Grupa 6

Zdjęcia grupy 6

 

Rok szkolny 2019/2020

Tematy zajęć na tydzień 22 – 26.06.2020r

26.06.2020 3-4 latki

25.06.2020 3-4 latki

24.06.2020 3-4 latki

22.06.2020 3-4 latki

23.06.2020 3-4 latki

Tematy zajęć na tydzień 15 – 19.06.2020r

19.06.2020 3-4 latki

18.06.2020 3-4 latki

17.06.2020 3-4 latki

16.06.2020 3-4 latki

15.06.2020 3-4 latki

Tematy zajęć na tydzień 08 – 12.06.2020r

12.06.2020 3-4 latki

10.06.2020 3-4 latki

9.06.2020 3-4 latki

8.06.2020 3-4 latki

Tematy zajęć na tydzień o1 – 05.06.2020 r.

Przykłady zabaw do pobrania: 

5.06.2020 3-4 latki

4.06.2020 3-4 latki scenariusz ABC smyka

3.06.2020 3-4 latki scenariusz ABC smyka

2.06.2020 3-4 latki scenariusz

1.czerwca dzień dziecka 3-4 latki

Tematy zajęć na tydzień 25 – 29.05.2020r.

Język angielski

Język angielski vegetables

29.05.2020 – piątek

Temat: Ulubione baśnie

Cele ogólne:

− rozwijanie sprawności manualnej; rozwijanie aktywności twórczej.

Cele operacyjne:

Dziecko: − maluje wybrany fragment baśni; uczestniczy w scenkach inspirowanych treścią baśni.

Środki dydaktyczne: piosenka Wielka wyprawa, krzesła, koc, ilustracje do baśni: Śnieżka, Jaś i Małgosia, obrazki, farby plakatowe, pędzle, kartki, skakanki, małe piłki, nagranie nastrojowej muzyki, krzesło – tron dla króla, bębenek

Przebieg dnia:

Ilustrowanie wybranego fragmentu baśni Śnieżka.

 1. Słuchanie fragmentu baśni opowiadanego przez nauczyciela (np. o tym, jak zła macocha rozmawia z lustrem; jak Śnieżka gospodaruje w domku krasnoludków). Dorosły, opowiadając, nie wymienia imienia Śnieżka.
 2. Odgadywanie tytułu baśni.
 3. Układanie ilustracji do baśni Śnieżka według kolejności zdarzeń.
 4. Wspólne opowiadanie baśni fragmentami. 5. Określanie cech bohaterów baśni. Dorosły pyta, np. Jaka była Śnieżka (Macocha)? Jakie były krasnoludki? Śnieżka – dobra, miła…

Krasnoludki – pracowite, wesołe… Macocha – zła, zazdrosna…

 1. Malowanie wybranego fragmentu baśni.
 • Po wyschnięciu prac dzieci je omawiają.
 1. Zabawy w teatr – inspirowane baśnią Jaś i Małgosia. Rozkładamy ilustracje do baśni i obrazki: Baby-Jagi, krasnoludków, korony, miotły, pierników, pieca, lustra.
 2. Słuchanie krótkiej wersji baśni, zaprezentowanej przez dorosłego.
 3. Rozmowa na temat baśni.

 − Co Jaś i Małgosia robili w lesie?

− Jak wyglądał dom, który zobaczyły dzieci w lesie?

− Kto mieszkał w domu z piernika?

− Jak skończył się pobyt dzieci u Baby-Jagi?

 1. Dobieranka – Co nie pasuje? Dziecikoogląda obrazki umieszczone przed sobą. Wskazuje te, które nie pasują do baśni Jaś i Małgosia.

28.05.2020 – czwartek

Temat: Malowany wózek

Cele ogólne:

 − umuzykalnienie dzieci; rozwijanie sprawności fizycznej.

Cele operacyjne:

Dziecko: − uczestniczy w zabawie ilustracyjnej, wykonuje ćwiczenia ruchowe.

Środki dydaktyczne: piosenka Wielka wyprawa, plastikowa korona, udekorowane krzesło – tron, małe piłki, nagranie nastrojowej muzyki, kosz

Przebieg dnia

 1. Ćwiczenia dykcyjne na podstawie tekstów o treści baśniowej. Powtarzanie (dokładne i wyraziste) tekstów z podziałem na sylaby.

Król Ka-rol ku-pił kró-lo-wej Ka-ro-li-nie ko-ra-le ko-lo-ru ko-ra-lo-we-go. Kras-no-lu-dek ma czer-wo-ne u-bran-ko i czer-wo-ne bu-ci-ki. Ślis-ka szo-sa, ślis-ka szo-sa, a po szo-sie Szy-mon szedł.

 1. Oglądanie obrazków przedstawiających stroje dzieci. Określanie, jakie postacie będą odgrywały dzieci, które się w nie przebiorą. Rysowanie w pustej ramce siebie przebranego za ulubioną baśniową postać lub ulubione zwierzę.
 2. Zestaw zabaw ruchowych – nr XXVIII w konspekcie z 25.05.2020 r.
 3. Zabawy przy piosence Wielka wyprawa. 1. Słuchanie piosenki Wielka wyprawa (sł. H. Ożogowska, muz. T. Mayzner).
 4. Malowany wózek, para siwych koni, pojadę daleko, nikt mnie nie dogoni. Pojadę daleko, po ubitej dróżce, tam gdzie stoi mała chatka na koguciej nóżce.

 

 1. Stanę przed tą chatką, będę z bicza trzaskał: „Wyjdźże, Babo-Jago, wyjdźże, jeśli łaska”. Wyjdzie Baba-Jaga, stara, całkiem siwa, spyta swoim grubym głosem: „Kto mnie tutaj wzywa?”
 • „To ja, Babo-Jago, chciałbym ciebie prosić, abyś nie więziła Jasia i Małgosi. Jeśli nie, to powiem rzecz ci nieprzyjemną: Będziesz miała, Babo-Jago, do czynienia ze mną”.
 1. „Strzeż się, czarownico!” – krzyknę wniebogłosy, że aż Babie-Jadze dęba staną włosy. I koniki pognam. „Het, het” – krzyknę na nie i powrócę do swej mamy na drugie śniadanie.
 2. Rozmowa na temat piosenki.
 • Wyjaśnienie znaczenia niezrozumiałych słów i zwrotów: wniebogłosy, dęba staną włosy… • Określenie liczby zwrotek. • Wypowiedzi na temat postaci występujących w piosence i czynności przez nie wykonywanych.
 1. Zabawa inscenizowana na podstawie piosenki- ilustrowanie ruchem ciała treści utworu w sposób swobodny.

 

27.05.2020r – środa

Cele ogólne:

− utrwalanie nazewnictwa kolorów; utrwalanie prawidłowych nawyków oddechowych w czasie

mówienia.

Cele operacyjne:

Dziecko:

− rozpoznaje i nazywa kolory; mówi na wydechu.

Środki dydaktyczne: wiersz W. Scisłowskiego Klocki, rymowanka, kolorowe klocki, małe piłki,

nagranie spokojnej melodii, bębenek, karta pracy, cz. 2, s. 34.

Przebieg dnia

I

 1. Zabawa z wykorzystaniem rymowanki.

Maszeruje bajka przez świat

w odświętnej szacie.

Gdy ją spotkacie,

na pewno poznacie.

 

Dziecko kilkakrotnie mówi tekst z dorosłym, płynnie i z podziałem na sylaby. Potem stara się go mówić w różny sposób – cicho, szybko, ze wzrastającym natężeniem głosu…

Wiersz W. Scisłowskiego Klocki.

Kolorowe klocki

dostał Krzyś od mamy,

a wszystkie kolory

dobrze chyba znamy:

są klocki zielone

jak wiosenna trawa,

są klocki brązowe

jak poranna kawa,

 

są klocki niebieskie

jak kwiaty na łące,

są klocki żółciutkie,

zupełnie jak słońce!

Z takich barwnych klocków

zbudował Krzyś domy

i z tego wysiłku

sam stał się czerwony.

Partner sprawdza, czy dziecko wybrało klocki w odpowiednich kolorach. Potem prosi je,

żeby uzupełnił swoje klocki o inne, w kolorach: czerwonym, pomarańczowym, białym, fioletowym. Na koniec dziecko buduje ze swoich klocków dowolne budowle.

 

Zabawa orientacyjno-porządkowa Wielkoludy i krasnoludki .

Ćwiczenia logopedyczne – Księżniczki i rycerze.

 1. Powitanie księżniczek i rycerzy.

Dziewczynka– księżniczka– lub chłopiec – rycerz– chodzą, przyglądają się sobie i zapoznają z partnerem. Księżniczki dygają, a rycerze kłaniają się, odsuwając lekko jedną nogę do tyłu.

 

 1. Zabawa Kto to powiedział?

Dziewczynki – księżniczki – lub chłopcy – rycerze.

Dorosły mówi: Witam, a księżniczki lub rycerze podają jego imię.

.

 1. Wspólny śpiew znanej piosenki.

 

Księżniczki lub rycerze śpiewają wybraną przez wszystkich piosenkę, starając się wspólnie z dorosłym wyklaskać jej rytm.

 

 1. Wymyślanie zakończenia bajki.

Dorosły  opowiada początek bajki, a dziecko podają jej zakończenie.

Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, w pięknym zamku mieszkała

z rodzicami – królem i królową – piękna królewna. Pewnego dnia, gdy była z dwórkami nad

jeziorem i pływała z nimi w łódce, zobaczyła w wodzie złotą rybkę, która się do niej odezwała…

 

26.05.2020 – wtorek

Temat:  Makówkowy teatrzyk

Cele ogólne:

− rozwijanie mowy; rozwijanie sprawności fizycznej.

Cele operacyjne:

Dziecko:

− wypowiada się na temat teatrzyku; uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.

Środki dydaktyczne: wiersze: E. M. Skorek Ile wróbli?, H. Bechlerowej Makówkowy teatrzyk,

sylwety: bohaterów teatrzyku, kwiatów, owadów, wróbli, klocki, małe piłki, kosz, nagranie na-

strojowej muzyki, bębenek, elementy do umieszczenia w kąciku teatralnym.

 

Przebieg dnia

I

 1. Zabawa dramowa Rozmowa kwiatów i owadów.

Dorosły układa przed dzieckiem sylwety – kwiatów i owadów. Dziecko wybiera sobie

sylwetę kwiatu lub owada, nazywa ją i przedstawia rozmowę między sylwetami.

 1. Budowanie zamków z klocków.

Po zbudowaniu zamków dziecko określa, kto może mieszkać w ich budowlach.

Zestaw zabaw ruchowych – nr XXVIII.

Poznawanie i wyczuwanie własnego ciała

 • Maszerowanie w różnych kierunkach z wysokim unoszeniem kolan.
 • Podskakiwanie na jednej nodze.
 • Chodzenie tyłem w siadzie podpartym.

Zdobycie pewności siebie i orientacji w przestrzeni

 

 • Dziecko siedzi skrzyżnie w pewnych odstępach od siebie, a dorosły slalomem czwo-

Rakuje między nimi. Po chwili następuje zmiana ról.

 

Nawiązywanie kontaktu z partnerem, ćwiczenia z:

 • Ćwiczący pasywny kładzie się na brzuchu w poprzek sali, ćwiczący aktywny porusza się po

sali w klęku podpartym, z omijaniem przeszkód.

Ćwiczenia przeciwko:

 • turlanie partnera po sali z lekkim oporowaniem
 • klęk prosty – delikatne siłowanie się.

Ćwiczenia kreatywne

ImproInscenizowanie wiersza H. Bechlerowej Makówkowy teatrzyk – z wykorzystaniem sylwet

postaci.

 1. Przedstawienie bohaterów wiersza – mamy, taty, córek: dużej, małej i maleńkiej.
 2. Przedstawienie teatrzyku.

Makówkowy teatrzyk –

jest tu na co popatrzeć!

Makówkowa rodzina

przedstawienie zaczyna.

Jest tata, Mak wąsaty,

i mama w chustce w kwiaty,

i córeczki w sukienkach:

duża,

mała,

maleńka.

Makówkowa rodzina

właśnie taniec zaczyna.

Już tata Mak z wąsami

macha w górze rękami

 

i kłania się, i śpiewa,

jak to się mak zasiewa.

Do rodziny mówi tak:

– Razem ze mną siejcie mak!

Sieje mak razem z tatą

mama w chustce w kwiaty

i córeczki w sukienkach:

duża,

mała,

maleńka.

Kończy się przedstawienie!

Słuchamy zapatrzeni…

Jest cisza, spokój taki,

jakby kto posiał makiem.

 

 1. Rozmowa na temat przedstawienia.

− Kto występował w przedstawieniu?

− Jak wyglądali członkowie rodziny pana Maka?

− Co robili?

 • Wyjaśnienie znaczenia słów: cisza jak makiem zasiał.
 1. Ćwiczenia logorytmiczne z wykorzystaniem tekstu rymowanki Siała baba mak.

 

Dzieci:

 

Siała baba                           chodzą rytmicznie po kole, rytmizując tekst,

Mak                                      , uginają kolana do lekkiego przysiadu

i klaszczą jeden raz mocno, wymawiając słowo,

 

nie wiedziała jak,                            wykonują ruchy tak jak wyżej,

a dziad wiedział,                              drobnymi krokami obracają się wokół

własnej osi, z rytmizowaniem tekstu,

 

nie powiedział,

a to było                             rytmizują tekst, poruszając się do tyłu,

uginają kolana do lekkiego przysiadu,

tak.                                       klaszczą raz i mocno wypowiadają słowo.

 

Plik do pobrania na 25.05.2020r – poniedziałek

25.05.20 – poniedziałek

Tematy zajęć na tydzień 18 – 22.05.2020r

Plik do pobrania na 22.05.20204 – piątek

Gr. VI 22.05.2020

Plik do pobrania na 21.05.2020r – czwartek

Gr. VI 21.05.2020

Plik do pobrania na 20.05.2020r – środa

Gr. VI 20.05.2020

Plik do pobrania na 19.05.2020r – wtorek

Gr. VI 19.05.2020

Plik do pobrania na 18.05.2020r – poniedziałek

Gr. VI 18.05.2020

 

Tematy zajęć na tydzień 11 – 15.05.2020r

Język angielski

Język angielski. In the garden.

15.05.2020r – piątek

Cele ogólne:

− rozwijanie mowy; rozwijanie sprawności fizycznej.

Cele operacyjne:

Dziecko:

− odpowiada na pytania dotyczące utworu; uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

Środki dydaktyczne: wiersz H. Bechlerowej Psotna świnka, ilustracje do wiersza, zdjęcia, obrazki,

rysunki zwierząt żyjących na wsi, nagranie wybranej piosenki, kubeczki po jogurtach, tamburyn,

bębenek,

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Oglądanie zdjęć, obrazków zwierząt z wiejskiego podwórka. Samodzielne nazywanie zwierząt lub z pomocą dorosłego).

Zestaw zabaw ruchowych – nr XXVI.

 • Ćwiczenia oddechowe.

Dziecko naśladuje grę na fujarce – nabierają powietrze nosem, a wydmuchuje ustami i poruszają dłońmi przy ustach.

 • Zabawa Skradający się kot.

Dziecko leży płasko na brzuchu i cicho pełznie, z podnoszeniem i wysuwaniem przedniej i tylnej nogi – na zmianę.

 • Zabawa Łapanie much.

Dziecko wyciąga prawą rękę i lewą rękę do góry w skos, wykonując, na zmianę, zamaszysty

ruch i zaciskając pięść.

 • Zabawa Gęsi idą na spacer.

Dziecko idzie kołysząc się na boki i głośno gęgając.

 • Zabawa Węszący piesek.

Dziecko klęczy, dłonie opiera o podłogę, łokcie ma skierowane na zewnątrz. W tej pozycji

posuwa się do przodu.

 1. Słuchanie wiersza H. Bechlerowej Psotna świnka.
 2. Zabawa Zwierzęta z wiejskiego podwórka.

Dorosły  śpiewa tekst na melodię ludowej piosenki Kurczątka.

Kaczęta, kaczęta w stodole były,

maleńką dziureczką powychodziły.

 

W tym miejscu kończy piosenkę, a dziecko układa dłonie na kształt dzioba i poruszając dziobem, głośno kwaczą: kwa, kwa, kwa…

Następnie dorosły śpiewa ten sam fragment piosenki, przedstawiając inne zwierzęta (np. gąsięta, kocięta, prosięta…), a dziecko naśladuje wydawane przez nie głosy.

 1. Słuchanie wiersza.

Rzekł kaczorek do gąsiorka:

– Świetnie się zabawić można!

Patrz, kartofel wypadł z worka –

będzie z niego piłka nożna.

Leci piłka w różne strony:

wyżej, niżej, w lewo, w prawo…

Patrzy indyk, kot i wrony,

Łatek szczeka: – Brawo, brawo!

Sroka ze wsi przyleciała,

łebkiem kręci, dziób otwiera

i rozgłasza po wsi całej:

– Górą kaczki! Dwa do zera!

Nie skończyły się zawody,

bo malutka Michalinka

otworzyła nagle chlewik

i wypadła stamtąd świnka.

– Dość zabawy! – głośno rzekła,

zjadła piłkę i – uciekła.

 

 1. Rozmowa na temat wiersza.

− Kto jest mamą kaczorka, a kto – mamą gąsiorka?

− W co grały kaczki z gąskami?

− Co było piłką?

− Kto wygrywał?

− Kto przyglądał się grze?

Co zrobiła sroka?

− Czy mecz się skończył? Dlaczego?

 1. Zabawa ruchowo-naśladowcza pt. „Naśladujemy zwierzęta z wiejskiego podwórka.”

Dziecko naśladuje ruchy i głosy (pomaga dorosły) zwierząt, np.: psa, kota, świni, kaczki, kury, krowy… których nazwy podał dorosły.

14.05.2020r – czwartek

Cele ogólne:

− rozwijanie sprawności manualnej; rozwijanie mowy.

Cele operacyjne:

Dziecko:

− maluje papierowy talerz; wypowiada się na podany temat.

Środki dydaktyczne: piosenki: Żabie sekrety, Dla ciebie, mamo, okrągłe papierowe talerze, pędzle,

farby, papierowe serduszka, duża papierowa łodyga z liśćmi, papierowe płatki kwiatu, obręcze,

nagranie muzyki do zabawy, lakier do włosów,

Nauka II zwrotki piosenki Żabie sekrety (przewodnik, s. 72–73).

 

Przebieg dnia:

 1. Zabawa Jaki jest mój tata?

 

Dziecko siedzi w kole. Na chwilę wstaje, jeśli to, co powiedział dorosły, pasuje do jego taty.

 

Np.

 • nosi okulary
 • jeździ na rowerze
 • ma niebieskie oczy
 • ma długie włosy
 • długo przebywa w pracy
 • gra z wami w piłkę
 • lubi jeść ciasto
 • czyta bajki na dobranoc.

 

Ozdobny talerz dla mamy i taty – malowanie wzorów na tekturowym talerzu.

 1. Zapisywanie przez dorosłego propozycji dziecka i na temat Co może zrobić dla rodziców,

jak może sprawić im przyjemność?

Dorosły przypina do tablicy dużą papierową łodygę z liśćmi. Dziecko podaje swoje propozy-

cje, dorosły  zapisuje je na płatkach kwiatowych wyciętych z kolorowego papieru. Potem

przypina te płatki do łodygi, tworząc kwiatek, który zostanie przedstawiony rodzicom.

 1. Zapoznanie ze sposobem wykonania prac.

Opiekun przygotował okrągłe papierowe talerze i farby dla dziecka. Demonstruje mu, jak

podzieli powierzchnię talerza na cztery części i jak malować poszczególne części od środka

koła na zewnątrz. Zachęca do stosowania różnych kolorów i wzorów.

 1. Wykonanie prac przez dziecko

Po wyschnięciu farb dobrze jest spryskać talerze lakierem do włosów.

 1. Dowolny taniec przy piosence Dla ciebie, mamo (youtube)
 2. Rozmowa na temat Co lubię robić z mamą? Co lubię robić z tatą?

 

13.05.2020r – środa

Cele ogólne:

− umuzykalnienie dzieci; rozwijanie sprawności fizycznej.

Cele operacyjne:

Dziecko:

− śpiewa piosenkę; uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

Środki dydaktyczne: wiersze: I. Landau Wiersz dla mamy, L. Marjańskiej Jak rysować tatę,

piosenka Żabie sekrety, balony, kolorowe sznurki, markery, kołatki, grzechotki, obręcze, nagranie

muzyki do zabawy, kolorowe krążki,

Przebieg dnia:

Słuchanie wiersza I. Landau Wiersz dla mamy.

Moja kochana mamusiu!

To dla ciebie ten wierszyk,

dla ciebie słońce i chmury,

dla ciebie tęcza i wietrzyk.

 

Wiosną i latem – kwiaty,

jesienią – liście jesienne…

Bądź szczęśliwa, mamusiu,

dziś, jutro i codziennie!

Nauka piosenki Żabie sekrety.

 1. Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne.

Dziecko maszeruje w różnych kierunkach. Na hasło: Hop!, zatrzymuje się i klaszcze nad

głową. Na hasło: Bęc, wykonuje przysiad i uderza dłońmi o podłogę. Gdy usłyszą: Stój!,

zatrzymująesię w pozycji na baczność.

 1. Słuchanie piosenki Żabie sekrety (jak w przebiegu zajęć 12.05.2020)
 • Przypomnienie, o czym jest piosenka.
 1. Nauka refrenu piosenki fragmentami, metodą ze słuchu.
 2. Zabawa Wysoko, nisko.

 

Kiedy dziecko usłyszy melodię piosenki graną w basie – spaceruje po pokoju w przysiadzie, trzy-

mając się za kostki. Gdy melodia piosenki jest grana w wiolinie, biega na palcach.

 

 1. Instrumentacja piosenki.

Dorosły ma dostaje kołatkę, a dziecko – grzechotkę.  Przy

pierwszej zwrotce graj dorosły na kołatkach, a przy drugiej – dziecko na grzechotce. Refren grają

wspólnie.

 1. Nauka I zwrotki piosenki fragmentami, metodą ze słuchu.

Plik do pobrania na 12.05.2020r – wtorek

Konspekt zajęć 12

11.05.2020r – poniedziałek

Cele ogólne:

− rozwijanie mowy; rozwijanie sprawności fizycznej.

Cele operacyjne:

Dziecko:

− odpowiada na pytania dotyczące utworu; uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

Środki dydaktyczne: opowiadanie R. Piątkowskiej Zapach mamy, piosenka Dla ciebie, mamo,

ilustracje do opowiadania, nagranie muzyki do zabawy, kartki, obręcze,

Przebieg dnia:

1,-. Zestaw zabaw ruchowych – nr XXXII.

 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Wejdź do środka.

Dziecko dobiera się trójkami – mama, tata i dziecko. Ustalają, kto jest kim. Trzymając się za

ręce, tańczą w rytm muzyki wokół obręczy położonej na podłodze. Kiedy muzyka cichnie,

nauczyciel wymienia jedną osobę z rodziny, np. mamę. Osoba ta wchodzi do środka obręczy.

 • Zabawa ruchowa z elementem podskoku – Szycie na maszynie.

Obręcze leżą jedna obok drugiej. Dziecko  przeskakuje z jednej obręczy do drugiej.

 • Zabawa relaksacyjna Zagniatamy ciasto.

Dziecko łączą się w parę z dorosłym. Dziecko  leży na dywanie, na brzuchu, dorosły naśladuje

zagniatanie ciasta, wykonując odpowiednie ruchy na jego plecach. Potem następuje zmiana.

 • Zabawa kształtująca postawę ciała – Zbieramy kwiaty dla mamy.

Dziecko chodzi po pomieszczeniu– łące – i zrywa kwiaty, wykonując skłon do przodu i wyprost.

 • Marsz po kole za dorosłym przy śpiewie wybranej piosenki.
 1. Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej Zapach mamy.
 2. Rozmowa na temat rodziny.

Dziecko wymieniają członków swoich rodzin.

− Co robi w domu wasza mama?

− Co robi tata?

– Czy robicie coś wspólnie?

– Jak się czujesz, gdy mamy nie ma w domu?

 1. Słuchanie opowiadania.

Jak ja nie lubię, kiedy mama gdzieś wyjeżdża. Dom bez mamy jest jakiś inny. A jutro znowu

wyjedzie na kilka dni – westchnąłem. – Więc jeszcze tylko dziś przytuli mnie przed snem, bo

jutro… Nagle poczułem, jak w gardle rośnie mi wielka kula, a z oczu kapią łzy.

– Tomeczku, kochanie, wiem, że ci przykro, ale to tylko trzy dni. Tata i babcia wspaniale się

tobą zaopiekują. A ja szybko wrócę i przywiozę ci jakąś pamiątkę z tej podróży. Obiecuję. No

już, uśmiechnij się do mnie, skarbie – szepnęła mama i przytuliła mnie mocno.

– Mamo, jak jesteś blisko, zawsze czuję taki ładny zapach. Poznałbym cię po nim wśród tysiąca

innych mam – powiedziałem.

– Tak pachną moje ulubione perfumy. Cieszę się, że ten zapach ci się podoba – powiedziała

mama, uśmiechnęła się i wyszła z pokoju.

Po chwili wyskoczyłem z łóżka i pobiegłem do łazienki.

– Mam genialny pomysł. Gdzieś tu musi być… – mruknąłem, przeszukując półkę z kosmetykami

mamy. – Ile tego tu jest – zdziwiłem się, przesuwając pudełeczka z kremami, szminki, tubki

i pędzelki. Wreszcie trafiłem na mały, śliczny flakonik i powąchałem go.

– Znalazłem, to te perfumy – odetchnąłem z ulgą.

Potem poszedłem do kuchni i wybrałem trzy małe słoiczki po dżemie. Takie słoiczki babcia

starannie myła i przechowywała w kuchennej szafce.

Teraz do każdego słoiczka prysnę trochę perfum i szybko zakręcę wieczko. Będę miał w nich

zapach mamy. Po jednym słoiczku na każdy wieczór, kiedy jej nie będzie – ucieszyłem się.

A kiedy w każdym słoiczku uwięziony już był piękny zapach, szybko schowałem je do swojej

szafki i nareszcie mogłem zasnąć.

Tak, jak przewidywałem, dni bez mamy, a zwłaszcza wieczory, zdawały się nie mieć końca. Ale

najbardziej tęskniłem za nią, kiedy nadchodziła pora snu. Babcia czytała mi wtedy długą bajkę,

a tata zawsze całował przed snem, ale kiedy tylko wyszli z pokoju, wyjmowałem z szafki słoiczek.

Odkręcałem wieczko i zamykałem oczy. Otaczał mnie wtedy zapach, jakby ramiona mamy.

– Dobranoc, mamusiu – szeptałem i dopiero wtedy nadchodził sen.

Tak było przez dwa wieczory, ale trzeciej nocy długo nie mogłem zasnąć.

– Mama wraca jutro do domu. Pewnie jak się zbudzę, ona już tu będzie – cieszyłem się.

Wreszcie usnąłem zmęczony, zaciskając w ręce słoiczek. Ale co to?! Mama jest zamknięta

w moim słoiku! Puka paluszkiem w szklaną szybę i chyba chce wyjść.

– Ojej, co ja zrobię z taką maleńką mamą? Mogę ją wsadzić do któregoś z moich wyścigowych

 

samochodzików, teraz się tam zmieści. A już na pewno uda mi się wepchnąć ją do mojej ulu-

bionej koparki – pomyślałem.

 

Odkręciłem więc słoiczek i pomogłem mamie z niego wyjść.

Nagle poczułem zapach mamy i jej ręce na swojej buzi. Potem dała mi całusa.

– Dzień dobry, kochanie! – to był jej głos.

Obudziłem się i przetarłem oczy.

– Mamo, jak ty szybko urosłaś – zawołałem.

– Coś takiego! Czyżbym się przez te trzy dni powiększyła? – zaśmiała się mama i położyła na

poduszce piękny złoty gwizdek i następne autko do mojej kolekcji.

– Dziękuję, mamo! Jest super. Szkoda tylko, że się już do niego nie zmieścisz – powiedziałem.

– No, gdybym była taka mała, nie mogłabym zrobić ci omletów na śniadanie – uśmiechnęła

się mama.

 1. Rozmowa na temat opowiadania.

− Z czym kojarzyła się Tomkowi mama?

− Co zrobił Tomek z perfumami mamy?

− Co robił Tomek przed snem, kiedy nie było mamy?

− Co się śniło Tomkowi?

− Co dostał Tomek od mamy?

 1. Zabawa Jaka jest moja mama?

Dziecko siedzi. Na chwilę wstaje, jeżeli to, co mówi dorosły, pasuje do ich mamy.

Np.

 • ma niebieskie oczy
 • czyta książki
 • jeździ na rowerze
 • ma długie włosy
 • ma brązowe oczy
 • piecze ciasta
 • ma ciemne włosy
 • nosi okulary
 • prowadzi samochód
 • kocha was.

Tematy zajęć na tydzień 04 – 08.05.2020r

Język angielski

jezyk ang. Vehicles 2

Plik do pobrania na 08.05.2020r – piątek

gr.VI 08.05.2020

Plik do pobrania na 07.05.2020r – czwartek

gr. VI 07.05.2020

06.05.2020r – środa

Temat: Koncert na łące

 Cele ogólne: umuzykalnienie dzieci; rozwijanie sprawności fizycznej.

Cele operacyjne: Dziecko: śpiewa refren piosenki; uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

Przebieg zajęć:

1.Nazywanie zwierząt przedstawionych w filmie edukacyjnym z dnia 05.05.2020 . Rytmiczne dzielenie ich nazw na sylaby.

 

 1. Ćwiczenia rytmiczne.

Dziecko porusza się swobodnie po pokoju Na hasło: Uwaga – jeden! zatrzymuje się i podskakuje w

miejscu. Na hasło: Uwaga – dwa! zatrzymuje się i klaszcze w dłonie. Ćwiczenie powtarzamy

kilkakrotnie, zmieniając kolejność wypowiedzianych haseł.

 

3.Dowolny taniec przy piosence Koncert (sł. i muz. J. Kucharczyk) https://www.youtube.com/watch?v=w5FXMm-Vi0M

 

 1. Żabka żabce zakumkała (dziecko w parze z rodzicem swobodnie tańczy przy piosence)

na zielonej łące,

że za chwilę się rozpocznie

pierwszy żabi koncert.

Ref.: Kum, kuma, kuma, (stoi w miejscu i naśladuje głos żabek )

rech, rechu, rech,

ile tu żabek zielonych jest? (wykonuje obrót)

Kum, kuma, kuma, (stoi w miejscu i naśladuje głos żabek )

rech, rechu, rech,

wszędzie tu słychać żabi śpiew (wykonuje obrót)

 1. Skaczą żabki i w zielone (dziecko skacze jak żabka i naśladuje głos żabek)

bawią się wesoło,

rechotają i kumkają,

wszędzie słychać wkoło.

Ref.: Kum, kuma… (jw. )

 

 1. Rozmowa na temat piosenki.
 • O czym kumkała żabka żabce?
 • W co bawią się żabki, gdy skaczą?
 • Jaki głos wydają żabki?

Naśladowanie głosów żabek.

 

5.Nauka refrenu fragmentami, metodą ze słuchu.

 

 1. Ćwiczenia oddechowe Motyle.

Dziecko tworzy motyla z serwetki, ściskając serwetkę w połowie. Dmucha na nią mocno, dopóki

nie zabraknie tchu.

 

 

05.05.2020r – wtorek

Temat: Kolorowa łąka

Cele ogólne: rozwijanie umiejętności liczenia; rozwijanie sprawności manualnej.

 

Cele operacyjne: Dziecko: liczy w zakresie pięciu; wykonuje pracę techniką kolażu.

 

Przebieg zajęć:

1.Rozwiązywanie zagadek.

Dziecko podaje rozwiązania zagadek w formie podzielonych rytmicznie słów (na sylaby).

 •  

W kropki ma spódnicę, chętnie zjada mszyce. (biedronka)

 •  

Ma sto biało-różowych płatków wokół żółtego środka. Każdy odgadnie, że to... (stokrotka)

 •  

Lata nad kwiatami i sam wygląda jak kwiat. Co to za owad? Czy ktoś już zgadł? (motyl)

 •  

Latają, bzykają i miodek nam dają. (pszczoły).

 

 1. Zestaw zabaw ruchowych.

– Ćwiczenia kształtujące tułów.

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym, naśladuje ruchy wróbla, który pije wodę i ją połyka –

po­chyla głowę i tułów nisko w dół, następnie prostuje się, podnosi głowę do góry.

 •  

-Ćwiczenia mięśni brzucha.

Dziecko leży tyłem, trzyma krążki między stopami. Na hasło: Raz, unosi delikatnie nogi (proste w kolanach) nad podłogę, na Dwa – opuszcza je.

 •  

-Ćwiczenia równowagi.

Dorosły układa z krążków drogę, po której przechodzi dziecko, tak aby stopy nie dotykały podłogi.

 

 1. Zabawa dydaktyczna Owady i kwiaty.

Dorosły układa przed dzieckiem dwa duże papierowe liście, a obok nich kolejno kartoniki z różną liczbą kropek. Zadaniem dziecka jest poukładać na liściach sylwety biedronek tak, aby ich suma na obu liściach była zgodna z liczbą kropek na kartoniku. Np. mamy kartonik z pięcioma kropkami; na jednym liściu dziecko kładzie dwie biedronki, a na drugim – trzy.

 •  

Dorosły pokazuje dziecku sylwety kwiatków z różną liczbą płatków. Dziecko układa kwiatki według wzrastającej liczby płatków: od jednego do pięciu. Potem układa kwiatki według malejącej liczby płatków, przy czym pierwszy kwiatek układa dorosły.

Nad sylwetami kwiatków dziecko układa sylwety motyli tak, aby było ich tyle samo co płatków na danym kwiatku.

Odpowiada, na którym kwiatku jest podana przez dorosłego liczba motyli.

 

 

 1. Słuchanie wiersza I. R. Salach Łąka.

Łąka tylu ma mieszkańców,

zwierząt, roślin kolorowych.

Tu motylek, a tam pszczółka,

tutaj kwiatek – o, różowy!

Z kopca wyszedł krecik mały,

obok niego idzie mrówka.

Na rumianku w krasnej sukni

przycupnęła boża krówka.

Nad tą łąką kolorową

bal wydały dziś motyle.

Zapraszają wszystkie dzieci,

więc zatańczmy z nimi chwilę.

 •  

Ilustracja ruchowa wiersza.

Dziecko wciela się w wybrane zwierzę lub roślinę z łąki. Naśladuje ich ruchy podczas ponownej recytacji wiersza przez dorosłego.

 

 1. Łąka wiosną – praca plastyczna z wykorzystaniem techniki kolażu.

Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.

Dziecko zamalowuje kartkę papieru zieloną farbą w różnych odcieniach, szybkimi,

urywanymi pociągnięciami pędzla, tak aby powstała trawa (pozostawiają na chwilkę do

wyschnięcia). Wycina z różnych czasopism elementy charakterystyczne dla łąki – zdjęcia,

obrazki, roślin, zwierząt.

Przykleja wycięte elementy na pomalowanej kartce, dorysowuje pastelami to, co według

niego powinno się tam znaleźć.

 

Film edukacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4

 

 1. Zabawa swobodna.

04.05.2020r – poniedziałek

Temat:  „Na wiosennej łące”

 

 1. Zabawa Kwiatki i owady.

Dzieci razem z rodzicami poruszają się po pokoju – łące – powtarzając za nim rymowankę:

Chodzi Lena po łące, zrywa kwiatki pachnące. Chodzi Lena wśród trawy, obserwuje owady.

W trakcie wypowiadania słów schylają się – naśladują zrywanie kwiatów, a później przyglądanie się, np. biedronce.

 

 1. Zabawa ruchowa Ślimak.

Dzieci kładą się na brzuchu z wyprostowanymi i złączonymi nogami. Na hasło: Ślimak, pokaż rogi – podnoszą głowę i ręce nad podłogę, przykładając zwinięte w pięść dłonie do skroni i prostując palce wskazujące – pokazują rogi. Na hasło: Ślimak odpoczywa – kładą dłonie na podłodze i opierają na nich brodę, wracają do pozycji wyjściowej. Na hasło: Ślimak spaceruje – przesuwają się do przodu, pomagając sobie tylko rękami.

 

 1. Słuchanie wiersza W. Broniewskiego „Gramy w zielone”

– Proszę o zielone! –

zaklekotał bociek

do zielonej żabki,

co siedziała w błocie.

Ale mądra żabka

prędko myk pod wodę:

– Miłe mi, bocianie,

moje życie młode.

Rosły w błocie modre

niezapominajki

i boćkowi rzekły:

– Znamy takie takie bajki!

Chciałbyś żabkę połknąć,

lecz się obejdź smakiem,

żabka gra w zielone

z młodym tatarakiem!

 

 1. Rozmowa na temat opowiadania.

− O co prosił bociek żabkę?

− Co zrobiła żabka?

− Co powiedziały niezapominajki?

− Jakie znacie rośliny, przedmioty, zwierzęta w kolorze zielonym?

 

 1. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 Dzieci za dorosłym chodzą stopa za stopą po spiralnie ułożonych na podłodze skakankach (muszli ślimaka)

 

 1. Zabawa relaksacyjna – Wiosenny masaż.

Dzieci siedzą za rodzicem, który mówi tekst rymowanki, a dzieci masują plecy osoby siedzącej przed nimi.

 Po łące skacze żaba, (uderzają piąstką prawej ręki), a za nią skaczą dwie (a potem – dwoma piąstkami), Cóż za cudowna łąka! Zachwycać można się! Po łące chodzi bocian (dwoma palcami naśladują chód bociana), i patrzy tu i tam (przesuwają ręką w jedną i w drugą stronę), Tuż obok płynie rzeczka (całą dłonią kreślą kształt wijącej się rzeczki), a nad nią lata ptak. (kreślą kształt lecącego ptaka ,leżącej cyfry trzy), Maleńka szczypaweczka (delikatnie, obiema dłońmi szczypią plecy), wdrapuje się na mak. Ślimak powoli sunie (powoli przesuwają całymi dłońmi po plecach), marzy, by być jak rak (szczypią plecy, łapiąc większe fragmenty skóry).

 

Tematy zajęć na tydzień 27 – 30.04.2020r

Plik do pobrania

język angielski

Plik do pobrania na 30.04.2020r – czwartek

30.04.20

Plik do pobrania na 29.04.2020r – środa

29.04.20

Plik do pobrania na 28.04.2020r – wtorek

scenariusz 28.04.2020r

27.04.2020r – poniedziałek

Temat: Wiosna na wsi – psotna świnka.

Cele ogólne:

– rozwijanie mowy; rozwijanie sprawności fizycznej.

Cele operacyjne: Dziecko: – odpowiada na pytania dotyczące utworu; uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

Przebieg zajęć:

1. Oglądanie obrazków zwierząt z wiejskiego podwórka. Samodzielne nazywanie ich, dzielenie nazw na sylaby.

2. Zabawy ruchowe:  Ćwiczenia oddechowe: dziecko naśladuje grę na fujarce – nabiera powietrze nosem, a wydmuchuje ustami i porusza dłońmi przy ustach.  Zabawa „Skradający się kot”: dziecko leży płasko na brzuchu cicho pełznie, z podnoszeniem i wysuwaniem przedniej i tylnej nogi – na zmianę.  Zabawa „Łapanie much”: dziecko wyciąga prawą rękę i lewą rękę do góry w skos, wykonując na zmianę, zamaszysty ruch zaciskając pięść.  Zabawa „Węszący piesek”: dziecko klęczy, dłonie opiera o podłogę, łokcie ma skierowane na zewnątrz. W tej pozycji posuwa się do przodu.

3. Słuchanie wiersza H. Bechlerowej pt. „Psotna świnka”.

Rzekł kaczorek do gąsiorka: – Świetnie się zabawić można! Patrz, kartofel wypadł z worka- będzie z niego piłka nożna.

Leci piłka w różne strony: wyżej, niżej, w lewo, w prawo… Patrzy indyk, kot i wrony, Łatek szczeka: – Brawo, brawo!

Sroka ze wsi przyleciała, łebkiem kręci, dziób otwiera i rozgłasza po wsi całej: – Górą kaczki! Dwa do zera! Nie skończyły się zawody, bo malutka Michalinka otworzyła nagle chlewik i wypadła stamtąd świnka.

– Dość zabawy! – głośno rzekła, zjadła piłkę i – uciekła.

4. Rozmowa na temat wiersza: – Kto jest mamą kaczorka, a kto – mamą gąsiorka? – W co grały kaczki z gąskami? – Co było piłką? – Kto wygrywał? – Kto przyglądał się grze?

5. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Naśladujemy zwierzęta z wiejskiego podwórka”.
Dorosły śpiewa tekst na melodię ludowej piosenki Kurczątka.

Kaczęta, kaczęta w stodole były, maleńką dziureczką powychodziły.

W tym miejscu kończy piosenkę, a dziecko układa dłonie na kształt dzioba i poruszając dziobem, głośno kwacze: kwa, kwa, kwa…

Następnie dorosły śpiewa ten sam fragment piosenki, przedstawiając inne zwierzęta (np. gąsięta, kocięta, prosięta…), a dziecko naśladuje wydawane przez nie głosy.

6. Kolorowanie rysunku wybranego zwierzątka.

 

Tematy zajęć na tydzień 20 -24.04.2020r

24.04.2020r – piątek

Temat: ŻABKI

 1. Zabawa Kółko graniaste.

 Dzieci wraz z nauczycielem poruszają się w kole, mówiąc (lub śpiewając – melodia popularna):

Kółko graniaste czworokanciaste.                                 Kilka groszy kosztowało,

Kółko nam się połamało,                                               a my wszyscy- bęc!

Na słowo: Bęc! – wszyscy wykonują przysiad.

 1. Zabawy przy piosence Żabk

Zabawa rozwijająca szybką reakcję na sygnał Motylki i żabki.

Dzieci, gdy usłyszą dowolna muzykę – skaczą jak żabki po całym pomieszczeniu. Przy ściszonych dźwiękach– fruwają po sali jak motylki.

 1. Naśladowanie głosów żabek i bocianów.

 

Dzieci dzielą się na dwie grupy: żabki i bociany. Stają naprzeciwko rodzica i naśladują głosy swoich zwierząt:

* cicho – gdy rodzic położy palec na ustach,

* głośno – gdy podniesie ręce do góry,

* kłótliwie – naśladują kłótnie, wymawiając słowa ze złością,

* radośnie – wymawiają słowa z radością.

 

 1. Zestaw ćwiczeń ruchowych

 

 • Zabawa orientacyjno-porządkowa Wróć do swojego szeregu.

Dzieci stają w dwóch szeregach naprzeciwko rodzica, po obu stronach pomieszczenia. Na sygnał rodzica opuszczają szeregi i rozpoczynają bieg w różnych kierunkach sali. Na hasło: Wróć do swojego szeregu, wracają na swoje miejsca.

Utrudnienie: Po powrocie do szeregów dzieci przyjmują różne pozycje wyjściowe: w siadzie skrzyżnym, w leżeniu, w staniu na jednej nodze. II

 

 • Ćwiczenie wieloznaczne.

Dzieci, w klęku podpartym, są ustawione twarzą, przodem do rodzica. Na polecenie nauczyciela wskazują ręką sufit, odrywając dłoń od podłogi i przenosząc, na zmianę, prawe (lewe) ramię przodem w górę. Następnie wskazują stopą sufit, podnosząc w górę ugiętą nogę – raz prawą, raz lewą.

Utrudnienie: Dzieci jednocześnie wskazują sufit ręką i stopą, unosząc przeciwległe kończyny.

 

 • Zabawa bieżna Cofanie.

Dzieci-samochody biegają po sali, trąbią, naśladując warkot silnika, bezpiecznie się mijają i wyprzedzają. Na dźwięk gwizdka bądź klaśnięcia zatrzymują się i cofają – wykonują 5–10 kroków do tyłu. Następnie ruszają do przodu, i zabawa toczy się dalej.

 

 • Ćwiczenie nóg w podskokach Kto wyżej?

Dzieci są ustawione w rozsypce. Z odbicia obunóż wykonują podskok z podniesieniem ramion w górę.

Utrudnienie: Dzieci wykonują podskok z półobrotem, następnie z obrotem dookoła własnej osi.

 • Zabawa z elementem równowagi.

 Dzieci wydeptują ścieżkę. Poruszają się małymi krokami, jedno za drugim, stawiając stopy blisko siebie.

 1. Ćwiczenie twórcze – lista atrybutów: Jaka (jaki) jest?

 

Nauczyciel pokazuje zdjęcia (z Internetu, kolorowych czasopism, lub książek) i mówi: Biedronka jest…

Motyl jest…

Pszczoła jest…

Konik polny jest…

 

 1. Ćwiczenie relaksacyjne – masażyk Idzie pani, wietrzyk wieje (według M. Bogdanowicz).

 

Dzieci dobierają się w pary z rodzicem, siadają jedno przed drugim. Osoba siedząca z tyłu wykonuje na plecach partnera odpowiednie ruchy.

                                                   Dziecko za rodzicem:

Idzie pani: tup, tup, tup                             uderza na przemian, w plecy palcami wskazującymi,

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk,               uderza jednym palcem,

skacze dziecko: hop, hop, hop,                 uderza rytmicznie piąstką,

żaba robi długi skok.                                 uderza opuszkami palców u góry pleców, a potem

                                                                   – na dole,

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu,                      dmucham za jednym uchem, a potem- za drugim,

kropi deszczyk: puk, puk, puk,                  delikatnie stuka wszystkimi palcami,

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup    uderza całymi dłońmi,

a grad w szyby: łup, łup, łup.                     uderza pięściami,

Świeci słonko,                                            gładzi plecy okrężnym ruchem (koło)

wieje wietrzyk,                                           dmucha w kark partnera,

pada deszczyk.                                           stukami palcami

Czujesz dreszczyk?                                    leciutko szczypie

 

23.04.2020r – czwartek

Temat: DMUCHAWCE- LATAWCE

 1. Śpiewanie rymowanki o łące na wymyślone melodie.

 

Zielony dywan                                  Piją z nich nektar pszczoły.

na nim kwiatów tyle.                        osy i motyle.

 

Zabawę rozpoczyna rodzic. Potem próbują dzieci.

 

 1. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem fragmentu utworu M. Rimskiego-Korsakowa Lot trzmiela.

 

Dzieci otrzymują szyfonowe chustki. Poruszają się w takt muzyki po pomieszczeniu-łące, machają chustkami, naśladują fruwającego owada.

 

 1. Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzieci i pszczoła.

 

Dzieci biegają swobodnie po pomieszczeniu-łące, zbierają kwiaty. Gdy usłyszą brzęczenie pszczoły, uciekają do domu (pod ścianę). Gdy pszczoła przeleci, powracają znowu na łąkę. Pszczołą jest rodzic.

 

 1. Oglądanie mniszka lekarskiego (pospolicie zwanego mleczem, dmuchawcem).

 

 • Powtarzanie nazwy mniszek lekarski.
 • Wskazywanie kwiatów, pączka, nasion (pomaga rodzic).

http://ocdn.eu/images/pulscms/M2Q7MDQsMCw0OSwzZTcsMjMxOzA2LDMyMCwxYzI_/289a3756b48046a314b5cd4fbcfb88bf.jpg

 

 1. Słuchanie wiersza S. Szuchowej Dmuchawce.

Koło domu, na łące                                      gdy kule puszyste,

złotych gwiazd tysiące.                                Dmuchną w ten puszek dzieci,

Znikną gwiazdki złociste,                            nasionko w świat poleci.

 

 1. Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała Kwiatek rośnie.

 

Dzieci w przysiadzie, z opuszczonymi głowami, powoli podnoszą się do wyprostu z wyciągniętymi do góry rękami.

 

 1. Opowieść ruchowa Poranek na łące, połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi.

 

Dzieci ilustrują ruchem opowiadanie rodzica na tle nagrania spokojnej muzyki.

 

Pewnego dnia, wczesnym rankiem, przedszkolaki wybrały się na spacer, na łąkę. Słońce powoli wstawało, ogrzewając budzące się rośliny i zwierzęta (dzieci się przeciągają). Wkoło panowała cisza, dlatego dzieci poruszały się na paluszkach (chodzą na palcach). Łąka powoli budziła się do życia. Najpierw dzieci usłyszały bzykanie pracowitych pszczółek (mówią: bzz, bzz, bzz), które przelatywały z kwiatka na kwiatek i zbierały słodki nektar. Po łące spacerowały także mrówki. Było ich bardzo dużo, ale chodziły tak ostrożnie, że się wzajemnie nie potrącały (chodzą ostrożnie na czworakach). Na zielonych listkach trawy siedziały świerszcze i poruszały łapkami, strząsając z nich krople porannej rosy. Cykały przy tym cichutko: cyk, cyk, cyk (mówią: cyk, cyk…). Dzieci wąchały pachnące kwiaty (naśladują wąchanie kwiatków) i dmuchały na dmuchawce, których nasiona unosiły się w powietrzu, wirując w kółeczko (dmuchają na niby w dmuchawce). Wtem usłyszały kumkanie (naśladują głos żab: kum, kum, kum). To żabki nawoływały się na poranny spacer, skakały wysoko, obserwując, czy nie zbliża się jakieś niebezpieczeństwo. Nagle, niespodziewanie pojawił się bocian, krocząc dostojnie i wysoko unosząc nogi (chodzą jak bociany). Zatrzymał się, stanął na jednej nodze i zaczął nawoływać (mówią: kle, kle, kle). Przestraszone żabki pochowały się w trawie. Przyglądał się temu wróbelek, który fruwał nad łąką w poszukiwaniu pożywienia dla swoich dzieci. Trzepotał swoimi skrzydełkami i cicho ćwierkał: ćwir, ćwir, ćwir (naśladują głos wróbla). Bocianowi znudziło się szukanie żabek, rozwinął więc swoje duże skrzydła i odleciał z łąki. Dzieci już miały wracać do przedszkola, gdy zauważyły ślimaka, jak wolno chował się do swojego domku, który niósł na grzbiecie. Dopiero po chwili, powoli wystawił głowę i rozglądał się dookoła, wygrzewając się w promieniach wiosennego słońca.

 

 1. Zabawa taneczna Taniec kwiatów.

 

Dzieci-kwiaty przykucają na dywanie. Rodzic – kwiatowa wróżka, budzi je dotknięciem sztucznego maku (lub innego łąkowego kwiatu lub paluszkiem). Kwiaty wstają i tańczą według własnej inwencji w takt, np. nagrania walca Nad pięknym modrym Dunajem J. Straussa.

https://www.youtube.com/watch?v=px40UeHls4g

 

 1. Łąka wiosną – rysowanie kwiatów kredką świecową i zamalowywanie farbą akwarelową.

 

– Zapoznanie ze sposobem wykonania prac.

– Dzieci rysują kredkami świecowymi kwiaty (widziane na łące).

– Potem zamalowują zieloną farbą akwarelową całe powierzchnie kartek.

https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2008/04/na_lace.gif

 

22.04.2020r – środa

Temat: Gdzie jest motylek?

 1. Zabawa twórcza, ucząca szacunku do przyrody – Słońce. Rodzic mówi i pokazuje, dzieci go naśladuj.

Usiądźcie, proszę, na podłodze wokół mnie. Trzymajcie dłonie z przodu. Złóżcie je w pięści. Wyobraźcie sobie, że jesteście słońcem, które wschodzi i powoli wysyła światło w kierunku ziemi. Otwórzcie szeroko dłonie, wyciągnijcie palce, ręce i ramiona przybliżcie z powrotem do ciała i zamknijcie dłonie. Pokażcie mi, jak słońce wschodzi i jak zachodzi. Powtórzcie to trzy razy… Teraz rozejdźcie się po całej sali. Wyobraźcie sobie, że jesteście słońcem wschodzącym w krajach południowych, świecącym bardzo mocno. Na południu słońce wschodzi bardzo szybko i mocno grzeje. Pokażcie mi, jak słońce wysyła światło na wszystkie strony… Wyrzućcie ramiona w prawo i w lewo. Teraz znowu przybliżcie je do ciała… Wyciągnijcie jak najdalej lewą nogę i przyciągnijcie ją z powrotem do ciała… Wyciągnijcie jak najdalej prawą nogę i przyciągnijcie ją z powrotem. Wyciągnijcie jednocześnie lewą nogę i lewe ramię, przyciągnijcie je z powrotem. Wyciągnijcie jednocześnie prawą nogę i prawe ramię, przyciągnijcie je z powrotem… Teraz wyciągnijcie jednocześnie obie nogi i ramiona, przyciągnijcie je z powrotem… Zamieńcie się w słońce płynące powoli po niebie. Pokażcie mi, w jaki sposób przemieszczacie się w przestrzeni kosmicznej i jak wysyłacie swoje promienie… Chodźcie dookoła i wysyłajcie promienie… Podejdźcie teraz do ścian i przedstawcie mi, w jaki sposób rano wstaje słońce. Zacznijcie od podłogi. Wyobraźcie sobie, że słońce jest intensywnie czerwone. Bardzo powoli i ostrożnie wysyła swoje promienie. Zaprezentujcie mi, jak staje się coraz większe i większe, jak wysyła coraz silniejsze promienie… Teraz jesteście słońcem świecącym w południe. Pokażcie mi, jak wysoko na niebie się znajdujecie. Chodźcie wokół mnie pośrodku pomieszczenia i pokazujcie, jak silne promienie wysyłacie w kierunku ziemi… A teraz zaprezentujcie mi, w jaki sposób słońce zachodzi wieczorem. Idźcie znowu w kierunku ścian pomieszczenia i przedstawcie mi, jak słońce zmienia się najpierw w piękną, czerwoną kulę, a następnie bardzo powoli znika za horyzontem. Zniżcie się do podłogi i pokażcie mi delikatne promienie zachodzącego słońca. Chciałbym zobaczyć, jak odpoczywa za horyzontem… Chodźcie teraz do środka. Zamieńcie się wszyscy razem w słońce, które śpi w nocy. Zniżcie się do podłogi i przedstawcie mi, jak śpicie. Zamieńcie się teraz we wschodzące słońce i zaprezentujcie mi, jak rankiem staje się ono coraz większe i wysyła pierwsze promienie. Teraz wszyscy razem zamieńcie się w jasne słońce, świecące w ciągu dnia, i wysyłajcie wasze promienie mocno na wszystkie strony… Pokażcie mi, w jaki sposób razem tworzycie zachodzące słońce. Bądźcie coraz mniejsi i mniejsi. Zaprezentujcie, jak wasze promienie stają się coraz mniejsze i mniejsze…

 1. Zabawa Kolory łąki.
 • Obrazek łąki w Internecie lub w kolorowych czasopismach.

– Pokażcie, co na łące jest żółte, co zielone, a co – czerwone. Co jest niebieskie? Nazwijcie te zwierzęta i rośliny.

 1. Opowieść ruchowa Spacer z Zuzią.
 • Dzieci maszerują przy akompaniamencie dowolnej muzyki.
 • Wykonują skręty tułowia w prawą i w lewą stronę – oglądają najbliższą okolicę.
 • Pokazują, według własnego pomysłu, jak rosną kwiaty.
 • Naśladują poruszanie się żaby na lądzie i w wodzie.
 • Maszerują na palcach.

 

 1. Zabawa Liczymy żabki.

Dzieci siedzą wygodnie na podłodze. Rodzic umieszcza w jego środku niebieski karton w kształcie owalu. Opowiada dzieciom o żabkach, które wskakiwały do stawu (niebieskiego kartonu) lub wyskakiwały z niego. Np.

 • W stawie pływało pięć żabek. Trzy żabki wyskoczyły na brzeg. Ile żabek zostało w stawie? (Rodzic układa na kartonie-stawie pięć zielonych klocków-żabek. Potem zabiera trzy klocki. Dzieci liczą pozostałe klocki- żabki).
 • W stawie pływało pięć żabek. Cztery żabki wyskoczyły na brzeg. Ile żabek pozostało? (Dzieci ilustrują zadanie. Biorą po pięć klocków-żabek, odkładają cztery i liczą, ile klocków- -żabek pozostało).
 1. Zabawa ruchowa z elementami skoku Skoki żab.

Dzieci naśladują skoki żab, skacząc do przodu, do tyłu, w bok, według poleceń rodzica.

 1. Zabawa rytmiczno-artykulacyjna z wykorzystaniem wiersza T. Fiutowskiej Żabie łapki.
 2. Dziecko z rodzicem tworzy parę, stają naprzeciwko siebie, powtarzają wierszyk, ilustrując go ruchem pokazywanym przez rodzica.

                                                     Dziecko za rodzicem:

Dwie zielone małe żabki

Tak nad stawem grają w łapki :                           

Jedna łapką                                               podnoszą do góry prawa rękę zgiętą w łokciu,   

klap, klap, klap,                                         uderzają o prawa dłoń partnera,

drugą łapką                                               podnoszą do góry lewą rękę zgiętą w łokciu,   

 

klap, klap, klap,                                         uderzają o lewą dłoń partnera,

potem dwoma                                            podnoszą obie ręce ugięte w łokciach,

klap. Klap, klap.                                        uderzają w obie dłonie partnera,

Ty, bocianie                                               grożą palcem wskazującym przed sobą,

nas nie łap!                                                Przykucają.        

 

21.04.2020r – wtorek

Temat: Kolorowa łąka

 1. Ćwiczenia wizualizacyjne Wiosenny spacer po łące.

Dzieci kładą się na dywanie, zamykają oczy i słuchają opowieści rodzica, wczuwając się w tekst.

Wyobraźcie sobie, że szliście na łąkę. Ciepły wiatr owiewa was, z góry świeci słońce. Wsłuchujecie się w odgłosy – tam brzęczy osa szukająca słodkiej koniczyny, tam w górze słychać dzwonienie skowronka. A wokół was barwy – zieleń miesza się z czerwienią maków, błękitem chabrów, żółcią jaskrów i mniszków. Wąchacie to łąkowe powietrze i czujecie się wypoczęci… Otwórzcie oczy. Czy była to przyjemna wycieczka?

 1. Zabawa ruchowa – „Ślimak

Dzieci kładą się na brzuchu i wykonują ruchy posuwiste do przodu naśladując ślimaka.
Na sygnał „klaśniecie” – dzieci odwracają się na plecy z wyprostowanymi nogami pozostają w bezruchu – ślimak śpi. Czynności powtarzamy naprzemiennie kilka razy.  

 1. Słuchanie wiersza I. R. Salach Łąka.

Łąka tylu ma mieszkańców,                      Z kopca wyszedł krecik mały,

 zwierząt, roślin kolorowych.                    obok niego idzie mrówka.

Tu motylek, a tam pszczółka,                       Na rumianku, w krasnej sukni,

tutaj kwiatek. O! Różowy!                          przycupnęła boża krówka.

Nad tą łąką kolorową,                               Zapraszają wszystkie dzieci,                 

bal wydały dziś motyle.                           więc zatańczmy z nimi chwilę.                            

 1. Rozmowa na temat wiersza.

– Wymieńcie mieszkańców łąki występujących w wierszu.

 1. Praca plastyczna z wykorzystaniem techniki kolażu.
 • Dzieci zamalowują kartkę papieru zieloną farbą w różnych odcieniach, szybkimi, urywanymi pociągnięciami pędzla tak, aby powstała trawa (pozostawiają do wyschnięcia).
 • Wycinają z kolorowych czasopism o tematyce przyrodniczej elementy charakterystyczne dla łąki – rośliny, zwierzęta, owady.
 • Komponują swoją łąkę, przyklejając wycięte elementy na pomalowanej kartce. Dorysowują pastelami olejnymi to, co ich zdaniem powinno się jeszcze na niej znaleźć. Prezentują powstałe prace, wypowiadając się, co można spotkać podczas wędrówki po ich łące.

 

 1. Ćwiczenia logopedyczne Kwiaty.

 Kwiaty rosną.

Dzieci udają rosnące w ogródku kwiaty, które chwieją się na wietrze (stopy bez ruchu, jak przyklejone, nogi złączone, a tułów lekko kołysze się na boki). 

Do słońca.

Dzieci nie zmieniają pozycji, podnoszą jedynie głowy do góry tak, jakby się opalały. Powoli, głęboko oddychają, wciągając powietrze nosem, a wydychając ustami.

Bukiety.

Dzieci-kwiaty łączą się w bukiety: podchodzą do rodziców, łapią się za ręce, nogi mają złączone, głowy uniesione do góry, lekko odchylają się do tyłu i powracają do pozycji wyjściowej.

Ogród z kwiatami.

Rodzic zaczyna opowiadanie: W pewnym ogrodzie rosło mnóstwo kwiatów. Najwięcej zaś było (dzieci wymieniają nazwy znanych im kwiatów). Najbardziej lubiły się malwa z maciejką, choć jedna była dużych rozmiarów, a druga – przeciwnie. Pewnego dnia wymyśliły, aby zaprosić wszystkie kwiaty do wspólnej zabawy. Nie miały jednak pomysłu, jakby to wszystko mogło wyglądać. Dzieci wspólnie wymyślają zabawę i próbują ją przeprowadzić. Taniec motyli – taniec dzieci z chustkami szyfonowymi przy nagraniu utworu A. Vivaldiego Cztery pory roku. Wiosna.

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI

20.04.2020r – poniedziałek

Temat: Ślimaki z plasteliny

 1. Rozwiazywanie zagadek „Mieszkańcy łąki”. Wyszukiwanie obrazków zwierząt
  w Internecie, książkach, kolorowych czasopismach.

 

Lekko unoszą się nad łąką                               Pracowite, chociaż małe

gdy tylko zaświeci słonko.                               pracują wytrwale,

Mają skrzydła kolorowe.                                budują kopce i pałace.

I małe czułki na głowie.                                  szanujmy ich prace. 

(motyle)                                                          (mrówki)   

 

Na własnych plecach                                       Skaczą po łące,

domek swój nosi,                                             pływają w wodzie,

a więc nikogo                                                  z boćkiem bywają

o nocleg nie prosi.                                          w ciągłej niezgodzie.

(ślimak)                                                           (żaby)       

 

 1. Zabawa ruchowa – „Ślimak

Dzieci kładą się na brzuchu i wykonują ruchy posuwiste do przodu naśladując ślimaka.
Na sygnał „klaśniecie” – dzieci odwracają się na plecy z wyprostowanymi nogami pozostają w bezruchu – ślimak śpi. Czynności powtarzamy naprzemiennie kilka razy.  

 

 1. Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „O ślimaku dziwaku”

Na grządce sałaty mieszkał ślimak w małym domku. Ślimak nazywał się Sałatek.
Codziennie wyglądał ze swojego domku. A ledwo się wychylił, widział trochę dalej
za grządkami duży, biały dom. Tam mieszkał ogrodnik. Sałatek nie mógł się na ten dom napatrzeć. Założył nawet okulary, żeby lepiej widzieć. Wreszcie wywiesił takie ogłoszenie:

 „Chcę przebudować dom.

 Może tak, może siak,

ale sam nie wiem, jak.

Zgłoś się, mądra głowo, na ulicę Sałatową”.

 Jednego ranka przyleciała na ulicę Sałatową ważka. Zabrzęczała przejrzystymi skrzydełkami i obeszła dom dookoła.

 – No, rozumie się, brakuje tu okien. Co to za dom bez okien! I w pół godziny gotowe było okienko z przezroczystymi szybkami. Sałatek bardzo się ucieszył. Wyglądał przez okienko do samego południa.

Zobaczył, że do jego domku zbliża się pajączek. „Chyba nie do mnie” – pomyślał Sałatek.  Ale pajączek już pukał w szybę.

– Dzień dobry, Sałatku! Widzę, że masz okno w swoim domu. Ale cóż to za okno bez firanek! Chcesz? Uprzędę ci firaneczki. 

Patrzył z zachwytem, jak pajączek biega szybko wokoło okienka, jak przędzie, splata cieniutkie niteczki. Niewiele czasu minęło, a już wisiała u okna firanka cienka, przejrzysta.

 – Dziękuję ci, pajączku! Naprawdę jesteś mistrzem!

Ledwie pajączek znikł na zakręcie, przyleciała jaskółka.

 – Śliczny masz domek, Sałatku! Okno ma firanki, ale gdzie komin? Postawię na twoim domku komin. Wiesz przecież, że jestem doskonałą murarką!

– Mam już okno, mam firanki, stawiaj i komin, jaskółeczko! – ucieszył się Sałatek. Jaskółka była chętna do pracy. A nad stawem gliny pod dostatkiem. Sałatek tylko patrzył i nic nie mówił. – No, zobacz sam! – powiedziała jaskółka po skończonej pracy.

– Piękny! Odleciała, a Sałatek oglądał komin, kręcił różkami i cieszył się.

– No – chyba już niczego w moim domku nie brakuje! Zjem kolację i pójdę spać.

Ale wtedy właśnie Sałatek zobaczył przez okno małe światełko.

– Kto świeci sobie w ciemności?… Kto to może być? Światełko było już na progu.

 – Dobry wieczór! Jestem świetlik. Nazywają mnie też świętojańskim robaczkiem – powiedział gość. – Strasznie tu u ciebie ciemno, Sałatku! Co to za dom bez lampy? Chcesz, zostanę u ciebie i będę świecił. Któż by nie chciał mieć takiej ślicznej latarenki! 

Więc świętojański robaczek został i świecił w ślimakowym domku przez cały wieczór. Odtąd wszystkie ślimaki zaczęły odwiedzać Sałatka. Każdy oglądał komin, okno, firanki. I mówił:

– Dziwak z tego Sałatka! Ale, kto wie, może i ja swój dom przebuduję… Pewno namyślają się dotąd, bo jakoś nie widać ślimakowych domków z oknem i kominem…

 

 1. Rozmowa na temat opowiadania.

– Co chciał zmienić ślimak? Co zrobił?

– Kto mu pomógł zmienić domek?

– Co powiedziały na to inne ślimaki?   

 

 1. Zapoznanie ze sposobem wykonania prac.

Dzieci wyrabiają plastelinę, robią wałeczki i je zwijają – tworzą ślimaczki.

 

 1. Wykonanie prac przez dzieci. Dzieci umieszczają ślimaczki na kawałkach kartonowego papieru. Nadają imiona swoim ślimaczkom.

 

 1. Ćwiczenie z wykorzystaniem wyliczanki.

 

 1. Dzieci powtarzają tekst za rodzicem.

Ancy pancy,                         Erwas perwas,

chust glanc,                         koperwas,

amal udy,                            ty, zajączku,

amal anc,                           zmykaj w las!

 

 1. Zabawa przy piosence „Ślimak pokaż rogi”.

Ślimak, ślimak pokaż rogi,

dam Ci sera na pierogi / 2x

dam Ci sera i kapusty

od kapusty będziesz tłusty / 2x

 

Ślimak, ślimak pokaż nogę,

dam Ci bułkę dziś na drogę. /2x

Bo od bułki będziesz duży,

bułka przyda się w podróży / 2x

 

Ślimak, ślimak pokaż brzuszek,

dam Ci zaraz pięć pietruszek. /2x

Dwie marchewki i jabłuszko,

idź powoli swoją dróżką. /2x

 

https://www.youtube.com/watch?v=y6l4ob_2tqQ

 

 1. Prawda czy fałsz?

Dzieci wstają, jeśli uznają, że to, co słyszą, jest prawdą, a klaszczą – jeśli według nich
nie jest to prawda (fałsz).

 

Ślimaki to ogromne zwierzaki.

Biedroneczki są w paseczki.

Żabki skaczą w trawie i pływają w stawie.

Kolorowe motyle jedzą nektar i tyle.

Stokrotki mają kolorowe środki.

Polne koniki jedzą herbatniki.

Skowronek to ptaszek mały, ale śpiewak doskonały.

Mrówki budują mrowiska, to rzecz jest oczywista.

Ryby mówią ludzkim głosem i śpiewają czasem basem.

 

 

Tematy zajęć na tydzień 14 – 17.04.2020r

Zajęcia do pbrania na dzień 17.04.2020r – piątek

Scenariusz zajęć – 17.04.2020

Zajęcia do pobrania na dzień 16.04.2020r – czwartek

scenariusz 16.04.2020r – czwartek

Zajęcia do pobrania na dzień 15.04.2020r – środa

Scenariusz zajęć – 15.04.2020

 14.04.2020r – wtorek

 

  Temat: Gniazdo bociana

1.Zabawa ruchowa ,,Gra w zielone”

Rozmieszczamy w pokoju różne przedmioty w kolorze zielonym. Pytamy – Grasz w zielone? Dziecko odpowiada – Gram. Rodzic: Masz zielone? Dziecko – Mam. Wówczas dziecko musi dotknąć jakiegoś przedmiotu w kolorze zielonym

2.Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania A. Widzowskiej pt. ,,Powrót bociana”

Olek pojechał na kilka dni do babci i dziadka. Pogoda była piękna, a w powietrzu czuło się zapach nadchodzącej wiosny. Nadchodzi czas powrotu ptaków, które odleciały do ciepłych krajów.

– Widzisz, co jest na dachu stodoły u sąsiada? – zapytał dziadek.

– Jakieś gałęzie. Dlaczego tak wysoko? – zapytał chłopiec.

– To jest gniazdo bociana.

– Dziadku, tam nikogo nie ma.

– Jego mieszkańcy na pewno są teraz na łące i szukają pożywienia.

– Szkoda, że nie mamy takiej wysokiej drabiny. ja bym tam wszedł. – powiedział chłopiec.

– Mogłyby się nas wystraszyć i opuścić gniazdo. Nie wolno przeszkadzać ptakom.

– Nie widać ani jednego bociana. Może zostały w Afryce?

– Z pewnością wróciły. Wkrótce z jajek wyklują się małe bocianiątka. A może nawet już się wykluły. 

– I one też kiedyś odlecą?

– Tak, kiedy trochę podrosną i nabiorą sił.

– Ja bym tak nie umiał, chociaż już urosłem – stwierdził Olek.

– Ja też nie – odparł ze śmiechem dziadek. – Brakuje nam skrzydeł.

– I dziobów.

Po drodze dziadek opowiadał Olkowi o ptakach, które odlatują przed nastaniem zimy, i wymienił czajki, jerzyki, słowiki, szpaki, skowronki, żurawie, jaskółki i bociany.

– Jerzyki? – zdziwił się chłopiec.  – Przecież jeże nie latają!

– Jerzyki to gatunek ptaków. tylko nazwa jest podobna, choć inaczej się ją zapisuje.

Nagle nad ich głowami przeleciał bocian, a potem drugi. Wylądowały prosto w gnieździe.

– Miałeś rację, dziadku! – zachwycił się Olek. – Już są! Skąd wiedziałeś?

– Wczoraj słyszałem ich klekotanie: kle, kle, kle.

– Kle, kle, kle – powtórzył Olek.

Po powrocie do domu babcia poczęstowała ich pyszną szarlotką, a kiedy usłyszała historię o bocianach, od razu znalazła kolorowa książkę i przeczytała Olkowi wierszyk:

Kle, kle, klekotaniem zbudził bociek całe gniazdo swoich pociech.

Kle, kle, dzwoni w ptasich główkach niczym głośna ciężarówka!

– Znowu tatko tak klekoce, że zarywa boćkom noce?

Czemu tatuś nasz kochany taki dziś rozklekotany?

Bocian skrzydłem dziób zasłania, sen miał nie do wytrzymania!

– Ach, obudźcie mnie już, błagam, bo was chciała połknąć żaba!

Pytania do opowiadania:

– Dokąd pojechał Olek?

– Gdzie miał swoje gniazdo bocian?

– W jaki sposób przychodzą na świat małe bociany?

– Po czym dziadek poznał, że przyleciały bociany?

– Jakie ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów i wiosna wracają do Polski?

 1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Uwaga jastrząb”.
  Dziecko biega swobodnie po pokoju-łące, zbiera kwiaty. Gdy usłyszy hasło „Jastrząb leci” ucieka do domu (pod ścianę). Gdy ptak przeleci, powraca znowu na łąkę. Jastrzębiem jest rodzic.
  4. Zabawa słuchowa „Co słyszymy?”
  Aby wzmocnić koncentrację podczas słuchania, należy wcześniej przeprowadzić ćwiczenia oddechowe. Dziecko zamyka oczy i równomiernie oddycha. Delikatnie unosi ręce z wdechem, następnie powoli je opuszcza i wsłuchuje się w ciszę. Po upływie około 2 minut dziecko otwiera oczy i opowiada o odgłosach, które słyszało, starając się zidentyfikować źródła dźwięków.

4.Ćwiczenia logopedyczne na cały tydzień

– Fruwający ptak – Dziecko dotyka czubkiem języka za górnymi i za dolnymi zębami, tak jak ptak, który siada na gałęzi drzewa i na ziemi.

– Dziobek ptaka – Dziecko wypycha wargi do przodu i na zmianę zamyka je i otwiera

– Wysiadywanie jaj – język przykleja za górnymi zębami, nie porusza nim przez trzydzieści sekund.

– Budujemy gniazdo – Dziecko przesuwa język po górnej i po dolnej wardze od zewnętrznej strony ust a następnie lądują w gnieździe, przykleja język przy górnych dziąsłach.

– Dzięcioł – czubkiem języka uderza za górnymi zębami

 

Tematy zajęć na tydzień 06. – 10.04.2020r

Plik do pobrania

angielski

10.04.2020r – piątek

Temat: „Przygoda zajączka”

Cele ogólne:

− rozwijanie mowy; rozwijanie sprawności fizycznej.

Cele operacyjne:

Dziecko:

− opowiada historyjkę; uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Środki dydaktyczne: zagadki B. Szelągowskiej, nagranie wybranej piosenki, jajka ugotowane na twardo, talerzyki, piłeczki do ping-ponga, pojemnik na piłeczki, kubeczki po jogurtach, tamburyn, bębenek.          

Przebieg zajęć:

 1. Rozwiązywanie zagadek B. Szelągowskiej.

W wielkanocnym koszyku

leżeć będą sobie.

Zanim je tam włożę,

ślicznie je ozdobię. (pisanki)

Święta! Święta nadeszły!

Wstawajmy! Już rano!

Podzielimy się jajeczkiem,

bo dziś przecież… (Wielkanoc)

 

Tyle w koszyku

leży pisanek!

A pośród nich

słodki, cukrowy… (baranek)

 1. Opowiadanie historyjki Przygoda zajączka.
 2. Przypomnienie zwyczaju panującego w wielu krajach – wręczanie prezentów z okazji Wielkanocy.
 • Określanie, co dziecko chciałyby dostać od wielkanocnego zajączka.
 1. Wymyślanie historyjki o przygodzie zajączka wielkanocnego.
 2. Zestaw zabaw ruchowych
 • Zabawa Uwaga, jajko!

Dziecko dostaje małą piłkę (do ping-ponga). Dziecko chodzi swobodnie, trzyma-

jąc na wyciągniętych, rozłożonych dłoniach piłeczkę – jajko. Na hasło Uwaga, jajko! dziecko

zatrzymuje się i bardzo delikatnie robi przysiad z jajkiem w dłoni.

 • Ćwiczenia tułowia.

Dziecko, stojąc ze złączonymi nogami, przekłada piłeczkę z ręki do ręki wokół siebie. Na hasło Hop! – zmienia kierunek przekładania piłeczki.

 • Zabawa Turlanie piłeczki.

Dziecko delikatnie turla po podłodze swoją piłeczkę: raz jedną ręką, raz – drugą.

 • Zabawa Skaczemy przez piłeczki.

Dziecko przeskakuje obunóż przez piłeczkę – do przodu i do tyłu.

 • Marsz po kole za dorosłym. Wrzucanie piłeczek do pojemnika.

 

09.04.2020r. – czwartek

Temat: Babeczki wielkanocne

Cele ogólne: zachęcanie do przygotowywania prostych wypieków; kojarzenie przedmiotów z czynnościami, jakie dzięki nim wykonujemy.

Cele operacyjne: Dziecko: wykonuje babeczkę wielkanocną; wymienia nazwy czynności związanymi z przedstawionymi przedmiotami.

Przebieg:

 1. Zabawa Gdzie były schowane pisanki?

Dorosły pokazuje dziecku kartonowe kolorowe pisanki Dziecko ogląda je, a potem się odwraca. D. chowa pisanki w różnych miejscach pomieszczenia. Dziecko szuka pisanek.. Potem dziecko określa, gdzie były pisanki.

 

 1. Zabawa Turlanie piłeczki.

Dziecko delikatnie turla po podłodze swoją piłeczkę: raz jedną ręką, raz – drugą.

 1. Zabawa inscenizacyjna Pieczemy ciasto.
 2. proponuje dziecku wspólne pieczenie ciasta na niby. Dziecko siada przed D. Wyobrażają sobie, że trzymają w rękach miskę, w której będą mieszali poszczególne składniki ciasta, i kolejno naśladują gesty D: ucieranie mąki z masłem, otrzepywanie rąk z mąki, wycieranie o fartuszek, wbijanie czterech jajek – sięganie prawą ręką za lewe ramię, hop – uderzenie o ramię, stuk – rozbicie, chlup – wrzucenie jajka do miski, siup – wyrzucenie skorupki przez prawe ramię; zmiana ręki; wyrabianie rękami, wałkowanie, dodawanie rodzynek, wkładanie do foremki i pieczenie. Potem – wąchanie upieczonego ciasta i jedzenie.
 3. Rozmowa na temat świątecznych ciast.

Jakie ciasta znajdują się na stołach w waszych domach w czasie Wielkanocy?

Które ciasta lubicie najbardziej?

 

 1. Wykonanie babeczek wielkanocnych.

*Zapoznanie ze sposobem wykonania prac.

 1. proponuje dziecku upieczenie małych, ucieranych babeczek.

Umycie rąk, założenie fartuszków i chusteczek na głowy.

Pokaz potrzebnych składników, nazywanie ich: mąka pszenna, mąka ziemniaczana, jajka, masło, cukier, proszek do pieczenia, zapach cytrynowy, olej.

Łączenie składników za pomocą miksera.

Smarowanie foremek pędzelkiem maczanym w oleju.

Wlewanie ciasta do foremek (do połowy foremki).

Pieczenie w kuchni.

Ozdabianie wystudzonych babeczek z wykorzystaniem polewy czekoladowej, lukru w różnych kolorach, posypki cukrowej.

Umieszczanie babeczek na serwetkach.

Przepis na ucierane babeczki

Składniki

3 jajka

1 kostka masła

1 szklanka cukru

1 łyżka proszku do pieczenia

½ szklanki mąki ziemniaczanej

1 szklanka mąki pszennej

zapach cytrynowy

olej do smarowania foremek

(Z tej porcji wychodzi około 20 małych babeczek lub jedna duża babka).

Sposób wykonania

Jajka utrzeć za pomocą miksera z cukrem na puszystą masę. Wsypać proszek do pieczenia, dodać pół zapachu cytrynowego, zalać roztopionym, gorącym masłem, a następnie dodać pozostałe składniki i zmiksować. Wylać do foremek wysmarowanych olejem. Piec około 20 minut w piekarniku nagrzanym do 150 stopni. Po wyjęciu z piekarnika położyć na wilgotnej ściereczce, a potem wyjąć z foremek i wystudzić.

 1. Zabawa dydaktyczna Co jest mi potrzebne?

Zabawa polega na rozróżnianiu ruchów związanych z określoną czynnością oraz określaniu

przydatności przedmiotów potrzebnych do jej wykonania. Dorosły pokazuje dziecku, np.

ściereczkę do kurzu (zmiotkę i szufelkę, pojemnik na wodę do spryskiwania kwiatów…), inne

przedmioty potrzebne do sprzątania przed świętami oraz do przygotowywania świątecznych

potraw. Wykonuje nią ruchy naśladujące ścieranie kurzu. Potem dziecko naśladuje tę

czynność.

Przebieg zabawy.

Dziecko siedzi przed dorosłym. Na stoliku obok znajdują się przed­mioty potrzebne do wykonywania czynności. Dorosły naśladuje czynność zamiatania. Po wykonaniu ruchu prosi dziecko o nazwanie tego, co robił. Po podaniu nazwy czynności dziecko przynosi odpowiedni przedmiot (zmiotkę). Po przyniesieniu dziecko pokazuje, czy potrafi posługiwać się tym przedmiotem.

 1. Wykonanie pracy plastycznej Pisanka.

Dorosły wraz z dzieckiem wykonuje pisankę na kartce dowolnie wybraną techniką plastyczną (malowanie farbami, rysowanie kredkami lub pastelami, wyklejanie kawałkami papieru/ plasteliny lub bibuły)

 

 08.04.2020 r. – środa

Temat zajęć: Wielkanocny poranek

Cele ogólne:      

− umuzykalnienie dzieci; rozwijanie sprawności fizycznej.

Cele operacyjne:

Dziecko:

− porusza się rytmicznie przy piosence; uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z kubecz-

kami po jogurtach.

Środki dydaktyczne: piosenka Wielkanocny poranek, nagrania: utworu M. Musorgskiego Taniec kurcząt w skorupkach, wybranej piosenki, piłeczki do ping-ponga, pojemnik na piłeczki, kubeczki po jogurtach, tamburyn, bębenek, klocki.

 

Przebieg dnia:

Zabawy przy piosence pt. Wielkanocny poranek.

 

 1. Zabawa przy fragmencie muzyki poważnej – Kurczątka i kury (przy nagraniu utworu M. Musorgskiego Taniec kurcząt w skorupkach).

Dorosły to kury, która poruszają się przy muzyce, kołysząc się na boki i mówiąc: Ko, ko, ko… Za nimi drobnymi kroczkami biegną dziecko- kurczaczek, wołając: Pi, pi, pi… W pewnej chwili kura zatrzymuje się, nasłuchuje, macha rękami – skrzydłami. Zbliża się niebezpieczeństwo – kurczątko przykuca za kurą i tulą się do siebie. Kiedy muzyka się powtarza, ptaki ponownie spacerują.

Słuchanie piosenki pt. „Wielkanocny poranek”

 1. Rozmowa na temat piosenki.

− Kiedy baranek dzwoni dzwonkiem?

− Co zrobiły wielkanocne bazie – kotki?

− Gdzie podskakuje kurczątko z zającem?

 1. Zabawa przy piosence.

I zwrotka Dziecko – baranek– chodzi na czworakach po pokoju, naśladując zgodnie z tekstem głos dzwoniącego dzwoneczka: dzyń, dzyń, dzyń.

 

Refren

Dziecko stoi i wraz z dorosłym rytmicznie klaszczą.

II zwrotka

Dziecko z dorosłym dobiera się w parę i tańczą w kółeczku. Od słowa Hop – podskakują w parze,obunóż, w miejscu.

 1. Zestaw ćwiczeń ruchowych – nr XX- zestaw z dnia 06.04.2020 r.

 

 07.04.2020r. – wtorek

Temat: Liczymy kurczątka

Cele ogólne: rozwijanie umiejętności liczenia; rozwijanie sprawności manualnej.

 

Cele operacyjne: Dziecko: liczy w zakresie pięciu; wykonuje kurczaczka techniką origami.

 

Przebieg:

 

 1. Oglądanie pisanek przygotowanych przez D. Wyjaśnienie nazwy pisanka.

Dziecko ogląda pisanki, porównuje je, wyszukuje pisanki o podobnych wzorach, wskazuje najładniejsze pisanki według niego.

 

 1. Powtarza za dorosłym rymowankę, rytmicznie przy tym klaszcząc.

Pisanki, pisanki,

jajka malowane,

nie byłoby Wielkanocy

bez barwnych pisanek.

 

 1. Zabawa Skaczemy przez piłeczki.

Dzieci przeskakują obunóż przez piłeczki – do przodu i do tyłu.

 1. Kurczątka, kurczątka – ćwiczenia w liczeniu.

Dorosły wraz z dzieckiem przygotowuje obrazki (karty) na których znajdują się kurczaczki (od jednego do pięciu na jednym obrazku). Następnie tak przygotowane karty wykorzystujemy do zadań:

 

 1. prosi dziecko, żeby położyło przed sobą koło z jednym. Potem – żeby dołożyło koło z dwoma obrazkami kurczątek.

– Pokaż na jednej ręce tyle palców, ile masz kurczątek w jednym kole. Potem pokaż na drugiej ręce tyle palców, ile masz kurczątek w drugim kole.

Jeden i dwa to ile razem?

 

 1. prosi dziecko, żeby dołożyło teraz koło z trzema kurczątkami. Pyta:

O ile więcej jest kurczątek w drugim kole niż w pierwszym?

O ile więcej jest kurczątek w trzecim kole niż w drugim?

A ile to jest o jeden więcej od trzech? Połóż obok trzeciego koła koło z odpowiednią liczbą kurczątek. Policz kurczątka.

Czy cztery jest o jeden większe od trzech? Pokażcie na palcach.

Koło z iloma kurczątkami powinieneś położyć jako następne?

Policz w nim kurczątka. Czy pięć jest o jeden większe od czterech? Pokaż na palcach.

 

 1. prosi dziecko, żeby położyło przed sobą koło z pięcioma kurczątkami. Dziecko kładzie odpowiednie koło i głośno liczy kurczątka. Potem prosi dziecko, żeby obok koła położyło drugie koło, w którym liczba kurczątek jest o jeden mniejsza. Dziecko kładzie odpowiednie koło i głośno liczy kurczątka. Itd. Potem dziecko przykleja koła z kurczątkami na kartce według malejącej liczby kurczątek. Liczy kurczątka w kolejnych kołach.
 2. Zabawa ruchowa Kura i kurczęta.

Dorosły odgrywa rolę kury, dziecko to kurczątko. Kura chodzi po sali, mówiąc: Ko, ko, ko… a dziecko porusza się wokół niej w dowolnych kierunkach, mówiąc: Pi, pi, pi… Kiedy kura przestanie mówić i przykucnie, kurczątko przybiega do niej i przytula się. Przez chwilę są w ciszy.

 

 1. Zabawa inscenizowana przy piosence Kokoszka (autor słów nieznany, muz. T. Mayzner).

 

I Dzieci:

Powiem wam bajeczkę! chodzą po dywanie, w środku dorosły – kwoka

Miałam kokoszeczkę. – śpiewa piosenkę,

A ta kokoszeczka

znosiła jajeczka.

Wcale to nie bajka, przykucają, kulą głowy w ramionach,

że z każdego jajka a następnie powoli podnoszą się,

wyszła ta żółciutka naśladując wykluwanie się kurczątek z jajek,

kureczka malutka.

Potem kokoszeczka splatają ręce z tyłu, spacerują jedno za drugim,

wkoło ogródeczka za dorosłym, lekko kołysząc się na boki,

razem z kurczętami przykucają i stukają palcami o podłogę

zbierała ziarneczka. – udają, że zbierają ziarenka,

Jastrząb wygłodzony dziecko – jastrząb – chodzi wokół kurcząt,

raz nastawił szpony, kurczątka gromadzą się wokół kwoki,

ale moja kurka jastrząb próbuje zaatakować kurczątka,

podarła mu piórka. ale kura odgania go, biegając wokół

kurczątek i machając rękami – skrzydłami.

 

 1. Kurczątko – składanka techniką origami.

Oglądanie obrazka kurczątka.

– Jak wygląda kurczątko?

– Czym, poza wielkością, kurczątko różni się od kury?

Zapoznanie ze sposobem wykonania prac.

Dziecko wycina z żółtego papieru narysowane trzy żółte koła różnej wielkości (3 cm, 5 cm, 7 cm).

Przykleja na kartce największe koło (tułów), nad nim – stykające się z nim najmniejsze koło (głowa).

Zagina na pół średnie koło (skrzydło) i przykleja w połowie największego koła.

Dorysowuje nóżki, dziobek i oczko. Potem jeszcze trawkę i ziarenka.

 

 1. Zabawa badawcza – Jak jest zbudowane jajko.

Dorosły rozbija jajko, dziecko ogląda jego zawartość. Nazywają poszczególne części skła­dowe: skorupka, białko, żółtko. Dorosły zwraca uwagę na zarodek i wyjaśnia dziecku, że kurczątka wykluwają się z jajek, w których są zarodki.

 

06.04.2020r – poniedziałek

Temat: Wielkanocne zwyczaje

Cele ogólne:             

− rozwijanie mowy; rozwijanie sprawności fizycznej.

Cele operacyjne:

Dziecko:

− wymienia wybrane zwyczaje wielkanocne; uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.

Środki dydaktyczne: wiersz B. Formy Wielkanoc, nagranie wybranej piosenki, kubeczki po jogurtach, piłka, piłeczki do ping-ponga, pojemnik na piłeczki,kartki wielkanocne, tamburyn, bębenek.

Przebieg:

Zabawa Mówimy szeptem.

Dorosły  podaje wypowiedzenia, a dziecko powtarza je szeptem.

Pisanki to malowane jajka.

Kurczątka wykluwają się z jajek.

Króliczek wielkanocny jest zrobiony z czekolady.

W koszyczku wielkanocnym znajduje się święconka.

Dorosły wyjaśnia znaczenie poszczególnych wypowiedzeń.

 1. Zestaw zabaw ruchowych
 • Zabawa Uwaga, jajko!

Dziecko dostaje małą piłkę (do ping-ponga). Dziecko chodzi swobodnie, trzyma-

jąc na wyciągniętych, rozłożonych dłoniach piłeczkę – jajko. Na hasło Uwaga, jajko! dziecko

zatrzymuje się i bardzo delikatnie robi przysiad z jajkiem w dłoni.

 • Ćwiczenia tułowia.

Dziecko, stojąc ze złączonymi nogami, przekłada piłeczkę z ręki do ręki wokół siebie. Na hasłoHop! – zmienia kierunek przekładania piłeczki.

 • Zabawa Turlanie piłeczki.

Dziecko delikatnie turla po podłodze swoją piłeczkę: raz jedną ręką, raz – drugą.

 • Zabawa Skaczemy przez piłeczki.

Dziecko przeskakuje obunóż przez piłeczkę – do przodu i do tyłu.

 • Marsz po kole za dorosłym. Wrzucanie piłeczek do pojemnika.
 1. Słuchanie wiersza pt. „Wielkanoc B. Formy

3.1Oglądanie kartek wielkanocnych.

Dorosły wymienia niektóre zwyczaje, obrzędy związane z Wielkanocą.

Zwierzęciem ofiarnym przez wiele tysięcy lat był baranek. Po zmartwychwstaniu Chrystusa

stał się on symbolem jego ofiary.

W czasach, kiedy nie zamrażano jeszcze żywności, wiosną biedniejszym ludziom brakowało

jedzenia. Ratunkiem były jajka, które znosiły kury. Z czasem zaczęto jaja święcić i traktować

jako symbol rodzącego się życia. Jaja zdobiono, malowano, oklejano. Miały one duże znaczenie.

Zające rozmnażają się często i mają dużo potomstwa, dlatego były uważane za symbol płod-

ności, dostatku. Wierzono, że przynoszą świąteczne jajka.

Radosnym symbolem zbliżających się świąt wielkanocnych jest Niedziela Palmowa. Tego dnia

są święcone palmy. Stary zwyczaj każe zachować palmę w domu, żeby go chroniła.

W święconce, którą w koszyczku niesie się do kościoła, oprócz jajek powinny znaleźć się:

baranek, chleb, kiełbasa, sól, chrzan.

3.2 Słuchanie wiersza

Święta za pasem,

do pracy się bierzemy,

mazurki i baby

smaczne upieczemy.

 

Pisanki, kraszanki

razem dziś zrobimy,

wszystkie kolorowe –

bardzo się cieszymy.

Upiekliśmy z ciasta

baranka, zajączka,

z posianej rzeżuchy

będzie piękna łączka.

 

W glinianym wazonie

bazie i żonkile,

a na nich z papieru

kurczątka przemiłe.

 

3.3Rozmowa na temat wiersza.

− Jak nazywają się zbliżające się święta?

− Jakie ciasta wtedy pieczemy?

− Co znajduje się na wielkanocnym stole?

 1. Zabawa ruchowa z elementem skoku – Zajączki, do norek!

Dziecko – zajączek – układa w dowolnych miejscach pokoju swoje krążki – norki. Przy dźwiękach tamburynu zajączek skacze po łące – pokoju – w różnych kierunkach, omijając norki. Podczas przerwy w grze zajączki skokami udają się do swoich norek.

Zestaw ćwiczeń ruchowych – nr XX.

I

Przygotowanie.

Dzieci maszerują w rytmie granym na tamburynie, nauczyciel rozdaje im kubeczki po jogurtach.

 • Zabawa orientacyjno-porządkowa.

Dzieci biegają swobodnie po sali, trzymając kubeczki w rękach. Słysząc uderzenie w bębenek,

zatrzymują się, stawiają odwrócone kubeczki na głowach, przykucają, a następnie wstają,

zdejmują kubeczki i biegają w rozsypce.

II

 • Ćwiczenia dużych grup mięśniowych.

Dzieci stoją w rozsypce, w małym rozkroku, kubeczki trzymają w wyciągniętych nad głową

rękach. Wykonują skłon w przód, stawiają kubeczki przed sobą i prostują się. Podczas ponow-

nego skłonu zabierają kubeczki i podnoszą je w rękach do góry.

Ćwiczenie tułowia

Dzieci, w siadzie skrzyżnym, wykonują skłony boczne z kubeczkami postawionymi na wy-

ciągniętych dłoniach. Za każdym razem dotykają podłogi odwróconą dłonią.

 

 • Zabawa na czworakach.

Dzieci delikatnie toczą kubeczki po dywanie poprzez popychanie ich głowami.

 • Zabawa bieżna Omiń kubeczki.

Dzieci stawiają odwrócone kubeczki na dywanie i poruszają się lekko między nimi w rytmie

wystukiwanym przez nauczyciela na tamburynie.

 • Podskoki.

Dzieci stawiają odwrócone kubeczki na dywanie i przeskakują przez nie: do przodu, do tyłu

i na boki.

III

Ćwiczenie stóp.

Dzieci w siadzie skulnym, podpartym próbują chwycić kubeczki palcami jednej stopy i drugiej

stopy, na zmianę. Potem unoszą do góry kubeczki stopami.

 • Ćwiczenia wyprostne.

Dzieci maszerują na palcach z kubeczkami położonymi na głowach. Potem wrzucają je do

pojemnika przez pochylenie głowy.

 • Marsz po kole za nauczycielem przy nagraniu wybranej piosenki.

Tematy zajęć na tydzień 30.03. – 03.04.2020r

Język angielski

easter2

03.04.2020r – piątek

Temat zajęć: Ptasie domy, ptasie przysmaki.

Cele główne :rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza, • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków,  • rozwijanie sprawności manualnej.

Cele szczegółowe: Dziecko: • z uwagą słucha i odpowiada na pytania, • wypowiada się na temat zwyczajów ptaków związanych z zakładaniem gniazd, * wycina i przykleja elementy według instrukcji.

Formy: indywidualna

Przebieg:

 1. Ptaki i ich domy – zabawa dydaktyczna.

 Powitanie zabawą paluszkową z wykorzystaniem rymowanki Krzysztofa Sąsiadka Ćwir, ćwir. Dorosły prosi dziecko o naśladowanie jego ruchów. Recytuje wierszyk, zbliża palce obu dłoni, tworząc dziobki, i jednocześnie zbliża do siebie obie dłonie. Następnie zahacza kciuk lewej dłoni o kciuk prawej dłoni, rozprostowuje palce, unosi dłonie w górę i porusza palcami. D. powtarza zabawę kilka razy.

 Ćwir, ćwir, ćwir ćwir ptaszki śpiewają.

Fyr-fyr, fyr-fyr ptaszki fruwają

 1. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej – Co to za ptak?

Album z ptakami, dla  dziecka koperta z pociętym na 5 lub więcej elementów zdjęciem przedstawiającym wybranego ptaka. D.  zachęca dziecko do wybrania jednej koperty. Dziecko wyjmuje z koperty pocięte na 5 lub więcej elementów zdjęcia przedstawiające różne ptaki i składa je w całość. Dzielą się informacjami na temat tych ptaków. D. odszukuje dane ptaki w albumie i przekazuje dziecku ciekawostki na ich temat.

 1. Ćwiczenie oddechowe – Turlaj jajko.

Piłeczka pingpongowa dla  dziecka, słomka do napojów. Dziecko siada przy stoliku, naprzeciwko dorosłego.  Para otrzymuje piłeczkę pingpongową – jajko. Zadaniem dziecka jest podawanie  piłeczki, dmuchając na nią przez rurkę.

 1. Zabawa Z czego budować gniazdo?

Duża obręcz, piórko, sucha trawka, kawałek tkaniny, patyczek, suchy liść. Dzieckoi siada na dywanie. Na środku D. układa dużą obręcz. Wkłada do niej przedmioty, z których ptaki mogą budować gniazda, np.: piórko, suchą trawkę, kawałek tkaniny, mały patyczek, suchy liść. Dziecko przygląda się elementom i  nazywa je. D. zakrywa zgromadzone przedmioty chustą, wyjmuje jeden z nich, odsłania chustę i pyta, czego brakuje. Powtarza zabawę kilka razy.

 1. Zabawa ruchowa Ptaki śpiewają.
 2. wyznacza linię startu, na której ustawia się dziecko. Staje naprzeciwko niego, na drugim końcu sali. Naśladuje odgłos wydawany przez wybranego ptaka, np. kukułkę. Dziecko liczy głośno, ile razy zakuka D., po czym wykonuje tyle samo kroków w jego stronę.
 3. Ćwiczenia słuchu fonematycznego – Ptaki i ich przysmaki.

 Różne obrazki, w tym obrazki przedstawiające ptaki spotykane wiosną i owady. D. układa przed dzieckiem  różne obrazki, w tym obrazki przedstawiające ptaki i owady. Mówi słowa z podziałem na sylaby. Dziecko odszukuje obrazki, których nazwy usłyszało, i podnoszą je w górę, np.: jas-kół-ka, mu-cha. Dziecko dowiaduje się, co jest przysmakiem danego ptaka. D. przekazuje ciekawostki na temat pożywienia wybranych ptaków. (Zdecydowana większość ptaków żywi się zwierzętami. Przysmakiem ptaków są zwłaszcza owady i mięczaki. Niektóre gatunki ptaków szczególnie lubią spożywać gąsienice i dżdżownice. Pisklęta sikory bogatki potrafią zjeść codziennie 770 gramów owadów.)

*Zachęcam również do ćwiczeń oddechowych z wykorzystaniem piórka, do wykorzystania w ciągu dnia. Np. Nie spadnij! Celem zabawy jest utrzymanie piórka w powietrzu tak długo, jak tylko się da! Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę dmuchnięć czy głębokość wdechu. / Nie spadnij – duo. Wersja gry, do której będzie potrzebny towarzysz. Zabawa przypomina trochę grę w badmintona, lecz zamiast paletek gramy… powietrzem! Główną zasadą jest naprzemienność: raz jedno dziecko, raz dorosły dmucha na spadające piórko. Ta osoba, której nie uda się “podbić” piórka, traci punkt.

 

Data: 02.04.2020r.

Temat zajęć: „Powracają ptaki”

Forma zajęć: indywidualna

Cele ogólne:

− rozwijanie mowy; budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną.

Cele operacyjne:

Dziecko:

− opowiada historyjkę; rozpoznaje i nazywa wiatr.

Środki dydaktyczne: piosenka Bociek, zdjęcia ptaków,gazeta

 

Przebieg zajęć:

Opowiadanie historyjki pt. „ Co ptaki robią wiosną?”

 1. Podawanie nazw ptaków powracających do nas wiosną.

Dorosły  umieszcza na tablicy zdjęcia: bociana, jaskółki, skowronka i szpaka. Dziecko, samo-

dzielnie lub z pomocą dorosłego, nazywa ptaki i dzieli rytmicznie (na sylaby) ich nazwy.

Omawiają wygląd ptaków, zwracając uwagę na cechy ptasie.

 1. Zabawa przy piosence Bociek.

Dziecko spaceruje przy nagraniu piosenki, wysoko unosi kolana, ręce ma wyciągnięte

przed sobą, jedną nad drugą, i poruszają nimi jak dziobem; co jakiś czas staje na jednej nodze

i wyciągają ręce w bok.

3.Zabawy z wiosennym wiatrem.

3.1. Zabawa pt. „Silny wiatr, słaby wiatr.”

Dziecko dostaje jedną stronę gazety, składa ją na pół i wachluje nią tak, aby wywołać

silny wiatr, a potem – słaby wiatr.

3.22. Zabawa z wiatrem.

 • Dziecko zgniata swoją gazetę, otrzymaną kulkę kładzie na podłodze i dmucha na nie tak, aby

się poruszała.

 • Naśladuje odgłos wiejącego wiatru, mówiąc: wiu, wiu, wiu…
 • Naśladuje odgłos wiatru z użyciem folii aluminiowej, butelki, papieru.
 • Improwizuje ruchem mocny wiatr, słaby wiatr.
 • Pokazuje, jak wiosenny wiatr sprawia im przyjemność, muskając jego twarz, a potem, jak

nieprzyjemny, ostry jest zimny wiatr.

01.04.2020r – środa

Temat zajęć: Witaj, panie bocianie

Przebieg zajęć:

1.Rozwiązywanie zagadek o oznakach wiosny.

Pióra ma biało-czarne, a nogi czerwone,

zmykają przed nim żabki wystraszone. (bocian)

 

W trawie lub w wodzie mieszka.

Często jest zielona.

Śpiewa: rege, rege, kum, kum,

gdy jest zadowolona. (żaba)

 

Dźwięczy pod niebem

jak mały dzwonek.

Tak W swojej nazwie „sanki” mają.

Te fioletowe kwiaty

się nazywają. (sasanki)

Po rozwiązaniu zagadek dzieci wskazują zdjęcia, które wcześniej dorosły umieścił na tablicy. Potem wspólnie dzielą ich nazwy na sylaby (rytmicznie). śpiewa tylko szary… (skowronek)

 1. Zabawa ruchowa

Ćwiczenie równowagi – Bocian chodzi po łące.

Dzieci maszerują z wysokim unoszeniem kolan, potem stają jednonóż i naśladują klekot bo­ciana: kle, kle, kle. Ćwiczą na zmianę, chód i stanie jednonóż na prawej i na lewej nodze.

 1. Zabawa Dokończ wypowiedź.

Dzieci kończą rozpoczęte przez nauczyciela zdania:

Lubię wiosnę, bo…

Nie lubię wiosny, bo…

 1. Wykonanie pracy plastycznej ,,Bocian” – uzupełnianie rysunku płatkami kosmetycznymi.

Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.

Dzieci dostają płatki kosmetyczne, klej, farby – czerwoną i czarną.

Przyklejają płatek na środku kartki. Doklejają do niego złożony na pół drugi płatek kosme­tyczny (skrzydło).

Wycinają z płatków kosmetycznych głowę, ogon i szyję bociana. Doklejają do tułowia.

Malują dziób i nogi bociana czerwoną farbą, a brzegi skrzydła – czarną.

Dorysowują trawę, kwiaty, staw i ewentualnie żaby. Wykonanie prac przez dzieci.

 

 1. Czynności organizacyjno – porządkowe.

 

 1. Zabawa Bocian i żaby – przy melodii piosenki Bociek.

 

 1. Zabawy swobodne.

 

31.03.2020r – wtorek

Przebieg zajęć:
1. Zabawa matematyczna pt. „Kolorowe guziki” – tworzenie kolekcji.
Dorosły przygotowuje guziki różniące się kolorem (czerwone, niebieskie, zielone, żółte,
brązowe, białe, fioletowe i pomarańczowe), wielkością (małe, duże), liczbą dziurek (z dwoma
dziurkami i z czterema dziurkami).
• Dziecko siedzi i ma przed sobą tackę i, na tacy, rozsypane guziki. Nauczyciel bierze
po jednym guziku w każdym kolorze. Dziecko określa ich kolory, a dorosły  kładzie na
tacce jeden guzik w danym kolorze. Potem dziecko segreguje guziki według kolorów,
kładąc je na wyznaczonych (guzikiem) tackach.
Dorosły z dzieckiem nazywa utworzone kolekcje. Wskazuje tacki, a dziecko mówi, w jakim
kolorze guziki się tam znajdują.
Ocenia na oko liczebność poszczególnych kolekcji (dorosły tak przygotowuje guziki,
że w jednym kolorze jest ich bardzo dużo, a w innym – bardzo mało, liczba pozostałych jest
porównywalna).
• Dorosły pyta dzieci:
− Czym jeszcze różnią się guziki?
Jeżeli dziecko nie wiedzi, pokazuje im mały guzik i duży guzik.
Potem dziecko segregują guziki według wielkości i nazywa otrzymane kolekcje: duże guziki,
małe guziki. Ocenia na oko, których guzików jest więcej – małych czy dużych.
Jeżeli dziecko wykazują zainteresowanie, można jeszcze segregować guziki według liczby dziurek.
 
2. Ćwiczenia logopedyczne – Ptaki.
• Pobudka.
Dorosły rozkłada na podłodze szarfy – gniazdka. W każdym gniazdku śpi ptaszek – dziecko i
przykuca w środku szarfy. Na sygnał dorosłego ptaszki budzą się, przeciągają, ćwierkają.
Potem fruwają, biegając na palcach po pokoju i machając rękami – skrzydełkami. Na drugi sygnał dorosłego ptaszki wracają do swoich gniazd – przykucają, pochylają głowy, zasypiają.
• Ćwierkanie.
Dziecko – ptaszek – siada w swoim gniazdku – szarfie – i przygotowuje się do ćwierkania:
ruszają dzióbkami (usta mają ściągnięte, wysunięte do przodu, następnie opuszczają żuchwę
i unoszą ją), płuczą wodą gardziołka (naśladują płukanie gardła, wydając dźwięk podobny do
głoski g), ćwierkają: ćwir, ćwir, ćwir…
• Naśladowanie ptaków.
Dorosły  naśladuje głosy ptaków, a dzieci starają się rozpoznać, co to za ptaki. Potem dziecko
naśladuje głosy ptaków z dorosłym.
Np. wróbel – ćwir, ćwir, ćwir…
Sowa – uhu, uhu, uhu…
Kukułka (która jeszcze nie powróciła) – kuku, kuku, kuku…
Bocian – kle, kle, kle…
Skowronek – dzeń, dzeń, dzeń…
• Śpiewanie znanej piosenki głosem wybranego ptaka.

 

30.03.2020r – poniedziałek

Temat dnia: Kle, kle boćku, kle, kle

1.Zabawa z wykorzystaniem rymowanki.

Dzieci ilustrują tekst rymowanki.

Wiosna do nas przyszła maszerują w miejscu,

cała roześmiana.

Rozsypała krokusy, naśladują sypanie kwiatów,

wypuściła bociana. biegają po sali, poruszając rękami – skrzydłami.

2.Dowolny taniec przy piosence Bociek (autor nieznany, muz. M. Kaczurbina).

I. Kle, kle, boćku, kle, kle,

witaj nam, bocianie!

Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje

żabki na śniadanie.

II. Kle, kle, boćku, kle, kle,

usiądź na stodole!

Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili

gniazdo w starym kole.

III. Kle, kle, boćku, kle, kle,

witamy cię radzi.

Gdy zza morza wracasz,

gdy zza morza wracasz,

wiosnę nam sprowadzasz.

 

 

3.Zabawa orientacyjno-porządkowa Ptaki w gniazdach.

Dzieci – ptaki – poruszają się swobodnie po sali pomiędzy obręczami – gniazdami – przy dźwiękach tamburynu. Podczas przerwy w grze ptaki chowają się do gniazd. W każdym gnieździe może być tylko jeden ptak.

4.Zabawa z elementem przeskoku – Kałuże.

Dzieci spacerują po sali. Na hasło Kałuża – przeskakują przez nią.

5.Słuchanie wiersza B. Formy Nadeszła wiosna.

Spojrzał w okno mały Paweł,

a w ogrodzie wiosna…

Świeżą trawę, przebiśniegi

w koszu nam przyniosła.

Obudziła pąki kwiatów

w parku i w ogrodzie.

Zapomnijcie, moi mili,

o śniegu i chłodzie.

Pożyczyła od słoneczka

garść ciepłych promieni.

Gdy ogrzeje nimi ziemię,

świat się zazieleni.

 

Rozmowa na temat wiersza. Co zrobiła wiosna? Co jeszcze się zmieniło?

 

6.Ćwiczenia fleksyjne – Czego brakuje?

(Poprawne stosowanie końcówki rzeczownika w dopełniaczu).

Dorosły pokazuje po dwa obrazki: na jednym z nich jest dany element, a na drugim go nie

ma, i pyta: Czego brakuje? Np. kra – kry; słońce – słońca; krokus – krokusa; chmura – chmury…

7.Dowolny taniec przy piosence Bociek.

 

Tematy zajęć na tydzień 25 -27.03.2020r

27.03.2020r – piątek

Przebieg dnia
1. Wykonanie papierowego słoneczka techniką origami.
Dziecko dostaje duże żółte koło i małe żółte koła (papier dwustronny, żółty). Przykleja żółte koło na kartce, składa na pół małe koła i przykleja je jedną połową wokół większego koła.
Wykonując pracę, dziecko może mówić rymowankę:
Słoneczko, promienie ci dam,
a wiosnę sprowadź tu nam!
Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej Szukamy wiosny.
1. Oglądanie bazi wierzbowych (jeżeli jest możliwość, to i bazi leszczynowych).
− Co to jest?
Dorosły wyjaśnia, że tak kwitnie drzewo wierzba.
− Dlaczego bazie wierzbowe nazywamy kotkami?
Dziecko dotyka bazi wierzbowych, sprawdzając, czy są takie miłe, aksamitne w dotyku.
2. Słuchanie opowiadania.
-Joasiu! Joasiu! Chodź prędzej! – woła Terenia.
– Co się stało?
– Chodź, pokażę ci wiosnę!
Pobiegły do pobliskiego parku. Drzewa były jeszcze nagie i szare, w cieniu leżał brudny, top-
niejący śnieg, ale słońce świeciło jasno i sikorki świergotały wesoło na krzakach:
Dzieci… Dzieci… Dzieci…
– Che, che, che… – roześmiał się zielony dzięcioł i zapukał dziobem w drzewo.
– Gdzie jest wiosna? – spytała Joasia. – Przecież sikorki były tu przez całą zimę…
– Ale nie śpiewały tak wesoło, tylko popiskiwały cichutko: – Tit… tit… tit… – przypomniała
Terenia i pociągnęła Joasię dalej.
 – Zobacz!
Terenia pokazała rosnący z boku duży krzak leszczyny. Z nagich gałązek zwieszały się wiotkie,delikatne bazie, z których sypał się złocisty pyłek.
– Kwitnie! – ucieszyła się Joasia. – To już naprawdę wiosna idzie. Poszukajmy jej jeszcze gdzieindziej.
Znalazły ją w szarych pąkach wierzbowych nad stawem, w delikatnych kiełkach trawy, wysu-
wających się tu i ówdzie spod zeschłych liści.
Nagle Joasia przyklękła pod krzaczkiem i pochyliła się nad czymś. Terenia podbiegła i teraz
ona wykrzyknęła głośno:
– Jakie śliczne!
Z ziemi wyrastały mocne, jędrne, zielone listki, a spomiędzy nich mały, delikatny biały dzwo-
neczek, złożony z trzech dłuższych płatków i trzech krótszych, zielono obrzeżonych.
– Przebiśnieg! Pierwszy kwiatek wiosny!
– Przebiśnieg – powtórzyła Terenia. – Jaka to ładna nazwa. To tak, jakby on przez śnieg prze-
bijał się do słońca.
– Bo tak jest. Wiesz, Tereniu, on wcale nie boi się zimna i naprawdę nieraz spod śniegu wyrasta.
– Szkoda, że w parku nie można zrywać kwiatów – martwiła się Terenia. – Zerwałabym go
i zaniosła do domu. Ale może przebiśniegi są też w naszym lesie?
– Tych w lesie także zrywać nie wolno! – zawołała Joasia. – Bo przebiśniegów jest u nas corazmniej i mogą zupełnie wyginąć.
– To musimy pilnować, żeby ich nikt nie zrywał – oświadczyła Terenia. – Powiedzmy o tym także innym dzieciom, żeby i one pilnowały przebiśniegów. Przecież to pierwsze kwiaty wiosny.
3. Rozmowa na temat opowiadania.
− Czego dziewczynki szukały w parku?
− Jakie oznaki wiosny spotkały?
− Co to znaczy, że przebiśniegi są pod ochroną?
Dorosły wyjaśnia, że wiele roślin i zwierząt jest pod ochroną, bo jest ich mało i dlatego nie wolno ich zrywać, a w przypadku zwierząt – zabijać. Wiele zwierząt i wiele roślin już wyginęło całkowicie – i to przez działalność ludzi.
4. Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Kwiaty rosną! 
Dziecko, w siadzie podpartym, naśladuje nasionko. Potem, na hasło Kwiatek rośnie, powoli podnosi się do góry, aż do wyprostu, i wyciąga ręce do góry. 
 
5. Zabawa „Wiosno, czy to ty?”
Dorosły siada przed dzieckiem. Wciela się w rolę pani Wiosny i mówi, co jako wiosna robi. Jeżeli dziecko uzna, że to prawda, to mówi: tak, a jeżeli się z tym nie zgadza – to mówi: Nie, pani Wiosno.
• Przynoszę ciepło i dłuższe dni.
• Przylatuje ze mną bocian, szpak, skowronek, czajka…
• Przynoszę przebiśniegi, sasanki, krokusy…
• Przynoszę śnieg i wiatr.
• Budzę zwierzęta z zimowego snu…
6. Taniec swobodny przy piosence Przyszedł nocą miś 
.
 

26.03.2020r – czwartek

Temat dnia: W marcu jak w garncu

 

 1. Zabawa z wykorzystaniem rymowanki.

 

Dziecko staje naprzeciwko partnera. Uderzając raz w swoje dłonie, raz w dłonie partnera,

powtarzają rymowankę (jedno klaśnięcie to jedno słowo).

Gdy wiosna nadchodzi,

często bywa tak –

że raz świeci słońce,

to znów pada śnieg,

deszcz lub wieje wiatr.

 1. Zestaw zabaw ruchowych:

Poznawanie własnego ciała

 • chodzenie na sztywnych nogach
 • w siadzie, uderzanie o podłogę całą stopą, na przemian: szybko i wolno
 • naśladowanie min pokazywanych przez partnera.

 

Zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu

 • jedna osoba ucieka, skacząc obunóż, a druga ją goni, też skacząc obunóż
 • jedna osoba leży tyłem, a druga obchodzi ją na czworakach.

 

Nawiązanie kontaktu z partnerem  

 • jedna osoba leży tyłem, a druga ciągnie ją za przeguby rąk
 • jedna osoba w siadzie podpartym, w rozkroku, a druga stara się ją przesunąć.

 

Ćwiczenia kreatywne

 • dzieci naśladują chód robotów
 • tańczą przy nagraniu skocznej melodii z paskami kolorowej bibuły.
 •  
 1. Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej W marcu.

Raz śnieg pada,
a raz deszczyk.
Na jeziorze
lód już trzeszczy.

Błękit nieba
lśni w kałuży,
bałwan w słońcu
oczy mruży.

– Koniec zimy.
Przerwa.
Dzwonek.
– To nie dzwonek,
to skowronek!

Rozmowa na temat wiersza. (Co świadczy o tym, że kończy się zima?  Czy wiecie, dlaczego na skowronka mówimy wiosenny dzwonek? )

 

 1. Oglądanie obrazków. Opowiadanie historyjki o tym, co przydarzyło się bałwankowi.

 

Wyjaśnianie, dlaczego tak się stało. Dlaczego bałwanek się roztopił? Co jeszcze zmieniło się

w przyrodzie wokół was?

 1. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki.

Dorosły mówi rymowankę, a dziecko naśladuje miną i ruchem zachowania bałwanka.

Stoi bałwanek, stoi, nikogo się nie boi.

Gdy coraz cieplej było – bałwanka nam ubyło.

Teraz w miejscu bałwanka kałuża błyszcząca jak szklanka.

 1. Zabawa rytmiczna Zegary. (Dorosły recytuje):

Mam w domu zegary,

które by tylko tykały:

tyki, taki, tyki, taki,

tyki, taki, tyki, taki.

Bim-bam, bim-bam,

bim-bam, bim-bam.

Dziecko w siadzie skrzyżnym, uderza rytmicznie w podłogę na słowa: Tyki, taki… (osiem razy), a potem, przy słowach: Bim-bam…, naśladują ruch wahadła zegara, wykonując skłony boczne w jedną i w drugą stronę.

 1. Wyjaśnienie przysłowia ,,w marcu jak w garncu”.

Rozmowa na temat marcowej pogody. Oglądanie ilustracji przedstawiającej różne zjawiska atmosferyczne.

 1. Wykonanie pracy plastycznej pt. ,,W marcu jak w garncu”.

Wytnij obrazki przedstawiające zjawiska atmosferyczne, następnie przyklej je na obrazku garnka. Pokoloruj obrazek.

 1. Czynności organizacyjno – porządkowe.
 2. Masażyk relaksacyjny – Marcowa pogoda.

 

Kropi deszcz, siąpi, mży, delikatnie uderzają palcami w plecy,

pada coraz mocniej, uderzają mocniej,

nagle błysk – kreślą dłonią zygzak,

burza jest,

grad zaczyna padać! uderzają pięściami,

Burza już przeszła gdzieś,

tylko wiatr zawiewa. dmuchają na kark,

Słońce już świeci nam kreślą kształt słońca.

i wszystko ogrzewa

 1. Zabawa swobodna.

 

Data: 25.03.2020 r. – środa

Temat zajęć: „Pani Wiosna”

 1.  Zabawa dydaktyczna „Czyje to ślady?”
  Dzieci rozgląda się po pomieszczeniu, po chwili odnajduje ślady, które doprowadzają je do obrazków przedstawiających symbole wiosny (bociana, żabę, krokusa, słońce), oraz kartkę z listem od Pani Wiosny.
 2. Rozłożenie odnalezionych obrazków, krótka rozmowa na temat znanych dziecku oznak wiosny, a następnie odczytanie listu:
  „Dzień dobry! To ja Wiosna. Bardzo chciałam być dzisiaj tu z Tobą, musiałam jednak odwiedzić jeszcze inne miejsca, które odwiedzam o tej porze roku. Zostawiłam Ci liściki z niespodziankami. Jeśli lubisz niespodzianki to na pewno będziesz się dobrze bawić. Ściskam Cię serdecznie. Pani Wiosna.
 3. Omówienie wyglądu drzewka, odnalezienie pierwszej niespodzianki i spełnienie prośby Pani Wiosny. Zabawa „Dopasuj wyraz” – dziecko siedzi na dywanie, dorosły rozkłada w środku koła karteczki z wyrazami, dziecko wybiera jeden wyraz(dorosły czyta) i dopasowuje go do obrazka.
 4.  Zabawa dźwiękonaśladowcza „Czyj to głos?” –  dziecko wysłuchuje odgłosy odtwarzane z taśmy magnetofonowej/komputera, rozpoznaje je i nazywa zwierzęta, ptaki, owady, które wydają te dźwięki, a następnie głosem je naśladuje.
 5. Zabawa ruchowa „Taniec kwiatów” – do muzyki dziecko wraz z dorosłym: „kwiatuszki” początkowo śpią w nasionku, następnie powoli rozwijają się, podnoszą do góry, kiedy muzyka staje się trochę żywsza „kwiatuszki” całkiem rozwinięte rozpoczynają swój wiosenny taniec.

  5. Niespodzianka Pani wiosny – praca indywidualna. Zadania dostosowane do poziomu rozwoju dziecka:
  „Rysuj  po śladzie” – słoneczko,
  „Połącz kropki” – żabka,
  „Zaprowadź bociana do żabki” – rysowanie linii ciągłej na ograniczonym polu

Język angielski

We are learning this month.

 1. Spring

weather ( rain / it’s raining, sun / it’s sunny, fog / it’s foggy, warm / is warmer )

clothes ( jacket, sweter, t-shirt, blouse, shoes )

nature ( grass is growing, birds are singing, snow is melting, flowers are blooming )

 1. Farm

animals ( horse, hen, chicken, rooster, sheep, duck, goose, pig, dog, cow, rabbit )

How many…? / we are counting ( one, two … )

Zwroty: It’s a (dog) / What is this? / What colour is it? / How many legs?

 1. Song

Old Mc Donald had a farm

Old MACDONALD had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm he had a cow
E-I-E-I-O
With a moo moo here
And a moo moo there
Here a moo, there a moo
Everywhere a moo moo
Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O

Old MACDONALD had a farm
E-I-E-I-O
And on his farm he had a pig
E-I-E-I-O
With a oink oink here
And a oink oink there
Here a oink, there a oink
Everywhere a oink oink
Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O

 

B – i – n – g – o

There was a farmer who had a dog,
And Bingo was his name-o.
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
And Bingo was his name-o.
There was a farmer who had a dog,
And Bingo was his name-o.
(Clap)-I-N-G-O
(Clap)-I-N-G-O
(Clap)-I-N-G-O

 

 1. Zadania

– oglądanie ilustracji przedstawiających zwierzęta wiejskie, nazywanie i opisywanie ich w języku angielskim;

– zabawy maskotkami lub figurkami zwierząt, nazywanie ich, opisywanie, przeliczanie, segregowanie pod względem gatunku, koloru, wielkości ( big / small )

– gra Memory , Bingo

– rozpoznawanie zwierzątek po odgłosach, fragmentach ilustracji, dotyku

– kalambury

– rozpoznawanie zwierząt po odciskach łap / nóg

– What animals can you see? –  historyjka obrazkowa.

 1. Zabawa Abra cadabrra one, two, Tyree you are a ( ducks ) so swimm with me….