACDONALD had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm he had a pig
E-I-E-I-O
With a oink oink here
And a oink oink there
Here a oink, there a oink
Everywhere a oink oink
Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O

 

B – i – n – g – o

There was a farmer who had a dog,
And Bingo was his name-o.
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
And Bingo was his name-o.
There was a farmer who had a dog,
And Bingo was his name-o.
(Clap)-I-N-G-O
(Clap)-I-N-G-O
(Clap)-I-N-G-O

 

 1. Zadania

– oglądanie ilustracji przedstawiających zwierzęta wiejskie, nazywanie i opisywanie ich w języku angielskim;

– zabawy maskotkami lub figurkami zwierząt, nazywanie ich, opisywanie, przeliczanie, segregowanie pod względem gatunku, koloru, wielkości ( big / small )

– gra Memory , Bingo

– rozpoznawanie zwierzątek po odgłosach, fragmentach ilustracji, dotyku

– kalambury

– rozpoznawanie zwierząt po odciskach łap / nóg

– What animals can you see? –  historyjka obrazkowa.

 1. Zabawa Abra cadabrra one, two, Tyree you are a ( ducks ) so swimm with me….