Grupa 11

 

Rok 2022/2023

 

 

Dzień Misia

Dzień jabłka

Święto Niepodległości

Koncert

Dzień jeża

Spacer

Spacer

Zabawy orientacyjno – porządkowe

Przetwory

Rozwijanie koordynacji ruchowej i sprawności fizycznej

Koncert – muzykujemy

Aaa, kotki dwa…odpoczynek

Wycieczka „W poszukiwaniu jesieni” 

Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. Nazywanie kolorów i kształtów liści, porównywanie wyglądu drzew liściastych i iglastych. Tworzenie jesiennych bukietów.

Pierwsze zabawy w ogrodzie przedszkolnym 

 

Pierwsze dni w przedszkolu