rekrutacja do przedszkola od 3 do 20 marca

 

WAŻNA INFORMACJA

 

Na stronie internetowej miasta Jeleniej Góry www.jeleniagora.pl  w zakładce rekrutacja do przedszkoli podany jest harmonogram i regulamin naboru do miejskich  przedszkoli.

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Krok 1

 Przed wyborem przedszkola należy zapoznać się z ofertą wszystkich placówek. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie urzędu miasta- www.jeleniagora.pl/ rekrutacja do przedszkoli i szkół

Krok 2

Należy zalogować się na stronie internetowej: www.jeleniagora.przedszkola.vnabor.pl, dokładnie zapoznać się z regulaminem naboru, kryteriami naboru i sposobem ich udokumentowania.

Wypełnić wniosek rekrutacyjny  oraz dodatkowe oświadczenia i inne dokumenty wymagane przy rekrutacji. Oświadczenia  można pobrać w zakładce : do pobrania. 

WAŻNE: w celu wskazania właściwego adresu miejsca zamieszkania w Jeleniej Górze należy wybrać –powiat Miasto Jelenia Góra

 

Krok 3

Wniosek oraz wymagane dokumenty należy dostarczyć do przedszkola pierwszej preferencji.

Brak wniosku w formie papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje, że dziecko nie będzie mogło brać udziału w procesie rekrutacji. Do poprawnie wypełnionego wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć dokumenty/ oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów.

Krok 4

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają pisemne potwierdzenie woli zapisu (czyli podpisanie umowy z przedszkolem).

WSZYSTKIE CZYNNOŚCI NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI

PUBLIKACJA OFERTY PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH: 25 -28.02.2019 r. 

PRZYJMOWANIE I WERYFIKACJA WNIOSKÓW

od: 04.03.2019 r. do 22.03.2019 r. do godziny 13:00

PUBLIKACJA WYNIKÓW REKRUTACJI  I POTWIERDZENIE WOLI: 

od: 03.04.2019 r. do 10.04.2019 r. do godziny 13:00

PUBLIKACJA LIST PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH: 15.04.2019 r. -03.06.2019 r.